images3.jpg

A Társaságról

A Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft-t (továbbiakban Társaság) a Magyar Állam, az alapító okirat szerint, az alábbi célok megvalósítására hozta létre:

"A Társaság célja, hogy tevékenységével, támogatásával hozzájáruljon színvonalas alkotások létrehozásához a kortárs magyar művészet – így különösen a képzőművészet, az iparművészet, a fotóművészet, az irodalom és a zenei alkotóművészet – területén, ideértve az egyes művészeti ágakhoz kapcsolódó elméleti és kritikai alkotótevékenységet is, továbbá segítse a magyar művészeti alkotások belföldi és nemzetközi megismertetését, terjesztését és értékesítését az alapító vagyon működtetésével. A Társaság célja továbbá a magyar művészeti élet számára egyéb szolgáltatások nyújtása."

A Társaság az állam alkotóművészeteket támogató szerepét szervezi, azaz lehetőséget, támogatást ad és teremt az alkotómunkához, tehát a magyar alkotóművészet szolgáltatója, részfinanszírozója. Nem feladata és nem célja a művészek, vagy a műalkotások „minősítése és rangsorolása”. A Társaság hátteret, egyfajta keretet, felületet, szakirányú szolgáltatásokat és támogatást ad a művészeti munkához.

A Társaság az alapító okirata szerint, az alapcéljaival összhangban lévő művészeti ágak országos társadalmi szervezeteivel szoros együttműködésre törekszik.

A Társaság a 2011/1151 Kormányhatározat szerint a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány vagyonát és feladatainak egy részét veszi át, új, más hatékony rendszerben. A Társaság nem jogutódja a Magyar Alkotóművészeti Közalapítványnak.

A Társaság tulajdonosa a Magyar Állam, a tulajdonosi jogokat az MNV Zrt. gyakorolja, aki vagyonkezelési szerződés keretében a tulajdonosi jogok gyakorlását átadta a Nemzeti Erőforrás Minisztériumnak. Az Alapítói célok megvalósítása érdekében a NEFMI közhasznúsági szerződést kötött a Társasággal, ennek keretében, az Alapító döntése szerint, évenként támogatási szerződés alapján a Társaság költségvetési támogatásban részesül. Így teszi lehetővé a Magyar Állam, hogy az alapcélok szerint megvalósuljon a magyar alkotóművészet és művészek támogatása, azaz kedvezményesen, támogatottan legyenek elérhetőek a Társaság művészeti szolgáltatásai.

A Társaság szolgáltatásainak rendszere együttműködésre és kölcsönösségre épül, azaz a Társaság által nyújtott kedvezményes szolgáltatások nem alanyi jogon járnak a támogatottak részére, azok nem normatív jellegűek. A Társaság célja, és feladta, hogy az általa nyújtott szolgáltatások a magyar alkotóművész-társadalom teljes köréhez eljussanak. A Társaság országos művészeti szakmai szervezetekkel kötött együttműködési megállapodások által, valamint egyéni megállapodásokkal teszi elérhetővé támogatott művészeti szolgáltatásait minden magyar alkotóművész számára.