Portal gdansk.pl
Gdańsk
UEFA EURO 2012 ™
RowerowyGdańsk
Kąpieliska
Bursztyn
GOKF
UBC
BIP
 
Strona Główna » Samorząd » Współpraca międzynarodowa A A A
...
QR Code

Współpraca Gdańska z zagranicznymi miastami


Pobierz
28 KB

Gmina Miasta Gdańska współpracuje z zagranicznymi ośrodkami miejskimi na podstawie uchwały nr 1195 Rady Miasta Gdańska z dnia 2001-08-30MIASTA PARTNERSKIE
 1. Astana (Akmoła) / Kazachstan
 2. Brema / Niemcy
 3. Cleveland / USA
 4. Kaliningrad / Federacja Rosyjska
 5. Kalmar / Szwecja
 6. Marsylia / Francja
 7. Nicea / Francja
 8. Odessa / Ukraina
 9. Rotterdam / Holandia
 10. Sefton / Wielka Brytania
 11. Sankt Petersburg / Federacja Rosyjska
 12. Wilno / Litwa
 13. Turku / Finlandia

 

Astana (Akmoła) / Kazachstan

1996 - Umowa między Miastem Gdańsk a Miastem Akmoła (nawiązanie współpracy) PL (622.35 KB)
Współpraca w zakresie:
- gospodarka
- kultura, sport i turystyka
- oświata i nauka
- środowiska polonijne

11.06.2003 - Porozumienie o Współpracy pomiędzy Miastem Gdańsk w Rzeczpospolitej Polskiej i Miastem Astana w Republice Kazachstanu PL (701.1 KB), RUS (818.91 KB)
Współpraca w następujących dziedzinach:
- rozwój demokracji lokalnej
- gospodarka i finanse
- nowoczesne zarządzanie miastem
- ochrona środowiska
- edukacja

Oficjalna strona internetowa miasta: www.astana.kz
Brema / Niemcy

12.04.1976 - Ramowe Porozumienie o Współpracy między Wolnym Hanzeatyckim Miastem Bremą w Republice Federalnej Niemiec a Miastem Gdańsk w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej PL (1.14 MB), DE (1.22 MB)
Popieranie i rozwijanie współpracy w następujących dziedzinach:
- gospodarka komunalna
- ochrona środowiska
- rozszerzanie bezpośrednich kontaktów i wymiana doświadczeń między odpowiednimi organizacjami, instytucjami i przedsiębiorstwami
- nauka i oświata
- kultura i sztuka
- prasa, radio i telewizja
- sport i turystyka

Oficjalna strona internetowa miasta: www.rathaus-bremen.de
Cleveland / USA

20.09.1990 - Proklamacja deklarująca odnowienie związku miast siostrzanych pomiędzy miastami Gdańsk, Polska i Cleveland, Ohio, USA PL (364.14 KB), ENG (421.41 KB)
Rozwijanie przyjaźni oraz przyczynianie się do rozwoju obu miast poprzez wymianę w zakresie:
- nauki i kultury
- przemysłu i ekonomii
- praktyk szkolnych i studenckich

Oficjalna strona internetowa miasta: www.city.cleveland.oh.us
Kaliningrad / Federacja Rosyjska

15.03.1993 - Umowa zawarta między miastem Gdańsk a miastem Kaliningrad PL (866.96 KB), RUS (977.78 KB)
Główne założenia:
- powołanie dwustronnej Komisji Gospodarczej
- wyrażenie woli nawiązania bliższej współpracy o charakterze długoterminowym

Oficjalna strona internetowa miasta: www.klgd.ru
Kalmar / Szwecja

17.05.1968 - Porozumienie zawarte pomiędzy miastami: Kalmarem i Gdańskiem PL (527.41 KB), ENG (1.47 MB)
Główne założenia:
- wymiana przedstawicieli różnych środowisk
- szeroko rozumiana wymiana wiadomości, doświadczeń, osiągnięć kulturalnych, ekonomicznych i społecznych
- organizacja imprez kulturalnych i gospodarczych

17.05.1991 - Umowa między miastem Gdańsk i miastem Kalmar (o współpracy miast siostrzanych)
Deklaracja współpracy w następujących dziedzinach:
- praca samorządów lokalnych i administracji
- ochrona środowiska, technologia oczyszczania wody, ścieków, składowania odpadów
- życie gospodarcze i izby handlowe
- telekomunikacja
- usługi lotnicze i promowe
- turystyka
- sport i kultura
- oświata i nauka

Oficjalna strona internetowa miasta: www.kalmar.se
Marsylia / Francja

22.05.1992 - Protokół Porozumienia Między Miastem Marsylia a Miastem Gdańskiem PL (1.35 MB)
- administrowania aglomeracją miejską oraz rozwoju ekonomiczno-społecznego miasta
- zagospodarowania terenów miejskich, urbanizacja
- ochrona środowiska, ze szczególnym wyróżnieniem oczyszczania ścieków

Oficjalna strona internetowa miasta: www.marseille.fr
Nicea / Francja

14.05.1999 - Protokół Przyjaźni pomiędzy Miastem Gdańskiem ? Rzeczpospolita Polska a Miastem Niceą ? Republika Francuska PL (351.34 KB), FR (341.3 KB)
Zakres współpracy:
- promowanie wzajemnego zrozumienia i przyjaźni
- współpraca gospodarcza i handlowa
- wymiana doświadczeń w następujących dziedzinach: kultura i sztuka, turystyka, edukacja i sport

18.10.1999 - Umowa o Partnerstwie pomiędzy Miastem Gdańsk ? Rzeczpospolita Polska i Miastem Niceą ? Republika Francuska PL (30.85 KB), FR (40.23 KB)
Zakres współpracy:
- wymiana gospodarcza, turystyczna, kulturalna i artystyczna
- wspieranie wymiany między mieszkańcami

Oficjalna strona internetowa miasta: www.nice.fr
Odessa / Ukraina

07.06.1996 - Umowa o Współpracy zawartej pomiędzy Miastem Gdańsk i Miastem Odessa PL (824.74 KB), RUS (876.26 KB)
Deklaracja współpracy w następujących dziedzinach:
- gospodarka i bankowość
- ochrona środowiska
- nauka i oświata
- kultura
- środki przekazu
- ochrony zdrowia
- sportu i turystyki
- planowania strategicznego
- samorządu terytorialnego
- systemu informacji geograficznej

Oficjalna strona internetowa miasta: www.odessa.ua , www.city.odessa.ua
Rotterdam / Holandia

27.01.1997 - Memorandum Porozumienia PL (2.26 MB), NED (2.22 MB)
(nawiązuje do wcześniejszego Memorandum Porozumienia podpisanego w roku 1992 ? brak dokumentu)
Zakres współpracy:
- aktywny udział Rotterdamu w obchodach 1000-lecia miasta Gdańska
- wspieranie projektu utworzenia w Gdańsku ?Domu Holenderskiego?
- realizacja projektu Zarządzania Komunikacją i Rozwoju Miast w Kierunku Zmian Społecznych i Reformy Administracyjnej ? MATRA (projekt finansowany przez holenderskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych)
- współpraca w ramach Projektu PRELUDE (Projekt Długoletnich Przedsięwzięć Urbanistycznych) finansowany w ramach Phare
- współpraca w ramach międzynarodowej organizacji zrzeszającej największe miasta europejskie ? EUROCITIES

Oficjalna strona internetowa miasta: www.rotterdam.nl
Sankt Petersburg / Federacja Rosyjska

Ramowe Porozumienie Współpracy pomiędzy Miastem Gdańsk w Rzeczypospolitej Polskiej a Miastem Leningrad w Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich PL (908.48 KB)
Deklaracja współpracy między innymi w następujących dziedzinach:
- gospodarka
- ochrona środowiska
- nauka i oświata
- kultura
- środki przekazu
- ochrony zdrowia
- sport i turystyka
- gospodarka miejska
- nowoczesne planowanie miejskie
- gospodarka portowa i morska

19.04.1997 - Porozumienie o współpracy między Zgromadzeniem Ustawodawczym Sankt Petersburga i Radą Miasta Gdańska PL (532.48 KB) RUS (366.25 KB)
Główne obszary współpracy:
- budownictwo i samorząd lokalny
- doskonalenie kontroli organów ustawodawczych nad realizacją przyjętych regulacji
- proces budżetowy i polityka podatkowa
- zabezpieczenie socjalne

Oficjalna strona internetowa miasta: www.gov.spb.ru
Sefton / Wielka Brytania

18.03.1993 - Memorandum Porozumienia (dot. ustanowienia partnerstwa bliźniaczego) PL (585.78 KB), ENG (592.35 KB)

Główne postanowienia umowy:
- nowoczesne zarządzanie: rola i kwalifikacja pracowników służb publicznych w demokratycznym systemie samorządowym

Dziedziny współpracy:
- rozwój gospodarczy
- turystyka
- edukacja
- kultura
- transport
- ochrona i zachowanie środowiska
- zdrowie

Oficjalna strona internetowa miasta: www.sefton.gov.uk
Wilno / Litwa

27.08.1998 - Umowa o współpracy miast Wilna i Gdańska PL (681.63 KB), LIT (630.73 KB)
Deklaracja współpracy w następujących dziedzinach:
- rozwój samorządu terytorialnego
- współczesne zarządzanie miastem
- ochrona zdrowia i przyrody
- opieka społeczna
- prowadzenie gospodarki miejskiej
- organizacja kursów dydaktyki i psychologii dla nauczycieli litewskich przez Centrum Szkolenia Nauczycieli (Gdańsk)

Oficjalna strona internetowa miasta: www.vilnius.lt
Turku / Finlandia

1976 - Ramowy program współpracy między miastem Gdańsk Miastem Turku w Republice Finlandii w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej PL (1.47 MB)
Główne dziedziny współpracy:
- gospodarka komunalna
- ochrona środowiska
- nauka i oświata
- sztuka
- radio i telewizja
- sport i turystyka
- rozwiązania komunikacji miejskiej
- zagospodarowanie przestrzenne i urbanistyka
- nowoczesne planowanie miejskie
- organizacja sieci usług

1967 - Umowa o miastach siostrzanych
Umowa ta wspomniana jest w ramowym programie współpracy między miastem Gdańsk a miastem Turki od 01.11.1990 do 31.12.1991

Oficjalna strona internetowa miasta: www.turku.fi
MIASTA WSPÓŁPRACUJĄCE Z GDAŃSKIEM
 1. Barcelona / Hiszpania
 2. Gandawa / Belgia
 3. Helsingor / Dania
 4. Newcastle, Gateshead / Wielka Brytania
 5. Nowopołock, Połock / Białoruś
 6. Omsk / Federacja Rosyjska
 7. Palermo / Włochy
 8. Rouen / Francja
 9. Szanghaj / Chiny
Barcelona / Hiszpania

27.09.1990 - Umowa o współpracy technicznej i kulturalnej między Zarządem Miejskim Gdańska (Polska) i Najwyższym Zarządem Miejskim Barcelony (Hiszpania) PL (1.14 MB)
Współpraca w zakresie:
- zacieśnienie związków ekonomicznych i kulturalnych poprzesz wspólne projekty ekonomiczne, techniczne oraz doradcze
- unowocześnienie administracji i miejskiej służby publicznej
- doradczość techniczna i formowanie kadr w dziedzinie planowania miejskiego

Oficjalna strona internetowa miasta: www.bcn.cat
Gandawa / Belgia

10.11.2009 - Memorandum Porozumienia ENG (649.14 KB)
Zakres współpracy:
- współpraca w ramach europejskiego projektu URBACT w zakresie rozszerzenia dostępu do Internetu dla mieszkańców
- wymiana wiedzy z zakresu zarządzania portami w miastach
- wymiana kulturalna w związku z ubieganiem się przez Gdańsk o miano Europejskiej Stolicy Kultury 2016
- wymiana wiedzy i doświadczeń między miejskimi agencjami rozwoju i promocji inwestycji Invest GDA (Gdańsk) i AGSOB (Gandawa)
- wymiana między uniwersytetami

Oficjalna strona internetowa miasta: www.gent.be
Helsingor / Dania

06-07.05.1992 - Listy intencyjny pomiędzy miastem Gdańsk i Helsingor Stats Haun / Stats Harnevaesnet i Frederikshavn (Port Państwowy w Helsingor / Zarząd Portu w Frederikshavn) PL (578.69 KB)
Główne założenia:
- opracowanie planu ustanowienia stałego połączenia promowego pomiędzy Helsingorem i Gdańskiem
- opracowanie master planu dla portu gdańskiego, dróg wodnych oraz infrastruktury lądowej portu
- wspieranie rozwoju demokracji lokalnej, szkolenia dla radnych

Oficjalna strona internetowa miasta: www.helsingorkommune.dk
Newcastle, Gateshead / Wielka Brytania

15.09.2001 - Umowa o strategicznej współpracy kulturalnej ?Budowanie Mostów między Twórczymi Miastami? PL (507.67 KB), ENG (346.88 KB)
Zakres współpracy:
- wymiana doświadczeń w zakresie polityki i praktyki kulturalnej
- współpraca kulturalna w ramach funduszy europejskich
promowanie life long learning
- popularyzacja turystyki między miastami poprzez promocję możliwości turystycznych i kulturalnych

Oficjalna strona internetowa miasta: www.newcastle.gov.uk , www.gateshead.gov.uk
Nowopołock, Połock / Białoruś

06.07.2009 - List Intencyjny z dnia 6 lipca 2009 roku pomiędzy Administracją Miasta Gdańska, Rzeczpospolita Polska i Komitetami Wykonawczymi miast Nowopołock i Połock obwodu Witebskiego Republiki Białorusi o współpracy społeczno-kulturalnej i gospodarczej PL (509.9 KB), RUS (844.17 KB)
Strony umowy zobowiązują się między innymi do:
- pomocy w rozszerzaniu współpracy gospodarczej pomiędzy podmiotami gospodarczymi
- pomocy w tworzeniu organizacji z kapitałem zagranicznym, grup finansowo ? przemysłowych
- rozwoju współpracy w dziedzinie kształcenia, nauki i techniki
- wzmocnienie stosunków w dziedzinach kultury, sztuki , turystyki i sportu

Oficjalna strona internetowa miasta: www.polotsk.by, www.novopolotsk.by
Omsk / Federacja Rosyjska

02.08.2008 -Protokół ze spotkania Burmistrza Miasta Omsk (Federacja Rosyjska) ? V. Szrejdera z Zastępcą Prezydenta Miasta Gdańska (Rzeczpospolita Polska) ? M. Lisickim; protokół dotyczy nawiązania i rozwijania współpracy pomiędzy oboma miastami ENG (456.02 KB), RUS (501.19 KB)
- rozszerzenie współpracy handlowo-gospodarczej (udział w targach i wystawach)
- nawiązanie współpracy kulturalnej (organizacja koncertów, występów teatralnych, współpraca muzeów)

współpraca w dziedzinach:
- gospodarka i handel
- nauka i technika
- kultura

Oficjalna strona internetowa miasta: www.admomsk.ru
Palermo / Włochy

25.05.2005 - Listy Intencyjny dotyczący współpracy pomiędzy Miastem Gdańsk a Prowincją Regionalną Palermo PL (443.41 KB), IT (399.47 KB)
Wola współpracy w następujących dziedzinach:
- gospodarka
- kultura
- turystyka
- edukacja
- rozwój ekonomiczno-gospodarczy
- opieka społeczna
- ochrona środowiska
- bezpieczeństwo
- wykorzystanie funduszy europejskich

Oficjalna strona internetowa miasta: www.comune.palermo.it
Rouen / Francja

26.05.1992 - porozumienie o partnerstwie gospodarczym miedzy miastem Gdańsk i Wspólnotą Gospodarczą Miasta Rouen (obejmującą Izbę Handlowo - Przemysłową w Rouen oraz autonomiczny port w Rouen)
Współpraca Gdańsk - Rouen zaczęła się od Targów w Rouen. W dniach 22 - 31 maja 1992 Gdańsk (wystawa) uczestniczył w 64 Międzynarodowych Targach Handlowych, które odbywały się w Rouen. Polska była gościem honorowym.

Oficjalna strona internetowa miasta: www.rouen.fr
Szanghaj / Chiny

24.09.2004 - Umowa p współpracy w dziedzinie edukacji pomiędzy miastem Gdańsk, Polska a Miejska Komisją ds. Edukacji Szanghaju PL (402.88 KB), ENG (371.32 KB), CHI (257.03 KB)
Dzielenie się wiedzą i doświadczeniami w dziedzinie:
- systemów edukacyjnych
- państwowej i samorządowej polityki edukacyjnej
- zarządzanie edukacją

Oficjalna strona internetowa miasta: www.shanghai.gov.cn

Ostania modyfikacja: 16.08.2012 09:49
wiecej informacji »
 
   
© Copyright Urząd Miejski w Gdańsku
Kancelaria Prezydenta ¤ Referat Multimedialny
ul. Nowe Ogrody 8/12 ¤ 80-803 Gdańsk