loading readspeaker...

Campuscontracten Uithof kunnen door de beugel

Utrecht ,

De zogenaamde campuscontracten die de Stichting Studenten Huisvesting in Utrecht heeft aangeboden aan bewoners van de een studentencomplex op de Uithof in Utrecht, zijn in overeenstemming met het huurrecht. Dat heeft de kantonrechter in Utrecht geoordeeld in een procedure die de woningstichting tegen vier bewoners was begonnen.


Een campuscontract houdt in dat een persoon alleen in het complex aan de Cambridgelaan mag wonen als de huurder aantoont student te zijn. De vier huurders sloten eerder een huurcontract met de SSH af, zonder dat een dergelijke clausule in hun contract was opgenomen. Toen de SSH later aan de huurders alsnog een campuscontract aanbood, weigerden zij dat. Daarom wil de SSH nu dat de huurders vertrekken.

Wanneer een verhuurder een nieuw contract wil afsluiten met een huurder moet er sprake zijn van een ‘redelijk aanbod’. De kantonrechter oordeelde dat dit in deze vier zaken het geval was. De rechtspositie van de huurders wordt wel verzwakt - zij moeten na afronding van hun studie de woning verlaten -, maar dat was voor de rechter niet doorslaggevend. De kantonrechter woog mee dat het voor de huurders duidelijk was dat zij een studentenwoning huurden. Daarnaast woog de rechter mee dat er in Utrecht sprake is van grote woningnood onder studenten, de SSH een lange opzegtermijn hanteert en huurders helpt bij het vinden van nieuwe woonruimte.

De kantonrechter bood drie van de vier huurders (die nog studeren) de gelegenheid om alsnog een campuscontract af te sluiten. Doen ze dat niet, dan moeten ze de woning per 1 mei verlaten.

Uitspraken: BV7485, BV7488