Słownik wyrazów obcych W&#322adys&#322awa Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyra&#380enie: <input type=hidden name="charset" value="utf-8"> <input type="text" name="words"> <input type="submit" name="Submit" value="Szukaj"> </p> </form> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> <table border=0> <tr><td width=20> <A name="094EFBE346B9ABBDC12565E1007DCE36"> &nbsp; </td><td> <B><FONT CLASS="10ptGeorgia" >incognito</FONT></B><FONT CLASS="10ptGeorgia" > [wym. ...k</FONT><FONT COLOR="0000ff" CLASS="10ptGeorgia" >o</FONT><FONT CLASS="10ptGeorgia" >gni..., właśc.: ...k</FONT><FONT COLOR="0000ff" CLASS="10ptGeorgia" >o</FONT><FONT CLASS="10ptGeorgia" >ńji...] nie dając się poznać; pod przybranym nazwiskiem; skrycie, tajnie, nieoficjalnie; zatajenie swojej tożsamości; por. </FONT><A HREF="7B7A3DA97846CE3A412565A0004F1E91.php"><FONT CLASS="10ptGeorgia" >anonim</FONT></A><FONT CLASS="10ptGeorgia" >.</FONT> </td></tr> <TR><TD VALIGN=TOP><FONT CLASS="8ptGeorgia">&nbsp;</FONT></TD> <TD VALIGN=TOP><P><FONT CLASS="8ptGeorgia">Etym.&nbsp;-&nbsp;<FONT CLASS="8ptGeorgia" >wł. 'nieznany; jw.' z łac. </FONT><I><FONT CLASS="8ptGeorgia" >incognitus</FONT></I><FONT CLASS="8ptGeorgia" > 'nieznany'; zob. </FONT><A HREF="84E2E5093F70DD5AC12565E1007C1392.php"><FONT CLASS="8ptGeorgia" >in- 1</FONT></A><FONT CLASS="8ptGeorgia" >; </FONT><I><FONT CLASS="8ptGeorgia" >cognitus</FONT></I><FONT CLASS="8ptGeorgia" > p.p. od </FONT><I><FONT CLASS="8ptGeorgia" >cognoscere</FONT></I><FONT CLASS="8ptGeorgia" > 'znać; widzieć'.</FONT> </FONT></P></TD></TR> </table> </td> </tr> </table> </td> <td width="181" height="251" valign="top"> <p align="center"> <object classid='clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000' codebase='http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=8,0,0,0' width='120' height='300'> <param name=movie value='../bach_banner.swf'> <param name='wmode' value='opaque' /><param name='quality' value='high'> <embed src='../bach_banner.swf' quality=high wmode='opaque' pluginspage='http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash' type='application/x-shockwave-flash' width='120' height='300'> </embed> </object> </p> <p align="center">&nbsp;</p> <p align="center">&nbsp;</p> </td> </tr> </table> </td> </tr> </table> <table width="780" border="0" height="8" background="/obrazki/pasek_dol.gif" align="center"> <tr> <td> <div align="center"><a href="/index.php">Strona g&#322&#243wna</a> | <a href="/indeks_hasel.php">Indeks</a> | <a href="/oslowniku.php">O S&#322owniku</a></div> </td> </tr> </table> <script type="text/javascript"> var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-24745678-1']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })(); </script> <!-- Cookie Policy --> <script type="text/javascript" src="../js_cookie/divante.cookies.min.js"></script> <script>window.jQuery.cookie || document.write('<script src="../js_cookie/jquery.cookie.min.js"><\/script>')</script> <script type="text/javascript"> jQuery.divanteCookies.render({ privacyPolicy : true, cookiesPageURL : 'http://www.politykacookie.deagostini.pl/polityka_cookie.html' }); </script> </body> </html></body></html>