WAZAMAR

Nederlanders in Brazili�

 

 


anivlag-br

Nederlanders
in
Brazili�

Inleiding

Familienamen

Plaatsnamen

Brazili�
Volkslied

Literatuurlijst

Links

Voor reacties

 

gestart op 21 maart 2000 - laatst aangepast 29 januari 2011

Inleiding

 

krtbrazilie

In een map van een cursus Genealogie van PBNA van omstreeks 1980 en in een in 1997 uitgegeven boek+CD van een Teleac cursus vindt men informatie over emigratie.
Alleen met betrekking tot Brazili� zijn er geen gegevens te vinden.
De uit Brazili� (in 1990) teruggekomen familie Groenveld heeft uit de koloni�n aldaar wat boeken mee genomen over het leven van naar Brazili� ge�migreerde Nederlanders. Naar mijn mening zijn deze boeken hier (nog) niet verkrijgbaar en bevatten zeer veel genealogische gegevens waar men in Nederland naar zoekt.
In 1996 kwam deze familie naast ons wonen.
Dit gaf de aansporing te gaan onderzoeken welke Nederlanders naar Brazili� emigreerden en in welke plaatsen, vestigingen of kolonies zij zich vestigden.

image558

De gegevens zijn met behulp van onder meer de meegenomen boeken en de buren verder aangevuld. Voor wat betreft de vestigingen is dankbaar gebruik gemaakt van het rapport van C.J.M. Wijnen uit 2001.
Verder dienen de gegevens nog "genealogisch bevestigd" te worden door middel van akten en dergelijke. Zoals bijvoorbeeld de huwelijksakte van Lolke Dijkstra & Geertje Geertruida Gorter.

Walter Andreas Groen

 

 

 

WAZAMAR
sinds 1995

Hoewel er naar gestreefd is correcte informatie te verschaffen, kan niet worden gegarandeerd dat de informatie op het moment waarop deze is geplaatst na verloop van tijd nog steeds juist is. Aan de inhoud van deze webhalte kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

 

 web stats
free website tracker