Ankenævnet for Tekniske Installationer

Ankenævnet for Tekniske Installationer er et offentligt godkendt ankenævn, der er etableret af Forbrugerrådet, Parcelhusejernes Landsforening og TEKNIQ Installatørernes Organisation.

Ankenævnet for Tekniske Installationer behandler klager fra private forbrugere over el og vvs arbejder. Ankenævnet behandler ikke klager over arbejder, der er bestilt eller er udført til erhvervsmæssige formål. Det omtvistede beløb, det beløb der er uenighed om, skal mindst udgøre kr. 2.000,- og højest kr. 150.000,- inkl. moms. Sager der falder uden for disse rammer henvises til domstolene.

Klageren skal sammen med klagen indbetale et klagegebyr på 300 kr., der tilbagebetales, hvis klagen ikke bliver behandlet i Ankenævnet, eller hvis nævnet giver klageren helt eller delvist medhold i klagen.

Ankenævnet behandler klager over elinstallationsrapporter. I disse sager er der ingen beløbsgrænse.

Ankenævnet består af en uvildig formand der er dommer, samt fire rådsmedlemmer bestående af en repræsentant udpeget af Parcelhuselejernes Landsforening, en repræsentant udpeget af Forbrugerrådet og to repræsentanter udpeget af TEKNIQ.

Klik her for gældende vedtægter for Ankenævnet for Tekniske Installationer.