dzisiaj jest .|

Gmina w liczbach

31 październik 2012

 Ludność: 

   Liczba mieszkańców Gminy: 9.636 osoby. Ludność Gminy stanowi około 10 % ludności powiatu słupskiego. Gęstość zaludnienia na terenie Gminy wynosi około 30 osób na 1 kilometr kwadratowy. Największą miejscowością jest wieś gminna Główczyce, w której mieszka ponad 19 % mieszkańców gminy ogółem (1837 osób).

Liczba ludności gminy Główczyce w podziale na poszczególne miejscowości, wg. stanu na 31.12.2011r. (pobyty stałe) przedstawia się następująco:

Będziechowo: 140 osób

Będzimierz: 34 osoby

Cecenowo: 368 osób

Choćmirowo: 56 osób

Choćmirówko: 122 osób

Ciemino: 190 osób

Czarny Młyn: 1 osoba

Dargoleza: 179 osób

Dochowo: 65 osób

Dochówko: 37 osób

Drzeżewo: 148 osób

Gać: 45 osób

Główczyce: 1837 osób

Gorzyno: 335 osób

Gorzysław: 38 osób

Gostkowo: 43 osób

Izbica: 279 osób

Klęcinko: 106 osób

Klęcino: 244 osób

Kokoszki: 5 osób

Lipno: 15 osób

Michałowo: 20 osób

Murowaniec: 14 osób

Następowo: 13 osób

Olszewko: 4 osoby

Pękalin: 16 osób

Pobłocie: 745 osób

Podole Wielkie: 224 osoby

Przebędowo Słupskie: 75 osób

Rówienko: 17 osób

Równo: 94 osoby

Rumsko: 283 osoby

Rzuski Las: 55 osób

Rzuszcze: 285 osób

Siodłonie: 217 osób

Skórzyno: 115 osób

Stowięcino: 413 osób

Szczypkowice: 457 osób

Szelewo: 52 osoby

Święcino: 48 osoby

Warblino: 150 osób

Wielka Wieś: 380 osób

Wolinia: 357 osób

Wykosowo: 272 osoby

Zawada: 24 osoby

Zgierz: 71 osób

Zgojewko: 27 osób

Zgojewo: 133 osoby

Żelkowo: 289 osób

Żoruchowo: 499 osób 

 

Warunki przyrodnicze:

  Gmina Główczyce jest największą gminą w powiecie słupskim, a szóstą pod względem wielkości w województwie pomorskim. Ponad 60% powierzchni gminy stanowią  użytki  rolne,  lasy  zajmują  około  28 %. Niewielki obszar zajmują wody(3 %), a grunty pod drogami i tereny zabudowane – 5 % powierzchni gminy.

Powierzchnia Gminy 324 km²

Główne rzeki -  Łeba, Łupawa

Jeziora – Łebsko

Parki Narodowe – Słowiński Park Narodowy

Rezerwaty -  Bagna Izbickie, Torfowiska Pobłockie

Rolnictwo:

   Powierzchnia użytków rolnych w gminie wynosi 18.631 ha, co stanowi ponad 60% powierzchni całej gminy.

Jednostki pomocnicze i organizacyjne:

   Gmina obejmuje 26 sołectw + 1 osiedle: Będziechowo, Cecenowo, Ciemino, Choćmirówko, Dargoleza , Drzeżewo, Główczyce, Gorzysław, Gorzyno, Izbica, Klęcino, Pobłocie,  Podole Wielkie, Rumsko, Rzuszcze, Siodłonie, Skórzyno, Stowięcino, Szelewo, Szczypkowice, Warblino, Wolinia, Wykosowo, Wielka Wieś, Żoruchowo, Żelkowo, Główczyce - Osiedle,

Liczba miejscowości – 49

   Placówki oświatowe w gminie obejmują szkoły publiczne: Zespół Szkół Ogólnokształcących w Główczycach, na który składa się z Gimnazjum oraz Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, inne placówki to: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Główczycach, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żelkowie, Zespół Szkół w Pobłociu, Zespół Szkół w Stowięcinie. Na terenie Gminy funkcjonują placówki niepubliczne w Szczypkowicach: Społeczna Szkoła Podstawowa, Społeczne Gimnazjum, Społeczne Przedszkole.

   Gminne  placówki  kulturalne  to  Gminny  Ośrodek  Kultury  w  Główczycach wraz z podlegającymi mu: Wiejskim Domem Kultury w Pobłociu, 15 świetlicami wiejskimi w większych miejscowościach oraz biblioteką publiczna w Główczycach z filiami w Gorzynie, Pobłociu.

   Ośrodki pomocy społecznej to Ośrodek Pomocy Społecznej w Główczycach i Środowiskowy Dom Samopomocy w Rumsku.

Gospodarka:

Gospodarka Gminy opiera się na działalności małych i średnich przedsiębiorstw. W sferze handlu detalicznego i drobnych usług działają liczne podmioty gospodarcze. 

 

BIP Gaz System Gmina Brenna Partnerstwo Dorzecza Słupi