Asfaltlöparen löparn

Över en MILJON besök redan år 2000

 

De kursmässigt bästa av mina knappt 40 svenska analysaktiers långsiktiga utfall inkl ev utdelning t o m 4 okt 2013 var Autodiagnos minst +600 %, Telelogic +300 % , Segerström & Svensson +400 %, Protect Data +200 %, Mandator +100 % vilka alla köptes upp. Vidare Know IT +500 %, Connecta +1100 %, Rejlers + 1300 % , Itab Shop Concept + 200 %, ReadSoft +100 %, Acando +100 %, MedCap(f d New Science) +100 %, Aros Quality Group +100 %. Dessa 13 aktier hade ungefär 5-faldigats i genomsnitt. Det överkompenserar för de aktier som utvecklats sämst. Frango, XponCard, RKS, BossMedia, Netwise, 3LSystem köptes oxå upp men till lägre genomsnittlig överkurs än +100 %. I genomsnitt har samtliga svenska analysaktier stigit betydligt över 100 % inkluderat förlorarna PAR, PVE, SCOR m fl. Jag analyserar mindre bolag med hög risk eftersom det oftast är där potentialen är störst ibland med gynnsam risk/reward t ex pga att de ofta är mindre analyserade än storbolagen. Den stora spridningen i utfall på riktigt lång sikt är naturlig för den typ av aktier jag inriktar mig på. I ytterst få fall har jag haft kvar köprek på de blivande största förlorarna i alltför sent skede och i stället i linje med det sålt och meddelat det t ex på aktieforum oftast på en någorlunda acceptabel kurs då nya fundamenta har försämrat bedömd risk/reward tillräckligt mycket för att agera och därmed begränsa eventuell förlust. Mitt eget portföljindex har sedan 1999 stigit med 28 %/år i geometriskt medelvärde per 4 okt 2013 men eftersom jag lever på aktierna ser jag varje år till att ha en för mig hanterlig portföljstorlek genom många korrigerande nettouttag vilket även medför en sänkt risknivå. Det aritmetiska medelvärdet av avkastningen är +73 %/år. Medianavkastningen är +45 %  varierande mellan +502 % och -75 % under 15 år, varav 11 vinst- och 4 förlustår. Se även disclaimern nederst på denna sida.

 

Presentationer och länkar till analyser av kärninnehaven WntResearch, NeuroVive, Dignitana

WntResearch har en exceptionellt gynnsam risk/reward som långsiktig aktieplacering i högriskkategorin. Bolaget är en Aktietorg-noterad läkemedelsutvecklare med ett vetenskapligt sett mycket lovande Fas I-projekt delvis finansierat av Eurostars och Cancerfonden. WntResearch har utvecklat en innovativ metod för behandling av cancer dvs motverka metastaser genom att hämma tumörcellers rörlighet och invadering av andra organ vid i första hand bröst-, kolon- och prostatacancer, marknader f n värda omkring 150 miljarder kronor. WntResearch utvecklar Foxy-5 till ett första läkemedel mot metastasering vid cancer. Den patenterade syntetiska hexapeptiden Foxy-5 har i prekliniska försök reducerat bröstcancercellers metastasering med omkring 70-90 % vilket kan innebära ett paradigmskifte i cancerbehandling om resultatet är överförbart på människa. Verkningsmekanismen är visad prekliniskt in vivo och in vitro och dessutom kliniskt validerad på bröst-, kolon- och prostatacancerpatienter. Detta sammantaget innebär en mycket stark grund för klinisk framgång i Fas I-II. Eftersom metastasering utgör den överlägset största risken för att dö i cancer har Foxy-5 en enormt stor marknadspotential som är av blockbusterkaraktär. Dessutom finns en stor potential inom äggstockscancer.

Senast efter en planerad Fas II-studie 2014-2015 är målet att licensiera ut Foxy-5 eller sälja hela projektet. En exit efter Fas II kan vid stark påvisad antimetastaseffekt skapa ett värde på uppskattningsvis 300-400 kr/aktie (motsvarande 4.5-6 miljarder för projektet) efter nyemissionsutspädning innan Fas II. Ett uppköp så sent som i juni 2013 av Aragon med ett prostacancerprojekt i Fas I/II skedde till ett värde på ca 4 miljarder kr + eventuella milestones på ca 2 miljarder kr. Foxy-5 har dessutom en ännu större marknadspotential. Exit sker eventuellt redan efter Fas I vilket skapa ett värde på åtminstone 150 kr per aktie (motsvarande ca 2 miljarder kr) redan år 2014 av prisnivån på uppköpta cancerprojekt i tidig inkl preklinisk fas att döma om studien ger god indikation på effekt. Foxy-5-projektet påminner i nuläget lite om ett Fas I/IIa-projekt eftersom Fas I-studien görs på cancerpatienter och även viss effekt av preparatet på sjukdomen hoppas kunna observeras genom att mäta halten cirkulerande tumörceller CTCs i blodet vilken vetenskapliga studier visat är associerad med risken för att utveckla metastaser.

WntResearchs Foxy-5-projekt uppfyller samtliga generella 8 framgångsfaktorer som PhD Ann-Cathrin Engwall och jag har identifierat och sammanställt i analysen för läkemedelsprojekt som just har avklarat den prekliniska fasen och är i Fas I. Sannolikheten för framgångsrik exit senast efter Fas II bedöms ligga i, mest troligt i övre delen av, intervallet 30-60 % motsvarande ett riskvägt målkursintervall på 82-165 kr 2013 att jämföra med kurser kring 10-15 kr senaste månaderna. Risken för att aktien blir värdelös inom 3 år är å andra sidan följaktligen likaså mycket hög men risk/reward är exceptionellt bra på aktiekurser upp till åtminstone 25 kr och aktien borde därför passa de flesta aktieportföljer i en tillräckligt låg procentuell andel vilken man är beredd att förlora men med chans att få en kraftig portföljavkastning vid en framgång. En mer ”normalt låg” värdering jämfört med andra branschaktier och deras i sin tur ofta stora rabatt på riktkurserna hos analytiker bör vara inom intervallet 25-80 kr när fler på marknaden har förstått lite mer av Foxy-5-projektets extremt låga värdering, enorma potential och mycket höga kvalitet vetenskapligt sett. I den utförliga analysen som länkas till nedan finns många relevanta vetenskapliga studier i fulltext länkade vilka PhD A-C Engwall har gått igenom i sin vetenskapliga analys.

Läs löparns och PhD A-C Engwalls sedan april 2013 utvecklade aktieanalys av WntResearch som finns i pdf-fil

En vetenskapligt initierad och mycket bra blogg om WntResearch

Triggerlista :

*Första patient färdigbehandlad med Foxy-5 i Fas I-studien

*Europapatent för Foxy-5 beviljat

*Usapatent för Foxy-5 beviljat

*Interimsresultat för Foxy-5:s effekt på cirkulerande tumörcell-halten i blodet från den pågående oblindade Fas I-studien 

*Initiering av preklinisk studie gällande en äggstockscancer-modell med Foxy-5

*Partneravtal för utveckling av Box-5 för bl a malignt melanom

*Utfall av preklinisk studie gällande en koloncancer-modell med Foxy-5

*Utfall av preklinisk studie gällande en äggstockscancer-modell med Foxy-5

*Utfall i Q2 2014 av Fas I-studien inom cancermetastasering med Foxy-5

*Eventuell exit – uppköp av Foxy-5-projektet eller bolaget i Q2 2014

 

Smallcap bevakar WntResearch :

http://www.smallcap.se/company/27/comment/0/

 

 

NeuroVive Pharmaceutical är en läkemedelsutvecklare inom mitokondriell medicin med två avancerade läkemedelsprojekt som vilar på en solid vetenskaplig grund inom traumatisk hjärnskada (TBI) i Fas II med NeuroSTAT och reperfusionskada efter hjärtinfarkt i Fas III med CicloMulsion. Dessutom har NeuroVive flera prekliniska projekt med stor potential, såsom stroke och mitokondriell energireglering. Den fundamentalt kalkylerade riskvägda målkursen är 60 kr 2013.

NeuroVive är en långsiktigt attraktiv placering på flera års sikt med mycket gynnsam risk/reward sett på 1-2 års sikt i första hand, även om en potentiell företrädesemission 2013 eller 2014 skulle kunna innebära en temporär kursnedgång men som skulle kunna skapa ett extra bra köpläge då. Ett bra partneravtal för TBI i EU och/eller USA skulle mer än väl kunna väga upp det.

 

Läs löparns under över 3 år utvecklade aktieanalys av NeuroVive i pdf-fil.

NeuroVive – a presentation with estimated stock potential

 

 

Triggerlista :

 

*Prekliniskt forskningsgenombrott avseende blodhjärn-barriären för stroke med NVP014

*Beviljad patentansökan för cyklosporinemulsionen i NeuroSTAT och CicloMulsion

*Startbesked Fas III-studien i Kina inom reperfusionskada med CicloMulsion

*Erhållen milestone-betalning från Sihuan tack vare Kina-avtalet

*Nytt prekliniskt forskningsgenombrott inom energireglering med NVP015

*Utfall av Fas III-studien i EU inom reperfusionskada med CicloMulsion

*Utfall av Fas IIa-studien inom TBI i Danmark med NeuroSTAT

*Partneravtal för finansiering av fas IIb/III-studien inom TBI i EU

*Partneravtal eller statliga anslag för finansiering av Fas IIb/III-studierna inom TBI i USA

*Partneravtal för finansiering av Fas II-III-studier inom reperfusionskada i USA

*Startbesked kliniska studier Fas I inom stroke med NVP014

*Startbesked Fas IIb/III-studien i EU, USA och Kina inom TBI med NeuroSTAT

*Utfall av Fas I-studien i EU inom stroke med NVP014

*Startbesked Fas II-studien inom stroke i EU med NVP014

*Patent beviljat i USA, Europa m fl för Sanglifehrinanaloger för olika indikationer

*Utfall av Fas II-studien i EU inom stroke med NVP014

*Partneravtal för finansiering Fas III-studien inom stroke i Kina

   *Startbesked Fas III-studien i Kina inom stroke med NVP014

*Startbesked kliniska studier Fas I inom energireglering med NVP015

*Förvärv av och/eller ytterligare samarbetsavtal med utvalda konkurrenter eller partner

*Licensförskrivning avseende CicloMulsion som immunhämmare beviljad i olika länder

*Patentansökningar och beviljade patent avseende den mitokondrieskyddande effekten för olika cyklofilin-D-hämmande molekyler för olika indikationer

 

 

 

Dignitana marknadsför skalpkylning med DigniCap för att motverka håravfall vid cytostatikabehandling och det är en redan snabbt växande internationell verksamhet med en stor vinstpotential på lång sikt. Dotterbolaget BrainCool som ska delas ut utvecklar hjärnkylning för bl a akuta stroke-anfall och står inför lansering någon gång 2014-2015 med en ännu större långsiktig vinstpotential. Bytet av kontraktstillverkare 2012 medförde ett ttapp i försäljningstillväxten för DigniCap, men 2013-2014 kan bolaget blicka framåt med en stor orderbok och efterfrågan att bemöta.

Smallcaps analys av Dignitana 20 mars 2013 med riktkurs 45 kr :

http://www.smallcap.se/company/22/analysis/90/

 

 

Disclaimer

Observera att jag förstås frånsäger mig allt ansvar för eventuellt dåliga råd och/eller aktieanalyser. Var och en handlar självklart aktier på eget bevåg. Jag vill främst vara en inspirationskälla för egen research på de aktier som jag skriver om, precis som jag själv ibland följer upp andras tips med egna analyser. Jag kan inte garantera att basinformationen och kalkylerna i analyserna är 100 % korrekta, men jag försöker rätta till eventuella fel etc löpande - i ordets bildliga betydelse. Alla aktieplacerare som liksom jag väljer aktier på fundamental grund rekommenderas att läsa företagets senaste årsredovisning, prospekt, delårsrapporter, PM etc vilka ger en utmärkt grund att stå på ofta även när det gäller att bedöma köpvärdheten och trovärdigheten i företagets eventuella mål och prognoser. I några fall genom årens lopp har jag tyvärr stött på bolag vars lednings information varit vilseledande vilket dessutom kan vara svårt att upptäcka i tid innan kursen har rasat. Även om man har räknat rätt i sin analys så blir det fel om informationen från bolaget som kalkylerna bygger på är oriktig. Jag vill också påpeka att jag ofta är i grunden ganska långsiktig (något kvartal till något år eller ibland t o m över det i placeringshorisont) med mina innehav men att jag med en del av en aktiepost kan försöka öka avkastningen ytterligare genom att sälja aktier om kursen känns kortsiktigt nära en topp eller nära min målkurs och omvänt köpa (tillbaka eller öka) om kursen bedöms ha fallit överdrivet. Dessutom byter jag ändå ibland ut hela absolut sett köpvärda aktieinnehav om något eller några ännu bättre nya placeringsalternativ dyker upp enligt min bedömning.