Förvillare

Magnus Westerstrand och Olle Häggström

Stockholmsinitiativet förtjänar sin förvillarutmärkelse

När en av Stockholmsinitiativets frontfigurer, professor Ingemar Nordin från Linköping universitet, här på Newsmill den 31/12 försöker sig på ett försvarstal, så missuppfattar eller förvränger han på typiskt maner vad förvillarutmärkelsen avser. Han försöker få det till att VoF brännmärker dem för att de vågar ge uttryck för en annan ståndpunkt i klimatfrågan än den gängse. Men det är ju inte för sina uppfattningar som Stockholmsinitiativet fått sin förvillarutmärkelse, utan för debattmetoderna.


Om författaren

Olle Häggström är professor i matematisk statistik på Chalmers. Magnus Westerstrand är doktorand i tillämpad geologi på Luleå tekniska Universitet. Båda är aktiva på klimatvetenskapsbloggen Uppsalainitiativet.

Föreningen Vetenskap och Folkbildning (VoF) har i mer än 20 år delat ut ett årligt förvillarpris till personer och föreningar som okritiskt propagerat för exempelvis astrologi, slagrutor, homeopati, kreationism och annan pseudovetenskap. Nyligen har utmärkelsen "Årets förvillare 2010" tilldelats ett nätverk vid namn Stockholmsinitiativet.

På Stockholmsinitiativets hemsida kan man läsa att deras syfte är att "medverka till en öppen och rationell diskussion i klimatfrågan och verka för att politiska beslut gällande frågor som rör klimatförändring har sin grund i sund och verifierbar vetenskap". I själva verket gör de det motsatta. Med en strid ström av utspel och debattinlägg gör de allt de kan för att sprida förvirring om var det klimatvetenskapliga kunskapsläget står.

De företräder inte ens någon koherent uppfattning, utan torgför glatt en rad oförenliga ståndpunkter. Ibland heter det att någon global uppvärmning inte pågår, ibland att den globala uppvärmningen visserligen är en realitet men att den inte är orsakad av mänsklig aktivitet, ibland att den kanske visst är mänskligt orsakad men att det hur som helst bara är skönt att det blir lite varmare, och ibland till sist att uppvärmningen måhända kan ha en och annan oönskad bieffekt men att det i alla fall är för sent eller för dyrt att göra något åt saken.

Inte utan viss skicklighet har Stockholmsinitiativet spelat på massmedias tendens att vilja ge lika utrymme åt "båda sidor" i en fråga, oavsett det faktiska vetenskapliga kunskapsläget. En annan genomgående taktik är att blåsa upp vetenskapliga osäkerheter till ogrundade proportioner och hävda att vi ingenting vet. En tredje är att fästa avseende vid enbart de enstaka studier som pekar i önskad riktning, utan att bry sig om den klimatvetenskapliga helhetsbilden och det berg av evidens som pekar åt motsatt håll.

När en av Stockholmsinitiativets frontfigurer, professor Ingemar Nordin från Linköping universitet, här på Newsmill den 31/12 försöker sig på ett försvarstal, så missuppfattar eller förvränger han på typiskt maner vad förvillarutmärkelsen avser. Han försöker få det till att VoF brännmärker dem för att de vågar ge uttryck för en annan ståndpunkt i klimatfrågan än den gängse. Men det är ju inte för sina uppfattningar som Stockholmsinitiativet fått sin förvillarutmärkelse, utan för debattmetoderna. Till dessa hör förvrängningar av forskaruttalanden, rena citatförfalskningar, lögner om observationsdata, falska anklagesler mot enskilda forskare, etc etc. Se gärna bloggen Uppsalainitiativet där vi så gott vi hinner med försöker punktmarkera Stockholmsinitiativets ohederligheter.

Ett pittoreskt inslag i Nordins argumentation är hur han, i ett försök att hävda Stockholmsinitiativets trovärdighet, framhåller att The Climate Scam (där såväl Nordin som flera andra Stockholmsinitiativsföreträdare medverkar) utnämnts till "årets blogg" av Smålandsposten. Något som också är rakt av fel, i själva verket gjordes utnämningen av en sportreporter på Smålandsposten (ej tidningen). Tungt värre! Samtidigt kan han inte låta bli att spela ut martyrkortet och hävda att "hade detta varit medeltiden så hade vi förmodligen blivit brända på bål".

En extra allvarlig aspekt på Stockholmsinitiativets verksamhet är att flera av de ledande namnen i deras desinformationskampanj gärna ståtar med sina fina akademiska titlar i sammanhanget. Förutom Nordin kan nämnas professorerna Peter Stilbs (KTH) och Carl-Gustaf Ribbing (Uppsala universitet). På så vis bidrar de inte bara till förvirring i klimatfrågan, utan också till att allmänhetens förtroende för universiteten riskerar att skadas.

En anmärkningsvärd detalj är att en annan av de aktiva i Stockholmsinitiativet, docent Nils-Axel Mörner från Stockholms universitet, i och med årets utmärkelse nu kan skryta med att ha fått förvillarpriset inte mindre än två gånger. Han utsågs nämligen till Årets förvillare redan 1995, för sina slagrutekurser där han propagerat för sedan länge tillbakavisade myter.

Låt oss blott ge ett exempel ur mängden på Stockholmsinitiativets ohederliga retorik. I Svenska Dagbladet den 31 juli 2009 hävdar tolv av deras företrädare att "inga observationer talar för att koldioxidutsläppen har eller kommer att få en avgörande betydelse för klimatet". Detta påstående (som de ofta återkommit till och som finns med under rubriken "Vision, mål och organisation" på deras hemsida är rakt av fel. Förutom att den grundläggande fysikaliska mekanismen - koldioxidens växthuseffekt - är välbelagd i laboratorier, så finns en mängd olika klimatdata som pekar just på koldioxidens avgörande verkan. Varken 1900- talets uppgång i global medeltemperatur eller istidernas enorma klimatfluktuationer blir begripliga med mindre än att koldioxiden tas med i beräkningarna. Allt detta är välkänd klimatvetenskap som Stockholmsinitiativets företrädare vägrar att låtsas om.

I och med årets förvillarpris kan man hoppas att Newsmill och andra tidningars debattsidor blir försiktigare med att publicera Stockholmsinitiativets ohederligheter. Dock finns många andra därute som via tidningar vill nå ut med sina pseudovetenskapliga budskap - vi behöver inte gå längre tillbaka än till 2009 års förvillarpristagare Annika Dahlqvist (även känd som Fettdoktorn) som haft enorm draghjälp av kvällstidningarna i spridandet av sina vetenskapligt grundlösa teorier om hur en viss diet skulle skydda mot cancer och svininfluensa.

Därför behövs det en allmänt mer kritisk inställning på tidningsredaktionerna. Då en skribent inkommer med en text med uttalanden i vetenskapliga frågor borde redaktionen helst vända sig till någon forskare på området för att bedöma tillförlitligheten, eller åtminstone göra ett försök att avgöra varifrån skribenten hämtar sina påståenden. Kommer de från erkända vetenskapliga tidskrifter, eller (som så ofta när det gäller Stockholmsinitiativet) från bloggosfärens vildvuxna visklek?

(Rubrikbilden kommer från wikipedias artikel om den globala uppvärmningen.)

Trackback URL: http://www.newsmill.se/trackback/31677

140 kommentarer I kommentarsfältet har kommentatorn juridiskt ansvar för sina inlägg.

För oss vanliga dödliga som är utomhus en stor del av året har svårt att märka att det pågår en "uppvämning"
Jag försökte påpeka förra året för TV4:as ledstjärna i den här förvillesekampanjen om global uppvärmning att grundluften under två år från april till juni varit ovanlig kall och att de tio årens somrar varit väldigt blöta, regninga och genommulet.

Med statistik kan man omvandla en hel sommar till den varmaste i mannaminne, men i Kalmar Län har vi då inte märkt av det på 10 år.

sommaren 1999 då pratar jag om sommar, då blev det riktig höst i mitten av oktober, det var augusti klimat till oktober och början av november så blev det höst med fallna löv.

Det har inte varit en enda sommar på 00 talet så som dom var på 90-talet, med brännande solhetta i 8-12 veckor i sträck.

Utan genomgående så har det i stället varit jävligt fuktigt och så moln till förbannelse, det har funnits tre lägen på 00 talet.

år 2000 var sommaren helt genommolnig, sedan har det varit en kanonstart fram till vecka 28 då det sedan regnat och varit molningt resten av tiden fram till de sista veckorna av augusti, men då hade kylan gjort att den där superhettan inte kommit tillbaka, en sådan sommar var det 2006 då Hallands kusten hade tropiska nätter i en vecka.
Annars blir det en dålig start om sen kommer sommarvärmen efter vecka 28 och sedan blir det en snabb höst.

Jag personligen tror att fukten gör att det bildas moln och detta täpper till solvärmen från att nå landbacken, så fort det blir varm blir det fukt och har det då som förra sommaren varit tre veckor med kanonväder i början från midsommar och framåt så gör fukten att moln bildas och sommaren kommer av sig.
Sen verkar det ha varit krockar i vindbanorna som kört bort alla högtryck från kontinenten, för under somrarna 2005-2007 så var alla förutsättningar för en 1999 sommar bäst, men så fort högtrycken var på väg så kom det kalla vindar från Öst i stället och tryckte bort högtrycken.

Alla som har spått om kanonsomrar de åren hade teoretiskt rätt, Europa hade total värmebölja de åren, men vindar från Öst hejdade högtrycken.

Och nu har vi plötsligt två snöiga vintrar på rad.

Jag tror att vi i stället för varmare tider går mot Istid här på norra halvklotet, somrarna blir ju inte varmare och soligare, statistiken ljuger ju om detta, jag som befunnit mig utomhus har märkt att det blir inte varmare.

Permalänk | Anmäl #2 Mikael Andersson1, 2011-01-04, 17:24

Mikael Andersson1, visst skojar du?

Permalänk | Anmäl #3 Anders Emretsson, 2011-01-04, 18:06

Snälla StockholmsInitiativet: Haka inte på Wetterstrands korkade angrepp och gör detta till en stordebatt på Newsmill om ert eget vara eller icke-vara. Dessa VoF-rumpnissar är öht inte intresserade av seriös, saklig debatt utan bara ute efter uppmärksamhet och medialt utrymme, och de kommer att vinna PR för sin utmärkelse hur bra genmälen ni själva än skriver.

Årets förvillarutmärkelse gick nästan spårlöst förbi i svensk massmedia; ingen brydde sig om det, och av uppenbara anledningar. Håll kvar det på den nivån.

Permalänk | Anmäl #4 Rickard Berghorn, 2011-01-04, 18:13

Vetenskap och Folkbildning har gjort sitt. Och jag håller inte med #4 Rickard Berghorn som vill att man inte skall bjuda FoV på debatt och uppmärksamhet, för det här är viktigt att lyfta fram.

Vetenskap och Folkbildning är en fantastisk idé och en i sina grundvalar viktig institution -- men den har nu bevisligen vänt sig emot sina egna principer och blivit sin egen idés främsta fiende -- och därför bör Vetenskap och Folkbildning rimligen läggas ner.

Inlägget här ovan bör uppmärksammas och skärskådas. Och Vetenskap och Folkbildning bör få all den kritik de förtjänar och de oförsiktiga företrädarna -- som professor Olle Häggström, som enligt vad jag förstår av författarpresentationerna även han lånar sitt namn åt inlägget -- bör få skämmas och hånas tills de inser sina misstag.

Mest avslöjande i inlägget av doktorand Wetterstrand och professor Häggström är följande kritik mot Stockholmsinitiativet:

"De företräder inte ens någon koherent uppfattning, utan torgför glatt en rad oförenliga ståndpunkter."

Hur kan några som utger sig för att vara försvarare av vetenskaplighet och folkbildning bli så mentalt förblindade att de släpper ifrån sig en sådan sentens? De har inte "någon koherent uppfattning", dvs ingen enhetlig uppfattning och de tycker alltså inte lika.

Slutsatsen är skrämmande, nämligen att Vetenskap och Folkbildning anser att en vetenskaplig satsning på spridning av alternativ till den förhärskande verklighetsbeskrivningen skall kritiseras för att de som engagerar sig i debatten inte alla tycker och tror samma sak. Man kritiserar Stockholmsinitiativet för att de "glatt /torgför/ en rad oförenliga ståndpunkter.".

Ja, ser man på. Den vetenskapliga diskussionens signum, att man inte kräver konformism utan tillåter alla åsikter att torgföras och prövas, blir här till ett argument för att Stockholmsinitiativet förtjänar Vetenskap och Folkbildnings skämsmössa.

Så ofattbart pinsamt.

Permalänk | Anmäl #5 Christian Gergils, 2011-01-04, 18:43

#7 Gunilla Madegård: "... inte blanda ihop trosutövning/ filosofisk livsåskådning/vetenskap och politik/ideologi precis hur som helst huller om buller i en enda odifferentierad röra."

Just det. VoF tramsar till det redan i inledningen till sin motivering, genom att benämna Stockholmsinitiativet för "lobbyorganisation". Därmed menar man att SI skulle gå exempelvis oljeindustrins intressen. Men SI är en ideell förening utan sådana kopplingar, och VoF kan inte belägga sitt påstående eftersom det inte finns några belägg för det.

Rent konspirationsteoretiskt trams, alltså.

Permalänk | Anmäl #8 Rickard Berghorn, 2011-01-04, 19:23

Kan förövrigt tillägga att Smålandsposten utnämnde Stockholmsinitiativets Maggie T Crusell till Årets Kvinna och deras blogg The Climate Scam till Årets Blogg. Ur motiveringen:

"Smart, sund och stilistiskt skicklig kvinna som driver välbesökta bloggen The Climate Scam. I lugn, saklig och ödmjuk ton och ofta med en glimt i ögat tar hon och hennes tre medskribenter upp kampen mot domedagsprofeterna och blottar gigantiska luckor i klimatalarmisternas resonemang. Styrkan hos MTC och de andra i TCS är att de -- trots ständigt elaka påhopp från alla håll - vidmakthåller en god ton i samtalet och inte hemfaller åt sarkasmer, ilska och övertramp."

VoF, Westerstrand och Olle Häggström har alltså något att lära.

Permalänk | Anmäl #9 Rickard Berghorn, 2011-01-04, 19:49

Magnus Westerstrand och Olle Häggström påstår, som alibi till sin ytterst ovästerländska censurkultur på uppsalainitiativets hemsida att redan tillbakavisade argument kommer att avvisas.

Med deras synsätt gäller det alltså samtliga argument, som dom, verkligheten till trots påstår vara motbevisade.

Detta argument har de fått förklarat för sig så många gånger så att det börjar bli pinsamt. "De företräder inte ens någon koherent uppfattning". Nej just det, och?

Jag kanske vill ha ett varmare klimat emedan min granne inte tror att det blivit varmare överhuvudtaget. Vad är problemet? Varför ska vi enas? Vi reser olika frågot och argument gentemot er uppfattning, som däremot påstår sig vara just "koherent". Er påstått vetenskapligt belagda, observerade och i bevis ledda teori prövas då mot olika invändningar.

Vi kan jämföra dem med ett brottsfall där åklagaren presenterar en historia som ska bevisas. Om historien kan motbevisas eller falsifieras så ogillas såklart åtalet. Ett vittna kan givetvis tillintetgöra motivet, emedan ett annat invänder mot den påstådda händelsen. Båda dessa, eller var för sig falsifierar berättelsen men något krav på samstämmighet, dem emellan är naturligtvis så ointressant något överhuvudtaget kan bli.

Eller på en mer grundläggande nivå. Ponera att jag ogillar ett bilmärke på grund av bristande kvalitet. Min bror ogillar samma bilmärke på grund av dåliga vägegenskaper. Måste någon av oss ljuga, eller är det bevisat att vi har fel/ljuger eftersom vi inte redovisar samma brist hos det aktuella bilmärket? Det är ju ett barnsligt resonemang.

Påstå vad man vil men stockholmsinitiativet har aldrig mig veterligen uttryckt sig i så barnsliga termer.

Permalänk | Anmäl #10 Bocken Bruse, 2011-01-04, 20:00

Tycker författarna Häggström och Westerstrand skriver mycket intressant. För visst är det intressant att förnekarna inte är i närheten av en egen teori. En del förnekar att det har blivit varmare (som #2 som på fullt allvar anser att kalla vintrar i Sverige är bevis nog), andra går med på att det blir varmare, men hävdar att det saknas bevis för att CO2 ligger bakom (trots att det finns en hel de bevis)

Permalänk | Anmäl #12 anders svensson, 2011-01-04, 20:56

Gunilla Madegård, så mycket har jag förstått som att du eftersöker personlig polemik med någon helt utanför sakfrågan. Denna gången kammar du noll.

Anders Svensson, #12. Jag förklarade nyss på barnspråk varför skeptiker inte har, vill ha, behöver ha eller ens skulle komma på den tramsiga iden att ge sken av att ha någon gemensam teori. Teori till vad förresten?

De som påstår att global uppvärmning pågår, är farlig, orsakad av mänskligt utsläppt CO2 och kräver beskattning har det hela, fulla kompletta och totala ansvaret för att visa att detta kan beläggas.

Motsatsen illustrerades av en bloggpost om lejonpulver. Om jag hävdar behovet av lejonpulver och du inte kan prestera en vetenskapligt hållbar teori till varför detta inte skulle behövas, betyder det då att din tveksamhet ska ifrågasättas? Det kan väl inte vara ditt ansvar?

Förresten Anders. Som du (såklart inte) vet så är uppvärmningseffekten av CO2 väl känd oavsett om man tror på klimathotet eller inte. Hur mycket beräknas temperaturen stiga vid en födubbling av CO2 halten i atmosfären?

Permalänk | Anmäl #13 Bocken Bruse, 2011-01-04, 21:15

#12 anders svensson: "För visst är det intressant att förnekarna inte är i närheten av en egen teori."

Man behöver självklart ingen alternativ teori, bara att man betvivlar att AGW är med verkligheten överensstämmande, och visar på brister i den.

"En del förnekar att det har blivit varmare (som #2 som på fullt allvar anser att kalla vintrar i Sverige är bevis nog), andra går med på att det blir varmare"

Du vet nog inte särskilt mycket om hur diskussionerna går. Det är få "klimatskeptiker" som förnekar att den globala medeltemperaturen har stigit, däremot hävdar man att det inte beror på CO2-utsläpp. Man hävdar också att uppgången inte är historiskt unik, utan att IPCC och dess hantlangare överdrivit det.

Och det är inte bara i Sverige vi börjat få kalla vintrar, utan i hela Europa. Inte särskilt lätt att förstå med rådande klimatmodeller - och minst av allt förutsagt av IPCC...

Permalänk | Anmäl #14 Rickard Berghorn, 2011-01-04, 21:21

Jag minns en dansk solforskare som det samlade växthusetabissemanget försökte "frysa ut" (ha lite humor där) man gjorde sig lustig över hans resultat, ville inte tillåta att han skulle få publicera sin forskning och kallade honom oseriös... Slutade med att man var tvungen att erkänna att han haft rätt hela tiden, helt plötsligt trollade man bort runt 50% av växthusgasernas inverkan på temperaturen har jag för mig. På stadigare grund stod (står ?) inte forskningen tydligen. Man hade fått erkänna att solen faktiskt påverkar vårt klimat... Nähä !?! Så det känns lite lustigt när dessa klimatforskare om tidigare uppträtt som pellejönsar NU tycker att de ska få gå in och avgöra om en artikel är seriös eller ej. Har ni ingen som helst självkritik ? Eller klarar ni inte av att ta en diskussion med den vetenskapliga grund som ni står på ? Tycker författarna borde visa en stor portion ödmjukhet inför alla dumheter som begåtts/begås i vetenskapens namn, och låta publicister sköta det som dom är oerhört mycket mer kompitenta på än artikelförfattarna.
Dvs värna det fria ordet och slå vakt om vår åsiktsfrihet.

Permalänk | Anmäl #15 Mats F Eriksson, 2011-01-04, 21:37

Rickard #14, "Man behöver självklart ingen alternativ teori, bara att man betvivlar att AGW är med verkligheten överensstämmande, och visar på brister i den."

Om alla dessa som kritiserar AGW har sin egen teori om vari felet ligger och denna motsäger de teorier som andra "skeptiker" har, tycker du då inte att det sänker trovärdigheten en smula? Om en "skeptiker" inte ens lyckas övertyga dem som i grunden anser AGW vara fel om att hans kritik är korrekt, hur skall han då lyckas övertyga någon annan?

Vetanskap handlar inte om att "bevisa" det ena eller det andra, det handlar om att hitta en så bra beskrivning av verkligheten som man kan. AGW är en konsekvens av att sammanställa det vi tror oss veta om hur klimatet fungerar, och så länge "skeptikerna" inte har ens något försök till alternativ beskrivning så torde de ha svårt att övertyga andra än dem som av politiska skäl vill tro att AGW inte är sant. (För visst vore det bekvämt om vi kunde elda på med billiga fossilbränslen så länge de nu räcker utan att behöva oroa oss för konsekvenserna)

Mats F #15, spännande förvrängning av vetenskapshistoria du hittat på där. Jag antar att det är Svensmark du syftar på. Han har visserligen inte gjort speciellt mycket i frågan om klimatforskning, men han har blivit någon sorts husgud bland "skeptiker". Att solen påverkar klimatet är inget nytt, det finns ett flertal olika teorier om hur det skulle kunna gå till, bortsett från den självklara effekten att variationer i solintensitet påverkar temperaturen. Mekanismen med kosmisk strålning som Svensmark populariserat (det var inte han som kom på den) anses dock ha mindre betydelse.

Permalänk | Anmäl #16 Thomas Palm, 2011-01-04, 22:15

Mats F Eriksson/

Nu gör du det igen! Levererar ett inlägg full med (1) gissningar, (2) påhitt, (3) raljerande och UTAN en enda referens. Tror du detta kan vara vad Häggström och Westerstrand menar med "bloggosfärens visklek"?

(1) såsom "helt plötsligt trollade man bort runt 50% av växthusgasernas inverkan på temperaturen HAR JAG FÖR MIG"
(2) såsom "fått erkänna att solen faktiskt påverkar vårt klimat".
-Att solen spelar roll i jordens klimat är det ingen forskare på jorden som tvivlar på. Varken före eller efter dansken. [Se till exempel: •Erlykin 2009, •Benestad 2009,•Lockwood 2008,•Lean 2008,•Waple 1999].
(3) såsom "tidigare uppträtt som pellejönsar".

Permalänk | Anmäl #17 Daniel Bengtsson, 2011-01-04, 22:27

#16 Thomas Palm: "Om alla dessa som kritiserar AGW har sin egen teori om vari felet ligger och denna motsäger de teorier som andra "skeptiker" har, tycker du då inte att det sänker trovärdigheten en smula?"

Vilket trams. Det är helt enkelt inte på det sätt du beskriver.

"Vetanskap handlar inte om att "bevisa" det ena eller det andra, det handlar om att hitta en så bra beskrivning av verkligheten som man kan."

Trams igen. (Natur)vetenskap handlar om ifall en teori kan falsifieras eller inte, och de som inte falsifieras överlever. Detta är Karl Popper i sin enklaste form.

Du anspelar snarare på Thomas Kuhns postmodernistiska vetenskapsteori. Men du är nog inte medveten om att Kuhn är bakgrundsgestalten till de dumheter som Alan Sokal så effektivt debunkade. Dags att friska upp sin vetenskapsteori, herr Palm ;-)

Permalänk | Anmäl #18 Rickard Berghorn, 2011-01-04, 22:29

Thomas Palm #16
Nu är ju inte du särskilt samstämmig med andra klimatalarmister.

"AGW är en konsekvens av att sammanställa det vi tror oss veta om hur klimatet fungerar"

Denna beskrivning är bra mycket bättre, men icke desto mindre fjärran från hur det lät fram tills helt nyligen. Al Gore uttryckte sig en smula annorlunda vill jag bestämt dra mig till minnes.

Faktum är att uppvärmningen avstannat. Inte något enstaka, eller ett par år utan över ett årtionde nu. Någonstans börjar det vara dags att återgå till ritbordet och börja söka efter de saknade pusselbitarna.

Det är nog också precis vad som sker i vetenskapssamfundet i skrivande stund. Jag tror att VoFs utnämning och några kommentatorers släpande argumentation ligger lite fel i tiden.

Ovetenskapligt, visst men folk upplever inte att klimatet skulle blivit varmare. Jag tycker själv att somrarna överlag varit ganska dåliga under 2000 talet jämfört med 1994, 1995 & 1996. Vi har nu 3 st långa, vita och kalla vintrar under de senaste 5 åren. Det är nog inte någon framgångssaga under uppseglande att häckla och förneka vad folk upplever.

Permalänk | Anmäl #19 Bocken Bruse, 2011-01-04, 22:38

Artikeln innehåller inte mycket annat än flummiga anklagelser mot och idiotförklaringar av dem som inte fullt ut köper idén om global warming, eller framförallt en människoskapad sådan.

Lite löjligt att tala om pseudovetenskap då det man själv håller fram som riktig vetenskap inte på långa vägar håller måttet.

Stockholmsinitiativet vill såvitt jag förstår skapa debatt kring frågan på ett bredare och djupare plan än vad som är fallet idag. De flesta människor i min egen omgivning jag talat med om den "globala uppvärmningen" började oroa sig för detta efter att de sett Al Gores film, men ingen kan väl rimligen påstå att denna film är särskilt vetenskaplig eller ens korrekt? Tragiskt nog har han ju själv valt att inte debattera den eller dess innehåll över huvud taget.

Permalänk | Anmäl #20 John G-son, 2011-01-04, 22:44

Bocken Bruse/

"Jag tycker själv att somrarna överlag varit ganska dåliga under 2000 talet jämfört med 1994, 1995 & 1996. Vi har nu 3 st långa, vita och kalla vintrar under de senaste 5 åren. Det är nog inte någon framgångssaga under uppseglande att häckla och förneka vad folk upplever."

Du tror inte att folk upplever saker på olika sätt? Tror du att dina upplevelser nödvändigtvis stämmer med en person från en annan del av världen? (t ex Spanien, Grönland, Australien eller Ryssland).

Är det isåfall inte lämpligare att lite på mätningar istället för enstaka personers upplevelser?

PS. Här får du en länk till en mätning under perioden du pratar om. http://tinyurl.com/39m6869

Permalänk | Anmäl #21 Daniel Bengtsson, 2011-01-04, 22:51

Jag får börja med att säga Grattis till ett hårt och tätt samarbete genomfört av Uppsalainitiativet
Artikeln publicerades den 28 december på VoF:s blogg och skyndsamt (redan vid tolvsnåret) lades nyheten upp på bloggen Uppsalainitiativet av Magnus Westerstrand. Dagen efter lades nyheten upp på Humanisternas blogg av Uppsalainitiativets Patrik Lindenfors.
Det visar sig att Uppsalainitiativets Per Edman också sitter i styrelsen för VoF och man kan ju tycka att en person så när knuten till ”motståndarsidan” var gäller en av de nominerade skulle inse att han är i jäv eller åtminstone att det är etiskt oförsvarbart att medverka i styrelsens val.
http://www.vof.se/visa-styrelse
Mot denna bakgrund är det inte så särskilt förvånade att Uppsalainitiativet, efter befogad kritik, känner att de måste försvara sitt agerande.
Ursäkta, men jag blir lite fnissig när jag läser att en kritik är att SI ”ståtar med fina titlar” men det tycks inte finnas någon tveksamhet för er att göra detsamma ser jag genast när jag läser presentationen av författarna till artikeln.

Permalänk | Anmäl #22 Lena Krantz, 2011-01-04, 23:03

Jag undrar vad som hänt med klimathotsförespråkarna!

Varför ägnar ni er åt personattacker och svepande subjektiva anklagelser mot precis allt som ruckar på bilden av en enig vetenskap? Ni är inom UI antingen isolerade från klimatvetenskapen och lever i villfarelsen att den bara existerar i IPCC s version och tolkning.Varför talar ni inte längre om sakliga vetenskapliga arbeten och artiklar.Sedan IPCCs publikationer har det kommit många extremt kvalitativa arbeten och forskningresultat som i grunden skakar hela grunden för de spekulationer om farliga klimatförändringar på grund av CO2.

Till skillnad från Olle Holmström och Magnus Westerstrand så diskuterar SI alternativa vetenskapliga förklaringar medan OH och MW ägnar sig åt personangrepp och rena dumheter.

Varför uppsalainitiativets herrar är så desperata är av det enkla skälet att de grävt en skyttegrav så djup att de inte vet hur de ska ta sig ur den.Ty den vetenskpliga granskningen av den lionje UI företräder faller bit för bit och utvecklingen går i händerna på vad SI alltid hävdat.De forskare UI hållt högst har visat sig vara både slarviga inkompetenta och mer aktivister än vetenskapsmän.
För att inte falla för samma grepp eller begå samma misstag som UI vill jag referera till ett antal genombróttsartiklar som publicerats trots alla gatekeepers för AGWteorin som sitter ivägen i de vetenskapliga tidsskrifterna.

Svensmarks hypotes om att kosmisk strålning påverkar molnbildningen är nu till UIs stora förtret bekräftad,En alternativ förklaring SI belyst innan den nu bekräftats.Sorry OH och MW!!

Laken Knivstone Frogley
http://www.atmos-chem-phys.net/10/10941/2010/acp-10-10941-2010.html

En ännu viktigare en nyligen publicerad artikel är Krivova Solanki och Vieira som bevisar att förändringar (ökning) av solstrålningen förklarar hela den lilla uppvärmning som uppmätts sedan den lilla istiden och perioden 1850- 2010.Sorry OH sorry MW!

http://www.leif.org/EOS/2010JA015431.pdf

Fredrik Carpentier har visat samstämmigt med de iskärneprov som är tagna på Grönland att stora temperaturförändringar är vanliga och inte alls unika på något sätt vilket alarmisterna tillhörande OH och MW på UI så okritiskt spridit.

Tyvärr visar ALLA markbaserade temperaturserier att uppvärmningen nu upphört sedan 10.15 år tillbaka.GISS/NASA har skrapat på den statistiska kistbotten för att med någon hundradels grad hävda att det blivit varmare.

Inte heller havsytasn visar UI någon samarbetsvilja och höjningen av havsnivåerna är anti-alarmistiskt tråkiga med sin frånvaro av någon ökad stigningshastighet utan tuffar på med sian 1.8 mm /år.

http://en.wikipedia.org/wiki/Current_sea_level_rise

Havstemperaturen då OH och MW?

Tyvärr UI och alla alarmister.NOAA NDOC talar tydligt om att ingen uppvärmning av havens totala värmeinnehåll kan skönjas.

http://www.nodc.noaa.gov/General/temperature.html

Antarktis isar har slagit utbredningsrekord fyra gånger 2010 och trenden är i tydligt ökande isar.

http://arctic.atmos.uiuc.edu/cryosphere/IMAGES/seaice.anomaly.antarctic.png

Därutöver har mer professionella forskare än de som tillhör IPCC`s inre kärna (UI s gubbar) korrigerat och rättat den historiska temperaturen för Antarktis så att den nu stämmer med verkligheten där Antarktis båda har områden som kylts och värmts.

http://wattsupwiththat.com/2010/12/01/skeptic-paper-accepted-on-antarcti...

Utöver dessa för OH MW och UI pinsamma nya klimatforskningsresultat så har vi dessutom en helt ny metod att mäta klimatets känslighet genom Spencer och Braswells publicerade artikel som påvisar en känslighet långt under IPCCs lägst antagna.

Spencer, R. W., and W. D. Braswell (2010), On the diagnosis of radiative feedback in the presence of unknown radiative forcing, J. Geophys. Res., 115, D16109, doi:10.1029/2009JD013371.

Jag kanju med vetenskapliga artiklar och argument fortsättá att genera herrarna Holmström och Westerstrand för att ni som läser detta skall förstå att herrarnas argument och attacker på SI är enligt det gamla talspråket. Tomma burkar skramlar mest.Si och klimatskeptikerna har redan fått rätt och det är jobbigt för grabbarna längst ner i sin skyttegrav att inse.Därav anfall bästa försvar... men det gör bara att vattennivån i skyttegraven stiger någon decimeter till.

Kliamtalarmismen har blivit en religion och har ingeting med vetenskap att göra längre.Pseudovetenskapen står alarmisterna och UI svansen för.

Permalänk | Anmäl #23 Villiam Victorsson, 2011-01-04, 23:10

Lena Krantz/

Du har inget mer robust att kritisera? Något i VoFs motivering till exempel. Konspiratoriska utlägg och tajminganalys är lite vagt och något ointressant (för oss som är intresserade av vetenskap iallafall).

Permalänk | Anmäl #24 Daniel Bengtsson, 2011-01-04, 23:14

Pinsamt att artikelförfattarna så till den milda grad sågar Annika Dahlquist. Hon har i bussen nattetid mellan föreläsningar sagt dumma saker, intervjuad av smarta journalister, men huvudbudskapet är att flera decenniers kostråd saknar vetenskapligt stöd. Vilket SBU nu bekräftar så efter att hon riskerat att få yrkesförbud så har det vänt. Argumentationen är därför ohederlig och man måste misstänka att Magnus Westerstrand och Olle Häggström agerar på samma sätt i klimatfrågan - man sänker modiga personer med dubiösa metoder. För att återställa lite trovärdighet i klimatfrågan: ta avstånd från er egen sågning av Annika D och agera som vetenskapsmän.

Permalänk | Anmäl #25 läkare, 2011-01-04, 23:20

Daniel Bergström #24
Konspiration får stå för dig men de som driver bloggen är inte så många till att börja med:
Profil
Anders Martinsson
Per Edman
Mia
AndersE
Olle Häggström
Lars Karlsson
Magnus Westerstrand
themotie
ErikS
Patrik Lindenfors
Z
Calle

Permalänk | Anmäl #27 Lena Krantz, 2011-01-04, 23:24

Såvitt man kan se av spagettidiagrammet i inledningen till Westerstrand/Häggströms artikel ändrar kurvorna karaktär omkring 1850 , då den svarta kurvan med direkta temperaturuppgifter blir tillgängliga och en medeltemperatur kan beräknas med ett års upplösning. Differensen mellan dem blir liten, de blir mycket brantare. Uppgifterna före 1850 fås från ställföreträdande data, s.k. proxies. Det kan vara trädringar, stalaktititer, sediment, förhållanden mellan olika syreisotoper osv. Att någon kan tro att sådana rekonstruerade data ska vara jämförbara med dagens detaljerade observationer från satelliter och tusentals andra observationer är löjligt. Sådana påståenden som att det senaste decenniet är det varmaste på ett millenium osv vittnar om övertro på skakiga rekonstruktioner. Liksom påståenden att atmosfärens halt av koldioxid nu är den högsta på hundratusentals år.

Att någon på fullaste allvar kan komma farande med manuellt justerade data från några enstaka träd eller sediment från ett fåtal platser på jorden, jämföra med dagens detaljerade satellitmätningar och dra slutsatser från detta? Det är ju helt befängt!

Permalänk | Anmäl #28 Tage Andersson, 2011-01-04, 23:30

# 25 läkare: "Pinsamt att artikelförfattarna så till den milda grad sågar Annika Dahlquist. Hon har i bussen nattetid mellan föreläsningar sagt dumma saker, intervjuad av smarta journalister,"

Det var dessutom en artikel som Annika D tog avstånd från samma dag den publicerades. Inte heller är det lämpligt att använda en kvällstidningsartikel som faktaunderlag för en vetenskaplig utnämning. VoF betedde sig som en jubelåsna, hur man än ser på saken. Och inte blir det bättre när de fortsätter att försvara sig, trots att de redan är överbevisade.

VoF har förlorat sin kompetens och integritet, det är bara att konstatera.

Permalänk | Anmäl #29 Rickard Berghorn, 2011-01-04, 23:32

Håller med nr 29: VoF har sågat av den gren de satt på när de på ett ohederligt sätt attackerar den modiga Annika D. Ytterst pinsamt för dem. Varför ska man då tro på VoF i klimatfrågan? Gör de så med dissidenter?

Permalänk | Anmäl #30 läkare, 2011-01-04, 23:38

Vad glad jag blir av att läsa att så många insett att VoF är infiltrerad av aktivister med agendor gömda under fasaden av vetenskaplighet.

De sysslar mest med åsiktsförföljelse på idoelogiska och politiska grunder.De som utsetts till förvillare har varit utamanare av den politiskt korrekta elitens privilegier och sanningar.A Dahlquist fick skit för en detalj för att dölja hennes stora genombrott genom att avslöja den gigantiska lögnen (felaktigheterna) om fettets effekter. tack Annika!

Permalänk | Anmäl #31 Villiam Victorsson, 2011-01-05, 00:03

Först det lite mer formella:

Föreningen VoF har utnämnt det (ganska informella) nätverket Stockholmsinitiativet (SI) till årets förvillare, och anger sin motivering i följande pressmeddelande:

http://www.vof.se/arkiv/arets-utmarkelser-2010.pdf

Av någon anledning kallas SI för en 'lobbyorganisation' vilket helt klart är missvisande, eftersom det företräder bara precis de uppfattningar som definierar nätverkets deklarerade hållning som de har gemensamt. Inget annat!

Redan där låter det hela lite märkligt, men det anges också tre motiveringar till utnämningen som jag räknar upp, och därefter går igenom nedan:

1) SI:s uppfattning att "Inga observationer tyder på att koldioxidutsläpp har någon avgörande inverkan på klimatet", vilken man tycks mena är fel och utgör förvillande.

2) Frasen "Politiska klimatmål är meningslösa" som man hittat på SI:s hemsida, och vilken man tydligen också menar är fel och förvirrande!?

3) Slutligen utalandet att "Föreningen ska (...) verka för att politiska beslut gällande frågor som rör klimatförändring har sin grund i sund och verifierbar vetenskap” vilken man rimligtvis skriver under på till 100% men tydligen menar att SI inte lever upp till.

Under samtliga dessa 'motiveringar' lägger man ut texten ytterligare med några få meningar som skall ge invändningarna lite mer substans, men totalt utgörs hela motiveringen för utnämningen av tre korta stycken. Jag skall nu gå igenom dessa i tur och ordining för att påvisa hur tunn motiveringarna faktiskt är:

1) "Inga observationer tyder på att koldioxidutsläpp har någon avgörande inverkan på klimatet"

Nyckelorden i SI:s fras är dels begreppet 'observerbara' samt värderingenordet 'avgörande'. Det senare är förstås öppet för tolkningar och personliga uppfattningar om vad som är önskvärt, acceptabelt eller inte rörande klimatet, men det första har en mer väldefinierad innebörd, och tillgängliga observationer (dvs empri) ger inte vid handen att den efterföljande värderingen ('avgörande) skulle vara felaktig. Faktum är att väsentligen inga observationer som styrker den ev mänskliga komponenten i klimatförändringar har gjorts.

IPCC själva menar att ca hälften av en uppmätt ändring i global temperatur på 0.3 °C borde vara antropogen. Men kan inte redovisa observationer som stödjer detta, men menar att deras centrala hypotes är den bästa förklaringen för dessa ~0.15 °C (en ändring som i sig knappast kan fastslås vara 'avgörande').

Däremot existerar det utsagor (projektioner som bygger på dessa hypoteser) som menar att där kommer framtida (tom fördröjda) förändringar som överstiger detta. Det existerar dock idag öht inga observationer(!) av vad som kommer att ske i framtiden. Men dessa har alltså inte inträffat ännu, och det har heller inte de 'fingeravtryck' som den specifika hypotesen borde ge. Utan samtliga idag tillgängliga observationer (rörande klimat) ryms väl inom intervallen för de sedan länga kända naturliga variationerna i systemet.

Till hypotesens försvar kan man möjligen säga att tillgängliga observationer heller inte entydigt kan förkasta dess riktighet, och att tex 0,15 °C sedan och pga den storskaliga industrialismens genombrott mycket väl kan vara en rimlig skattning.

VoF anför dock inte några sådana resonemang, utan berättar istället om att växthuseffekten finns, och att temperaturen är beroende av densamma. Ett korrekt konstaterande som dock inte på någon punkt emotsäger SI:s utsaga.

Sammantaget är pkt 1) ett tomt slag i luften, där invändningen mot 'observationer' är fullständigt felaktig, och där omdömet 'avgörande' dessutom måste tolkas med extrem slagsida, handlandes om framtiden och fortfarande saknar empiriskt stöd.

2) "Politiska klimatmål är meningslösa"

Denna punkt handlar om politik och vad politik ev skulle kunna åstadkomma. Därom har det tvistats det lika länge som världens näst äldsta yrke har existerat, och ingen samsyn kommer någonsin att nås. Och VoF skall naturligtvis inte ta ställning i frågor vad som är bästa, bra, eller ens mindre bra politik. Möjligtvis kan man anföra att önskemålen om och vad, och förhoppningarna på vad som skulle kunna uppnås med politiska medel har genom historien varit gigantiskt omfattande, många och väldigt olika, och att träffsäkerheten med vilka de uppnåts många ggr har varit oerhört mycket mindre, och ofta helt annorlunda än ambitionerna, samt att icke-förutsedda och ev icke-önskvärda konsekvenserna ofta varit mycket större än planerat. Vilket just är skälet till att vetenskap och politik skall hållas isär i striktast möjliga mån, samt även till att det så ofta gått fel när detta inte har gjorts.

Pkt 2) handlar om politik, och hör därför öht inte till VoF;s mandat.

3) "Föreningen ska (...) verka för att politiska beslut gällande frågor som rör klimatförändring har sin grund i sund och verifierbar vetenskap"

Här är inte invändningen att VoF inte håller med, utan att man hävdar att SI gör motsatsen till vad man förordar. Och man räknar upp ett flertal punkter i debatten om klimatet och ett ev klimathot där man menar att SI har tagit upp annat än detta, "istället för" amitionen i pkt 3) hävdar man. Men det stämmer inte, utan i bästa fall har 'man också gjort' de saker som VoF inte gillar här. I bästa fall!

För att debatten om klimatet och ffa om politik som vissa menar borde baseras på denna är hätsk, riktigt hätsk, från samtliga håll. Samtliga de försyndelser som VoF räknar upp, och menar SI gör sig skyldig till förekommer i stora mått, och från fler sidor än den skeptiska. Och är i en hel del fall långt värre där.

Återigen handlar inte pkt 3) om något förvillande, utan om vad den ena sidan menar är oriktiga och orättfärdiga argument från den andra sidan. Och även om invändningarna skulle äga sin giltighet (vilket de alls inte gör så entydigt) är de fortfarande bara den ena sidan i en ganska het och stundtals hetsig och hätsk politisk debatt. I vilken somliga forskare aktivt deltagit, och andra kanske mindre frivilligt dragits in i.

Men vari förvillandet skulle bestå lyckas man inte klargöra. Bara att den ena sidan ogillar vad den andra sidan säger i debatten. VoF tom går så långt som att hävda att SI, vars enda position är att ifrågasätta klimathotet, dess storlek och den mediala bilden av det från ett mindre alarmistiskt håll som "ensidig". Det är svårt att föreställa sig hur kritik mot alarmism och överdriger skulle kunna vara ngt annat än just 'ensidig'!

Om pkt 3) går det iaf att säga att där tydligen (observerbart!) existerar olika sidor i en het politisk debatt som även har sin motsvarighet på den akademiska sidan, och att det i dessa debattar möjligen även har förekommit överord från minoritetsståndpunkten, och från SI i detta fall. Om storleken och allvaret i dessa överord låter det sig dryftas, men om VoF skulle vilja hävda att de bara kommit från SI eller att bara SI:s varit helt obefogade, eller att motsvarande överord från andra sidan skulle varit mer sansade, korrekt eller alltid befogade, då skulle VoF göra sig till åtlöje.

Pkt 3) vill specifikt skuldbelägga den ena sidan i vad den andra kallar (ev korrekt) för pajkastning, där den själv är både ivrig, aktiv och omfattande deltagare på samma nivå.

Dvs även pkt 3) handlar främst om en inlaga om politik och hur debatten förs. Specfikt varken lyckas eller ens försöker man belägga att SI:s utalade ambition inte också skulle vara dessa ärliga, utan man drar upp exempel (utan tvekan existerande) där även andra aspekter dryftas, specifikt i det mer politiska tuppfäktandet i den offentliga debatten.

Sammantaget har alltså VoF tagit upp tre punkter varav två handlar om politik, och hur politisk debatt (tyvärr) kan gå till, och den tredje är sakligt fel, och invändingarna stödjer sig på vad vissa tror kommer att ske (och kunna observars) i en framtid som ännu inte infunnit sig, och som numera faktiskt har varit 'försenad' (dvs inte infunnit sig) under ett decennium.

Jag menar att VoF inte har kunnat argumentera alls för ngt 'förvillande' utan bara gjort det den vill anklaga SI för, nämligen att ensidigt delta på ena sidan i en främst politisk (men delvis även akademisk) debatt.

Sjävlklart finns det de som hävdar att SI har helt fel gällande vad vetenskapen säger, och som tom kan omämna forskare och publikationer, som stödjer den ståndpunkten. Men samma sak gäller det omvända. Och min poäng här var att VoF i sina motiveringar inte någonstans lyckas ta fasta på eller leda några förvillannde felaktigheter i bevis, man inte ens försöker ngt sådant, utan istället håller man fram politiska åsikter, politiskt käbbel och faktiskt ogiltiga invändningar mot SI.

Kort sagt, man lyckas öht inte göra sitt case.

Det case man så gärna vill göra är däremot helt uppenbart. Det är ett som vi alla fått höra från otaliga håll, från IPCCs aktivister, från politiken, i media, och från otaliga myndigheter, organisationer, och NGO:er mm. Men VoF varken kan eller ens försöker göra detta case. I bästa fall uppepar man att där finns så många som vill göra samma.

Jag skall i ett kommande inlägg försöka analysera varför (jag menar att) VoF har kommit att inta den hållningen. Dvs till skillnad från ovan, där jag visar att VoF:s invändingar inte håller vatten utan mest är tyckande från en sida i en tvist, skall jag spekulera lite i hur det kunde gå så illa för VoF som ju ändå har (haft) en vällovlig ambition tidigare i sin historia ...

Permalänk | Anmäl #32 Jonas N, 2011-01-05, 00:13

Helt klart är att AGW sidan sysslar med pseudovetenskap, har aldrig sett så mycket vinklingar och propagandaknep i någon annan fråga, bara av den anledningen blir man skeptisk, hade man klara bevis var det ju bara att visa upp dem. Finns säkert en och annan sk skeptiker också som är oseriös. Men seriösa skeptiker hävdar normalt att ska man följa de spelregler som är väl etablerade inom vetenskap och forskning, så finns det inga bevis, knappt några hypoteser, klimatvetenskapen ännu ung och ännu finns ingen komplett teori som förklarar och kan förutspå klimatförändringar. Koldioxid har betydelse det förnekar ingen, men det finns ingen teori som visar att den påverkar klimatet i någon högre grad, finns heller inga bevis att ev temperaturhöjning på en grad eller två skulle vara farligt, det mesta tyder på motsatsen. AGWare har ett klart och tydligt inslag av alarmism. VoF känns 100% oseriös, de tycks snarare brännmärka sanningssägare som går mot strömmen och vågar säga att kjesaren är naken.

Permalänk | Anmäl #33 Helge Kneese, 2011-01-05, 00:17

Jag förmodar att grafen som illustrerar artikeln kommer från AR4 (rätta mig om jag har fel).

Jag tycker detta visar det som jag länge misstänkt. Uppsalainitiativet har läst på, dvs de har läst IPCC:s rapport anno 2007 och därmed är saken biff.

Så enkelt är det ju naturligtvis inte eftersom forskning är något som pågår ständigt.

Men har ni stannat där och håller rapporten hårt intill barmen som "sanningen"?

Jag har nu gjort en hastig (medges) genomläsning av de "artiklar" som publicerats på UI det senaste halvåret och vad jag kan se finns det möjligtivis 2-3 som hänvisar till nya forskarrapporter som handlar om AGW-teorins giltighet.

Dessa är ALLA i sann AGW anda.

UI handlar alltså inte om att försöka förstå vad som händer inom klimatet baserad från den senaste forskning, vill jag mena, utan att hålla allt vad som står i IPCC:s rapport som varandes "sanningen" och med alla medel försvara detta synsätt.

I annat fall, och framför allt om ni vill (tror er om att kunna) föra en vetenskaplig diskussion bör man ju naturligtvis ta upp ALLA nya forskarrapporter av intresse.

Ja om ni nu på allvar vill mena att ni är något annat än en blogg med en klar agenda vilken givetvis inte är något annorlunda än SI som ni så hårt ansätter med alla medel tillgängliga.

Finns det ex nya forskningsrapporter som motsäger den graf som har fått illustrera artikeln?

Ja givetvis.

http://www.medeltid.su.se/OmOss/Fredrik_Charpentier_Ljungqvist_publikati...

Ju mer tiden går ju mer verkar de naturliga fluktuationerna återupprättas. Om människan har förstärkt denna värmeperioden eller inte säger jag inget om men den är i klar paritet med den romerska värmeperioden och den medeltida för att bara ta de senaste 2000 åren i beaktande.

Permalänk | Anmäl #34 Lena Krantz, 2011-01-05, 00:20

Villiam Viktorsson/

Jag kollade lite på dina ”genombróttsartiklar” som du stolt hänvisar till.

Angående den första (om molnbildning och kosmisk strålning) talar författarens egna ord om studien för sig själv. Han säger följande: ”this observation does not support ideas that Cosmic rays are responsible for recent global warming.”

Låter solklart i mina öron.
http://benlaken.com/documents/open_letter.pdf

Den andra artikeln, som du hävdar ”bevisar att förändringar (ökning) av solstrålningen förklarar hela den lilla uppvärmning som uppmätts sedan den lilla istiden”, kan du omöjligt ha läst. Den bevisar inte alls det du skriver. Rent nonsens.

Vidare säger du att ”NOAA NDOC talar tydligt om att ingen uppvärmning av havens totala värmeinnehåll kan skönjas”

Inte heller denna länk kan du ha studerat. På samma sida hittar man nämligen detta:
http://www.nodc.noaa.gov/OC5/3M_HEAT_CONTENT/

Eller varför inte här:
http://www.ncdc.noaa.gov/bams-state-of-the-climate/2009-time-series/ohc
Precis tvärtom alltså.

Du får ursäkta mig om jag inte lägger ner mer tid än så här på din post, men jag hoppas du förstår. Du kan inte luras att du har någon vetenskaplig grund för det du tycker. Isåfall får du utelämna länkarna som de flesta andra "skeptiker".

Permalänk | Anmäl #35 Daniel Bengtsson, 2011-01-05, 00:32

Tomas Palm

Det är helt riktigt det var Henrik Svensmark jag menade.
Och fick han inte kämpa hårt innan han fick acceptans för sina teorier ?
Din nedsättande attityd om hans forskning är typisk, dock ganska modererad mot hur det tidigare lät när man påpekade andra förklaringar delförklaringar på tal.
Var det inte bla pga dessa som man numer anser att uppvärmningen av jorden fram till 50-talet beror på sol variationer och vulkanisk aktivitet ?
Hur stor del var dess inflytande 50%...

Daniel Benktsson....
börja med:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Global_uppv%C3%A4rmning

Hur svårt var det ?
Ska jag hjälpa dig att knappa in länken för dig med ?

Tycker du att det är svårt att hålla sig för att "raljera" lite över ett område där man började med att hävda att jorden skulle frysa till is pga koldioxidutsläppen ? Innom andra forskningsområden präglas debatten i allmänhet av en stor portion ödmjukhet och man undviker att komma med tvärsäkra prognoser, försöka tysta ner kritiker, men innom detta område tycker jag mest det liknar vilda västern. Kan det vara så att en viss mängd politik smygit sig in i debatten ? Tror inte vetenskap mår bra av att politiseras.
Behöver jag en länk till det med ?

Permalänk | Anmäl #36 Mats F Eriksson, 2011-01-05, 01:19

Mats F Eriksson/

Jag förstår inte varför du länkar till Wikipediaartikeln? Det var inte själva länkandet i sig jag efterfrågade utan att länka till någon som styrker det man skriver. Förtydliga gärna!

Permalänk | Anmäl #37 Daniel Bengtsson, 2011-01-05, 01:26

Synar man VoF:s kvidanden framgår det att anklagelser om "citatförfalskning" handlar om att "convention" felöversatts till "organisation" och att "Yes" skulle betyda Nej i "Do you agree that from 1995 to the present there has been no statistically-significant global warming / Yes, but only just. "
Därtill upphöjer Häggström sin egen HÅRT kritiserade "analys" av forskningsläget till sanning och gömmer sig bakom CRUs egenkonstuerade svepskäl för att bryta mot offentlighetsprincipen.
Förresten, glömde att man som galjonsbild väljer Hide the Decline-kurvan, Michael Manns trick som går ut på klistra ihop olika dataset.
Så har de mage att tala om "debattmetoder"!
Det självutnämnda sällskapet för "vetenskap" och "folkbildning" är en samling nickedockor åt det politiskt korrekta.
De talar om "ohedrlighet" och påstår som exempel att de "grundläggande fysikaliska mekanismen - koldioxidens växthuseffekt - är välbelagd i laboratorier", men hoppar över att vad laboratorierna säger är att det är de första ppm:erna som har betydelse, men ju mer CO2 - desto mindre effekt. Och nu är CO2:s kvarvarande växthuseffekt så gott som mättad. Antagandena om "global uppvärmning" bygger helt på sekundäreffekter, som visat sig utebli: ingen hotspot i atmosfären, halten vattenånga är stabil, havstemperaturen sjunker t o m.
Den väldigt blygsamma uppvärmningen som tidigare fanns har stått still i dussinet år, och vi ser även en temptrend nedåt. Alla som huttrar i köldvågorna de senaste åren undrar nog hur det står till i hjärnbanorna hos VoF.

--Ahrvid

Ps. För något år sedan ville jag ge litet folkbildning till VoF och började iaf debattera på deras forum. Så började inlägg av mig försvinna, och jag gav upp projektet. Så mycket för deras ev vetenskapliga öppenhet.

Permalänk | Anmäl #38 Ahrvid Engholm, 2011-01-05, 01:37

#38 Ahrvid Engholm: "För något år sedan ville jag ge litet folkbildning till VoF och började iaf debattera på deras forum. Så började inlägg av mig försvinna, och jag gav upp projektet. Så mycket för deras ev vetenskapliga öppenhet."

Jag själv gjorde misstaget att anlita en av deras styrelsemedlemmar som krönikör i min tidskrift, innan jag egentligen var insatt i hur VoF i praktiken fungerade och sköttes. Jag har berättat om hela eländet här.

Permalänk | Anmäl #39 Rickard Berghorn, 2011-01-05, 02:08

Mats F Eriksson/

Du säger,
"Tycker du att det är svårt att hålla sig för att "raljera" lite över ett område där man började med att hävda att jorden skulle frysa till is pga koldioxidutsläppen?"

Du är HELT felinformerad här också. Sedan CO2s växthuseffekt konstaterades har ingen hävdat att utsläpp av CO2 kunde leda till att jorden skulle frysa till is. Var har du hört detta?

Så det är alltså ingen anledning att raljera. Eftersom du isåfall raljerar över något du själv har hittat på.

Permalänk | Anmäl #40 Daniel Bengtsson, 2011-01-05, 02:08

#40 Daniel Bengtsson:"Sedan CO2s växthuseffekt konstaterades har ingen hävdat att utsläpp av CO2 kunde leda till att jorden skulle frysa till is. Var har du hört detta?"

Suck. Du känner tydligen inte ens till den korkade (men mycket framgångsrika) storfilmen The Day After Tomorrow, som gör gällande att växthuseffekten kommer att slå över i en ny istid. Manusförfattarna grundade detta fnoskeri på den "vetenskapliga" bakgrund som redogörs för här.

Permalänk | Anmäl #41 Rickard Berghorn, 2011-01-05, 02:26

Rickard Bergholm/

Vad jag vet finns det en idé om att om Grönlands is skulle smälta snabbt kan golfströmmen avstanna. Sannolikheten för detta är mycket liten. [W.S. Broecker (1999) What If the Conveyor Were to Shut Down? GSA Today 9, 1-7]

OM det ändå skulle hända skulle det förmodligen INTE trigga en ny istid, och ännu mindre en GLOBAL ny istid. [T. Kuhlbrodt et al. (2009) An Integrated Assessment of changes in the thermohaline circulation Climatic Change 96, 489-537]

Mats skrev dessutom att AGW förespråkare började med att HÄVDA att så skulle ske. Det är absolut inte sant, utan anses vara just mycket osannolikt.

Permalänk | Anmäl #42 Daniel Bengtsson, 2011-01-05, 03:03

#42 Daniel Bengtsson: Bra, jag ser att du lyckades googla lite, till slut. Fortsätt med det.

Permalänk | Anmäl #43 Rickard Berghorn, 2011-01-05, 03:12

Vilket skrikande! Stockholmsinitiativet bekämpas intemed rediga argument utan med hot, invektiv och censurkrav.

Jag har närläst debatten i detalj och studerat sakargumenten ingående,. Jag har blivit övertygad, och jag tar ställning.

Det är en gigantisk mytbildning att klimathotet kommer från människan.

Permalänk | Anmäl #44 Peter Ingestad, 2011-01-05, 03:27

Daniel Bengtsson!

1. Angående sambandet mellan kosmisk strålning och molnbildning
så har CAGW etablissemanget hånat hypotesen i sin helhet och nu har en mycket begränsat studie av sambandet bevisat att det existerar och dess totala effekt på temperaturen har du ännu ingen aning om.Men an faktor som IPCC saknar är nu konkret och måste läggas till pusslet.Du väljer att vara intellektuellt ohederlig genom att tala om fel slutsatser.

2 Rent nonsens? Okey vad har de missat i peer review processen? Har du något konkret att invända eller blir du bara rädd för att korthuset föll ihop?

3. NODC får väl stå för deras sista utvärdering och var medvetn om att ARGO bojarna har visat en svag avkylning de sista åren.

Man har lärt sig hur ni systematiskt springer och gömmer er och försöker lura de som inte tar reda på fakta själva och sprider rökridåer .Ni är mest papegojor som inte vet vad ni egentligen talar om.jag vet att det inte går att lita på för femöre.

Permalänk | Anmäl #45 Villiam Victorsson, 2011-01-05, 05:47

Daniel Bengtsson!

Eftersom du tydligen gått på myten om grönlandsisens smältning och en därför stannande golfström visar att du inte är seriös.Det är nog bara Greenpeace WWF och SNF som sprider sån spekulativ alarmistisk dynga fortfarande.Håll dig till fakta och lär dig sklija den ifrån rena vilda spekulationer.

Permalänk | Anmäl #46 Villiam Victorsson, 2011-01-05, 05:55

Christian Gergils kritiserar i ett upphetsat inlägg Westerström, Häggström för att de påpekat bristen på koherens i Stockholmsinititativets åsikter.

Gergils: "Slutsatsen är skrämmande, nämligen att Vetenskap och Folkbildning anser att en vetenskaplig satsning på spridning av alternativ till den förhärskande verklighetsbeskrivningen skall kritiseras för att de som engagerar sig i debatten inte alla tycker och tror samma sak"

Nej, det är inte alls slutsatsen. En viss diskrepans mellan olika åsikter är naturlig inom en organisation eller sammanslutning. Men om man samlar sig under en samlad beteckning i det här fallet Stockholmsinitiativet, så är det konstigt att ledande företrädare har så disparata, föränderliga och oförenliga åsikter.

Permalänk | Anmäl #47 Doktor Eleph@nt, 2011-01-05, 08:26

Mats #36, det är normalt att forskare får kämpa hårt för att få genomslag för nya teorier. I fallet Svensmark går dock "hans" idé om inverkan av kosmisk strålning tillbaka i alla fall till Dickinson Bull Am Meteorol. Soc 56 (1975) 1240. Hypotesen är heller inte bekräftad, dvs man har kunnat se små effekter av kosmisk strålning men inte tillräckligt för att förklara några klimatvariationer under 1900-talet. Det experiment som skall testa hypotesen, CLOUD, har ännu inte presenterat några resultat. Vad anser du om en alternativ teori som att variationer i UV-strålning från solen kan påverka vädermönstren?

Det du kallar min "nedsättande attityd" mot Svensmark handlar bara om att han publicerat rätt få artiklar och inom ett extremt smalt område vilka inte imponerat på hans kollegor. Din länk till Wikipedia förstår jag i huvudtaget inte poängen med, men jag skulle tipsa om att använda dig av engelska versionen, den svenska har lite för smal bas av bidragslämnare för att vara speciellt pålitlig.

Permalänk | Anmäl #48 Thomas Palm, 2011-01-05, 09:07

#13 bruse

Blir många inlägg på några timmar....

"Jag förklarade nyss på barnspråk varför skeptiker inte har, vill ha, behöver ha eller ens skulle komma på den tramsiga iden att ge sken av att ha någon gemensam teori. Teori till vad förresten?"

Den globala uppvärmningen? Kritikerna mot AGW har samma (brist på) argument som alla andra konspirationsteoretiker. Just detta att man inte har en egen teori, utan nöjer sig med att hitta fel i den officiella, och när man sedan blir överbevisad försöker hitta något annat, är väldigt typiskt.

"De som påstår att global uppvärmning pågår, är farlig, orsakad av mänskligt utsläppt CO2 och kräver beskattning har det hela, fulla kompletta och totala ansvaret för att visa att detta kan beläggas."

Att en uppvärmning pågår har ju bevisats, enklast genom att titta på global genomsnittlig temperatur. Att CO2 bidrar till detta redogörs för i artikeln (läs denna först kanske?).

Permalänk | Anmäl #49 anders svensson, 2011-01-05, 09:53

Tycker Bocken har en klar poäng i sina observationer. Vi ser hur de naturliga svängningarna eliminerar den mikroskopiska uppvärmning som sker i praktiken. Hur intressant är det att 2010 är 0,3 grader varmare än 1980 (exempel) när det är 10 grader kallare på vintern och sommaren som påstås vara "varm" inte alls är varm eller fin. Att det är några grader varmare på natten när alla sover drar upp snittet men inte hur vädret är i verkligheten. "Ufoföreinngen" vill bara ha uppmärksamhet när deras patetiska UI inte kan mäta sig med SI. UI och nu "UFO" har en för tydlig extremvänster profil för att vara trovärdiga. Är man kommunist eller något annat obskyrt långt ut på vänsterkanten så är man inte trovärdig när man pratar om vetenskap.

Permalänk | Anmäl #50 olle wassberg, 2011-01-05, 09:59

Olle:
Som du säkert vet så är oron för klimatet främst en oro för kommande temperaturhöjningar. Stannar ökningen på en grad så gör det liten skada, men blir det flera grader närmaste 100 åren så påverkar det bl a avsmältning. Sedan att många kommunister kidnappar frågan som ett slagträ mot kapitalism förändrar inte fakta.

En bra början är ENWP utmärkta artikel:
http://en.wikipedia.org/wiki/Global_warming

Permalänk | Anmäl #51 anders svensson, 2011-01-05, 10:18

Anders jag är väl medveten om detta. AGW nissarna har i sann alarmistisk anda slått på trumman så som det redan har blivit flera grader varmare, ”katastrofer ” i mängder.
Ta Katarina, AGW nissarna basunerade ut ”klimatförändrigar” !
När det har lugnat ner sig på orkanfronten så är det inte längre intressant att ljuga om det. Hippie Per metrolog babblade om snöfria Vasalopp. Regniga varma vintrar i nutid. Nu hör man inget ljug om det längre.
Summa sumarum, alarmister är pigga på att använda anekdotisk bevisning när det gynnar dem själva. Min poäng med vädret är att dagens marginellt varmare globalaklimat har i praktiken ingen påverkan då de naturliga variationerna är så stora. Det måste till en rejäl uppvärmning först. Alarmisterna börjar bli desperata efter som den aldrig kommer. Att temperaturen står still i över 10 år när den i sann alarmistanda borde bli säg 0,3 grader varmare per 10 år är ett jätteproblem för deras ”modeller”. Verkligheten kan inte avvika hur länge som helst från prognoserna utan att de blir värdelösa.

Permalänk | Anmäl #52 olle wassberg, 2011-01-05, 10:38

En sådan tragisk läsning de flesta kommentarerna här är. En sådan röra av förnekelse, önsketänkande, konspirationsteorier, ad hominem-argument och komplett oförståelse för vetenskaplig metod. Resonemangen är EXAKT samma som hos de kreationister som försöker förneka evolutionsteorin. Det visar hur väl SI förtjänar utmärkelsen Årets Förvillare. De har lyckas så väl med att få annars förståndiga människor att ägna sig åt organiserad vetenskapsförnekelse.

Permalänk | Anmäl #53 Carl Idermark, 2011-01-05, 10:39

Klimatvariationerna är naturliga och ev människans minimala påverkan på klimatet pga koldioxidutsläpp, är en obevisad hypotes och sannolikt falsarium.
Sakta men säkert går vi emot en ny istid, oavsätt om vi vill eller inte.

Permalänk | Anmäl #54 Bertel Kevin, 2011-01-05, 10:38

Kommentarsfältet är stängt på denna artikel.annons:
annons:

Newsmill-bloggen

Newsmill till TV4 News

 Nyhetsbolaget, som bla producerar Nyheterna i TV4 och TV4 News tar över Newsmill. För våra ...

annons:
annons:

Om Newsmill

Newsmill är det första sociala mediet i Sverige som spinner kring nyheter och debatt. Vi publicerar varje dag olika personer med exklusiv kunskap om dagens viktiga händelser. Om du har egna erfarenheter av de frågor vi tar upp kan du omedelbart medverka i debatten. Newsmill är en del av TV4-gruppen.

 

Läs mer om Newsmill

Newsmill-bloggen

Newsmill till TV4 News

 Nyhetsbolaget, som bla producerar Nyheterna i TV4 och TV4 News tar över Newsmill. För våra ...

Vad är att Milla?

Millningen är ett sätt att kommentera med känslor. Du väljer ett ord eller ett namn som du vill mäta i opinionen och läsarna kommenterar genom att välja en av fyra känslolägen som representeras av fyra färger. Rött är arg, blått är glad, grön nyfiken och gult är uttråkad. Resultatet visas direkt och rubriken på artikeln färgas med den färg som de flesta väljer.


 
© 2008 Newsmill. All rights reserved.