-> Skočit rovnou na obsah

Vozový park JIKELLSTAV

Naše firma disponuje mnoha stroji pro provádění stavebních prací.

vozový park vozový park vozový park
vozový park vozový park vozový park
vozový park vozový park vozový park
Více informací

Profil společnosti

Hlavním oborem činnosti firmy JIKELLSTAV s.r.o. je provádění zemních prací, inženýrských a dopravních staveb. Firma vznikla převedením firmy podnikající fyzické osoby na právnickou společnost s ručením omezením. Činnost firmy založené v roce 1997 spočívala původně jen v provádění zemních a výkopových prací, postupně se firma zabývala prováděním stavebních činností jako budování dopravních staveb – místních komunikací, chodníků, lesních a polních cest, výstavby inženýrských sítí – kanalizací, vodovodních řadů včetně přípojek, přípravné práce pro pozemní stavby – terénní úpravy, základové desky, opěrné zdi. V současné době je naše firma rozšířena i o nákladní autodopravu - kontejnerovou a přepravu sypkých materiálů. Společnost vlastní rozsáhlý strojový a vozový park.

Našim hlavním cílem je spokojenost zákazníka a uspokojení všech jeho požadavků. Zaměřujeme se nejen na kvalitu námi odvedené práce, ale také vždy dodržujeme dohodnuté termíny. Při práci dbáme na šetrnost k životnímu prostředí a bezpečnost pro naše zaměstnance i okolí.

Certifikáty ISO

Jsme držiteli certifikátů:

ISO ISO ISO