Debatt i riksdagen om Rättsväsendet plus lite islamdebatt

Se debatten här.

Hela debatten kan ses här.

Min dag i riksdagen

Ska försöka redogöra lite oftare vad jag egentligen gör var dag i riskdagen, eller i alla fall när det är något hyfsat intressant. Idag gjorde jag huvudsakligen följande:

 • gått igenom motionerna (igen) för behandling i Justitieutskottet imorgon;
 • skrivit medskick till Sveriges förhandlare rörande Frontex;
 • haft debatt om islam och terrordådet på BBC;
 • skrivit debattartikel om terrordådet (se min blogg);
 • + lite övrigt.

Imorgon kommer jag hålla anförande om utgiftsanslagen inom Rättsväsendet med tillhörande debatt.

Stödet för våld är utbrett inom islam

Nedanstående refuserat av Svd, DN, Expressen och Newsmill. Aftonbladet har ännu ej återkommit med svar.

——————–

Det är beklämmande att läsa de reflexmässiga reaktionerna från Sveriges förstå-sig-påare varje gång islams sanna natur riskerar att hamna i ljuset, vare sig det handlar om upplopp och bränder i Rosengård eller som nu senaste, terroristattack i Stockholm.

Dilsa Demirbag Sten (Expressen 12/10) försöker i denna anda förklara varför det inte går att ”kollektivisera” muslimer genom att jämföra ”unga vita män” med de som härör sig till den muslimska ideologin. Detta är en jämförelse som inte håller ens vid en snabb översyn eftersom ”unga vita män” inte representerar några specifika åsikter. Däremot representerar islam sannerligen värderingar och åsikter – dessutom mycket konkreta sådana.

Faktum är att Demirbag Sten själv poängterar detta faktum, förmodligen utan att inse betydelsen av det, när hon skriver ”Man kan undra hur Sverigedemokraterna ser på alla konvertiter som blir bokstavstroende och utför islamistiska handlingar i religionens namn?”. Det är precis detta jag åsyftar, nämligen att islams ideologi uppmanar till våld mot ”kafirs”, en nedlåtande term för ”otrogna”, och att troende i denna ideologi kan, precis som hon själv poängterar, bli övertygade om att utföra de dåd som är synonyma med den muslimska ideologin, även om de inte är araber.

Det är alltså inte ursprunget i Mellanöstern som är det centrala, även om det nästan alltid är fallet då islam har sitt ursprung i den arabiska kulturen, utan de påbud och uppmaningar denna totalitära och förtryckande ideologi står för.

 Demirbag Sten skriver att ”Skiljelinjen […] går inte mellan religioner, etniciteter eller kulturell hemvist utan mellan de som tror på demokrati och det sekulära samhället och de som propagerar fanatism och som är för inskränkningar av individens fri- och rättigheter.”. Men vad händer om en religion går emot demokrati, sekularism och individens fri- och rättigheter? Går det då inte en skiljelinje där?

Se bara på de attitydundersökningar som är gjorda:

 • Enligt the Sunday Times (27 juli 2008) anser en tredjedel av Storbritanniens muslimer att dödande i islams namn kan vara rättfärdigat.
 • Enligt Attitudes to Living in Britain – A Survey of Muslim Opinon 2006 ansåg hela 78 procent att Muhammedtecknarna borde straffas. 68 procent att man bör åtala de som förolämpar islam
 • Enligt 13-Nation Pew Global Attitudes Survey från 2006 stödde 75% av muslimerna i undersökningen de fransk-muslimska upploppen 2005.
 • Enligt The Populus survey från The Times and ITV News ansåg mer än 10 procent att terroristerna som utförde attackerna i London 2005 bör betraktas som ”martyrer”
 • Enligt Sky News, 22 juli 2005, höll hela 46 procent inte med om att ”Muslimska lärda som predikar våld mot Väst är inte i samklang med mittfåran av islamska åsikter” (”Muslim clerics who preach violence against the West are out of touch with mainstream Muslim opinon.”)

Detta är bara ett axplock av de åsikter som, dessvärre, är närvarande i våra egna länder i Västvärlden på grund av den massinvandring från muslimska länder vi haft i 35 år nu.

 • I Pew Global Attitudes Project från den 2 december i år undersöktes sex muslimska länder och även där är resultaten nedslående: 76 procent av pakistanierna anser att apostati (avhopp från islam) bör bestraffas med döden och 81 procent att de som har sex utanför äktenskapet bör stenas. Liknande resultat kunde uppmätas i de andra undersökta länderna, med undantag från Turkiet där ”endast” 16 procent är för stening för otrohet och var tjugonde för dödsstraff för den som lämnar islam.

Sverige, eller resten av världen för den delen, kommer aldrig någonsin komma tillrätta med problemen som den muslimska ideologin obönhörligen för med sig så länge som vi inte vågar inse att de handlingar och resultat vi ser i islams namn, vare sig det rör terrordåd, hedersmord, brist på demokrati, bakåtsträvande eller bristen på jämlikhet mellan kvinnor och män, har stöd i de muslimska texterna inklusive de som beskriver deras profet Muhammed.

Det är till exempel ingen slump att muslimska länder, t.ex. Iran eller Saudiarabien, ser ut som de gör. Tyvärr blev jag inte helt förvånad av att Sverige, som det verkar, till slut drabbats av terrorattack inspirerad av islam. De som känner till den muslimska ideologin vet att den är till sin natur kollektivistisk och dessutom att Sverige tillhör ”dar-al-harb”, krigets hus, i och med att Sverige inte är muslimskt land ännu.

Det är dags att Sverige tar problemen med islam på allvar. Ett stopp för invandringen från muslimska länder, förbjudande av muslimska friskolor, stopp för nybyggnation av moskeér, hårdare kontroll och övervakning över redan existerande moskeér samt en informationskampanj om islam och dess brott mot mänskligheten, som bör införlivas i skolundervisningen, ser jag som som ett minimum för att kunna bemöta både den våldsamma och lagliga islamiseringen.

Muslimsk självmordsbombning i Stockholm?

Det verkar som att en muslim begått en s.k självmordsbombning i Stockholm. Anledningen sägs vara Lars Vilks, Afghanistan och Sveriges ”krig mot islam”.

Om det är något land som inte krigar mot islam är det just Sverige. Sverige är snarare islams bästa vän och böjer sig mer än gärna för denna ideologi vilket vi ser dagligen i Sverige.

Att en muslim ändå väljer att attackera Sverige är dock knappast förvånande – vi är ju fortfarande i Dar-al-Harb – krigets hus.

Hoppas detta agerar som ett uppvaknandemför några i alla fall. Roligt att notera Reinfeldts ”oacceptabelt” som kommentar. Riktigt kraftfullt…

I vanlig ordning kommer Dilsa Demirbag Sten och babblar om att ”vi ska inte skuldbelägga en hel grupp” bla bla bla. Varför inte? Islam som ideologi ger upphov till denna sorts beteende och dessa åsikter är utspridda i den muslimska världen (se sydsvenskans ledare idag där de tvingas erkänna detta).

Sagt och gjort av mig i riksdagen

På Riksdagens hemsida finns det sammanställningar av vad varje ledamot uträttat i Riksdagen.

Sammanställningen om mig hittar ni här.

Lästips: mångkultur i relation till skola, brottslighet och Minnesota

Nedan lite klipp från PI som bör läsas. Det handlar om ytterligare belägg för att svenska skolan lider av mångkulturen, att folk från MEA-länder är överrepresenterade vid brott (spec våldsbrott) alltså precis samma resultat som BRÅ fick samt lite perspektiv på somalierna i Minnesota.

Elever i den svenska skolan presterar allt sämre

Rapporterna som visar att eleverna i den svenska skolan halkar efter alltmer duggar tätt, även om det i vissa fall explicit talas öppet om att det framför allt är invandrarelever som drar ner genomsnittet.

Sveriges sämsta skolor utgörs av invandrarelever

Mer info om hur invandrare från MEA-länder drar ner svensk skola.

Danmark: Palestinier mest kriminella

Ny statistik från Danmarks Statistik visar nu återigen det som numera är allmänt känt även i Sverige, invandrare är betydligt mer brottsbenägna än den inhemska befolkningen. I vårt grannland har man däremot också delat upp den invandrade kriminaliteten i folkgrupper, något som inte gjorts fullt ut i Sverige. Föga förvånande är det araber, i detta fallet specifikt palestinier, som visar upp en markant överrepresentation.

Ett rosa skimmer över somalierna i Minnesota

För lite perspektiv på somalierna i Minnesota som alltid hyllas.

 

Färre uppdateringar

Ni har kanske märkt att jag uppdaterat bloggen mer sällan än vanligt på sistone.

Det har dels att göra med jobbet i riksdagen men nu senate även för att jag precis kommit tillbaka från en utlandsresa.

Ska skriva mer framöver…

Gudmundson skriver om kulturskillnader och att beständigheten i dessa

Guldstrand idag

Kultur har betydelse. Ändå verkar man här hemma utgå från att de växande etniska och religiösa minoritetsgrupperna i Sverige skulle vara beredda att kasta av sig sina egna särdrag efter första bästa möte med de svenska.

Hofstede finner att Sverige utmärks av icke hierarkisk organisering, en hög grad av individualism, mycket små värderingsskillnader mellan könen samt hög tolerans för oliktänkande. Hans summering av arabvärlden, varifrån en stor del av invandrarna till Sverige kommer, ser ut på ett annorlunda sätt. Arabländerna snittar 80 vad gäller respekt för hierarkier (på en skala till 100) när Sverige får 25. Man når 38 i individualism, där Sverige har 68. I måttet maskulinitet, där jämställda Sverige alltså ligger på 9, hamnar arabländerna på 52. När det gäller kulturell oemottaglighet för det avvikande får arabvärlden 68 mot Sveriges 22. Det är oklart hur den SFI-undervisning ser ut som ändrar på det.

Ändå hörs förvånade utrop när det rapporteras om religiös åsiktspolis i förorterna, machismo, intolerans eller taskig kvinnosyn i invandrargängen.

Man verkar inte beredd på att svaret kan bli som i Nuckö pastorat: javisst känner vi till de moderna redskapen, men nej, så gör inte vi.

Precis. Det är oerhört naivt att tro att en persons värderingar försvinner bara för att de kommer inom Sveriges gränser eller, som Alliansen tycks tro, bara för att de får ett jobb. Detta syns rätt tydligt om man helt enkelt öppnar ögonen och tittar på invandrargrupper från arabvärlden/afrika, både i Sverige och resten av Europa.

Att Sjuklövern och svensk media inte sett eller förstått detta mycket enkla faktum säger en del som deras verklighetsförankring,

Enkel fråga till Jan Björklund

Uppdatering: Tiden rann ut för den enkla frågan, så jag sparar den till annat tillfälle.

Jag ställer idag en fråga till Jan Björklund angående regeringens syn och agerande i frågan som att fira skolavslutningarna i kyrkan samt den urholkning av den svenska kulturen och traditioner som idag sker på allt fler skolor.

Frågestunden börjar kl 14 och någon gång därefter kommer jag om tid finnes in med min fråga till Björklund.

SD skriver i DN Debatt om att avskaffa DO

”DO:s beslut om niqab är oacceptabelt”

Diskrimineringsombudsmannens beslut om att allmänt förbud mot niqab inte är förenligt med diskrimineringslagen belyser behovet av att reformera densamma, men kanske främst behovet av att avskaffa DO, skriver Sverigedemokraterna i en replik.

[...]

En viktig aspekt är att göra åtskillnad mellan en religiös tro och religiösa uttryck. Vem som helst kan be till, eller tro på, vilken gud man behagar, men samhället kan inte och bör inte acceptera alla de konkreta uttryck som tron kan ge upphov till.

[...]

Sverigedemokraterna vill inte bara förbjuda niqab i skolan utan även se ett förbud på allmänna platser för att på så sätt kunna upprätthålla en gatubild och en norm som är i samklang med ett svensk och västerländskt samhälle, vilket är av stor vikt för att svenskar ska kunna känna sig hemma i sitt eget land.

Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.

Join 250 other followers