loading readspeaker...

Kamerhuur Uilenstede mag wegens beëindiging studie worden opgezegd

Amsterdam ,

Stichting Duwo mag de huur beëindigen van drie personen die al een lange tijd een kamer huren in het complex Uilenstede in Amstelveen. Dit heeft het gerechtshof Amsterdam vandaag beslist. De reden voor de opzegging is dat die huurders geen studenten meer zijn en Duwo zich tegenwoordig alleen nog op het huisvesten van studenten richt.

Uitsluitend studentenhuisvesting 
Het gaat om huurcontracten uit de periode voordat per 15 juli 2006 in de wet het zogenaamde campuscontract werd ingevoerd. Duwo heeft haar vordering erop gebaseerd dat zij de kamers dringend nodig heeft om studenten te huisvesten. De kantonrechter heeft de vordering van Duwo afgewezen omdat volgens hem sprake is van ‘gewone’ huurovereenkomsten voor ‘gewone’ woonruimten. Het hof heeft in hoger beroep beslist dat de wens om het complex uitsluitend voor studenten te bestemmen een valide reden voor opzegging van de huur is.

Belangenafweging in nadeel van huurders
Doordat de desbetreffende bewoners geen persoonlijke gegevens hebben willen verstrekken heeft het hof slechts in beperkte mate een belangenafweging kunnen maken, die in het nadeel van de huurders is uitgevallen. Ook heeft het hof vanwege het ontbreken van gegevens moeten aannemen dat voor deze bewoners elders passende vervangende woonruimte beschikbaar is. Voor de toekenning van een verhuiskostenvergoeding bestaat volgens het hof bij kamerhuur als deze geen reden.

 

Uitspraken: BX1666, BX1670, BX1671