Til forsiden
Til forsiden
Danmarks fugle

På disse sider kan du læse en kort beskrivelse af nogle af de mest almindelige fugle i Danmark. Desuden kan du se den viden om arternes bestandsudvikling og udbredelse, der er skabt gennem DOF's mangeårige fugleovervågning præsenteret i form af indeks fra Punkttællingsprojektet samt udbredelseskort fra atlasprojektet "Fuglenes Danmark".

Ud over de almindelige danske ynglefugle kan du også læse om de arter, der som trækgæster optræder med internationalt vigtige forekomster i Danmark, som bliver optalt i Caretakerprojektet. Det er især svaner, gæs, ænder og vadefugle

Arter omfattet af Projekt Truede og Sjældne Ynglefugle er ligeledes beskrevet. Det drejer sig bl.a. om en række rovfugle, ugler og vadefugle.

Du kan se en liste over alle fuglearter truffet i Danmark her.

Sorter artslisten:

Vælg art:

De ti mest besøgte arter denne måned (antal sidevisninger):

Havørn (136)
Rødstjert (62)
Rød Glente (58)
Skestork (46)
Nattergal (45)
Strandskade (43)
Vandrefalk (40)
Mursejler (39)
Gøg (38)
Spurvehøg (37)

I alt er 314 arter vist 4145 gange denne måned. Se mere statistik her.