Disponibel inkomst per k.e. för samtliga personer 20-64 år efter sysselsättning

Medianvärden i tkr per k.e. i 2011 års priser.

Socioekonomisk grupp/sysselsättning
1991
1995
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Felmarginal (±)
11/10 i %
11/99 i %
11/91 i %
Samtliga personer 20-64
164,4148,0175,2179,0185,7184,5189,0193,8203,3217,4218,2222,9225,4231,02,92,540,440,5
Förvärvsarbetande
170,6
157,7
185,8
191,2
197,5
197,7
202,4
208,9
216,8
232,4
233,0
240,6
243,5
248,3
3,3
2,0
41,4
45,5
Arbetare
159,3148,3170,1172,4177,0178,2184,4189,2195,9209,8210,5216,9219,8222,03,21,037,839,4
Lägre tjänstemän
175,6165,1194,7197,5202,4203,6208,0208,2217,5234,9235,8244,1247,0251,98,12,038,443,4
Mellan tjänstemän
188,3168,5202,1207,4215,9215,4217,4225,5236,2250,8248,7256,0263,9262,84,9‑0,437,539,6
Högre tjänstemän
220,6200,4234,8245,5247,1242,5252,0251,9272,5293,0290,7298,2298,1307,57,53,237,139,4
Jordbrukare + företagare
143,8136,1168,6172,5177,7175,9183,0189,7199,9220,5216,1224,2228,6237,710,04,050,865,3
Övriga förvärvsarbetande
146,5130,6148,8161,0171,8173,5190,4202,4193,8185,9229,1198,3203,6199,620,7‑2,035,736,2
Icke förvärvsarbetande
135,7
119,8
137,1
140,1
143,3
144,0
144,4
146,2
149,7
148,3
144,6
146,2
139,2
143,4
4,2
2,9
9,5
5,6
Studerande
122,4102,8120,7123,4123,0126,8128,4124,7130,3131,0131,8130,7128,8140,07,78,716,914,4
Arbetslösa, sjuka, pensionärer[1]
148,0134,5156,8154,7162,7160,6160,4163,0167,1169,5168,2172,7158,2159,98,21,18,68,0
Övriga ej förvärvsarbetande
97,793,998,4100,0102,198,6102,0106,8107,8107,5104,4107,7110,0110,78,00,616,113,3

1) Personer 20-64 år som har en summerad inkomst av pension, sjukpenning och arbetsmarknadsstöd som är större än hälften av den sammanräknade förvärvsinkomsten är klassade i gruppen "Arbetslösa, sjuka, pensionärer".

Källa: SCB

SOS symbol

Kommentarer

Uppgifterna i tabellen bygger enbart på svarande personer i undersökningen om hushållens ekonomi.Senast uppdaterad 2013-02-18

Designelement

SCB, Box 24300, 104 51 Stockholm | SCB, 701 89 Örebro | 08-506 940 00 | 019-17 60 00 | Kontakta oss | Presstjänst