CrazyHub.net

Direct Connect is still alive

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Postranní lišta

Menu

Poslední úpravy


cenzuruje váš poskytovatel připojení?


hubsoft:uhub

µHub

µHub je vysoce výkonný peer-to-peer hub pro ADC sítě. S velmi nízkým využitím paměti dokáže spravovat až několik tisíc uživatelů na vysoce výkonných serverech, nebo malý privátní hub na jednodušším zařízení, jako je Wifi router + PC a podobné.1)
µHub je možné spouštět na všech hlavních operačních systémech a většině architekturách, binárky jsou dostupné pro Linux, Windows, MacOSX a FreeBSD.

Souhrn

Vlastnosti µHub

 • Vysoký výkon a nízké využití paměti
 • Jednoduchá konfigurace
 • Podpora pokročilé kontroly přístupu
 • Banování rozsahu IP adres, nicku nebo CID
 • podpora IPv4 a IPv6 protokolů
 • Záznam akcí
 • Podpora pouze chatovacích hubů (doplňkové)
 • Podpora hubů pouze pro registrované uživatele (doplňkové)
 • Spouštění jako daemon (doplňkové)

Nevýhody

 • chybějící flood protekce
 • chybějící GUI

Podporuje

 • BASE
 • PING
 • TIGR

Changelog

0.4.0

0.4.0:
- Cleaned up code generator for config file parsing.
- Merge pull request #5 from yorhel/master
- Print error message in case of shutting down due to errors loading plugins.
- Fix Windows file read discrepancy.
- convert_to_sqlite.pl: Update to the latest SQL schema + be more Perlish
- Fix VS2010 project file - missing .c file.
- Merge https://github.com/Tilka/uhub
- use "I64u" instead of PRIu64 on Windows
- remove obsolete settings in uhub.conf
- fix uhub_itoa() and uhub_ulltoa()
- marked plugin callbacks that are not called yet
- add on_change_nick() to struct plugin_funcs
- minimal changes
- Updated init script in debian package.
- Updated list of man pages in debian package.
- Added man page for uhub-passwd.
- Merge branch 'master' of https://github.com/Tilka/uhub
- Fix issue with QUI messages being allowed through the hub
- don't show error on SIGTERM in select() backend
- fix dependency of 'install' target
- changed all calls to assert() to uhub_assert()
- Don't strip the U4/U6 port numbers if updated after login.
- Fix compile issue with double typedefs.
- Remove list assertion when removing element that is not in the list. Breaks autotest.
- Cleaned up command handling code, by splitting into multiple files.
- Fix bug #183 - Added proper OpenSSL license exception for the GPL.
- OMG OPTIMIZED
- use dh_prep instead of dh_clean -k
- fix double free
- use "0" instead of "false"
- fix use of uninitialized struct ip_range
- fix random crashes upon !reload
- fix command syntax
- use arg parser in !broadcast
- Fixed tiny memory leak on reload/shutdown.
- Merge https://github.com/Tilka/uhub
- fix multiple optional arguments
- small cleanup
- also clean uhub-passwd
- ignore files generated by dpkg-buildpackage
- automatically clean up plugin commands
- minimal documentation fixes
- update client software link
- update compile howto link
- fix debian changelog
- Fix bug #158 - Added plugin for setting topic (hub description).
- Command arguments handling + cleanups
hubsoft/uhub.txt · Poslední úprava: 19/01/2013 23:18 autor: uhlik