• Högbron över Motalaviken kommer att bli 620 m lång från landfäste till landfäste. Segelfri höjd blir 22,5 meter. Foto: (bild 1) Marie Bergström. En del av de kranier man funnit var uppträdda på trästavar. Foto: (bild 2) Fredrik Hallgren.

Uppgrävda skelett kostar skjortan

Dubbelspårig järnväg, ny tågstation och en bro som väger 3 100 ton. Det händer mycket i Motala just nu. Men dödskallar i marken har gjort Trafikverkets arbete dyrare än beräknat.

Verktyg

Dela |

Gult och orange är inne. Åtminstone i Motala. Byggarbetare i färgglada jackor har nämligen blivit en vanlig syn på stadens gator sedan Trafikverket drog igång sitt projekt BanaVäg Motala-Mjölby för tre år sedan.

I projektet ska den tre mil långa järnvägen bli dubbelspårig och den lika långa riksväg 50 få ny sträckning.

Den nya bilvägen ska få trafiken att flyta bättre för pendlare och genomresande.  Järnvägen behövs för att möjliggöra tågpendlande och för att möta efterfrågan på varutransport.

- Med den dubbelspåriga järnvägen förbättras godstrafiken i Bergslagen samtidigt som det är bra för miljön. Det ger även ett mervärde i form av förbättrad trafiksäkerhet och minskat buller, säger projektchef Andreas Hult, vid Trafikverket.

I samband med järnvägsbygget får även tågstationen i Motala ett ansiktslyft.

- Det är mycket koncentration kring Motala just nu. Vi har haft det här i planerna länge och nu har projekten sammanfallit.

Andreas Hult tycker att Väg 50 är ett spännande projekt.

- Det är en totalentreprenad, med projektering, byggande och 20 års drift- och underhåll. Där ingår även Högbron, ett högriskprojekt som är unikt.

I slutet av juli levererades de första stållådorna till bron, som ska sträcka sig över Motalaviken. Lanseringen av stålbalkarna som utgör brons stomme pågår etappvis, från både norra och södra stranden. Varje sektion väger över 100 ton.  

Flera entreprenörer är engagerade i arbetet, däribland Västanfors industrier.

- Vi har blivit inlånade av Ruuki. Vi gör stålhallar i vanliga fall, men det är kul att göra något nytt, säger Kim Sköld som jobbar på företaget.

Han står och passar in en platta på fästet som lådorna ska lanseras ut från.

- Det ska bli intressant att se när de skjuter ut dem, om de hinner göra det innan vi åker härifrån, säger han.

Trafikverket beräknar att BanaVäg Motala-Mjölby ska vara helt färdigt i september 2013.

Men det omfattande projektet har inneburit en del svårigheter. Förutom en lång tillståndsprocess har Trafikverket även överskridit sin budget – på grund av dödskallar.

I samband med vägbyggena beslutade länsstyrelsen i Östergötland att gräva ut flera områden. Förra sommaren gjordes marinarkeologiska fynd i Motala ström och sommaren 2009 grävdes bland annat en stor gravplats ut i Skänninge.

Nu har arkeologer dessutom hittat minst elva kranier och redskap av ben, horn och sten från äldre stenåldern i Kanaljorden vid Göta kanal i Motala.

En del av kranierna var uppträdda på trästavar, och i en av dem fanns en mindre skalle instoppad. Arkeologerna tror att området användes till rituella ceremonier.

Även om fynden är spännande är de kostsamma för Trafikverket.

- När vi stöter på fornlämningar är vi skyldiga att betala för utgrävningarna. Vår prognos är att vi behöver lägga runt 210 miljoner på arkeologi, säger Andreas Hult.

 Chefredaktör Marie Bergström (tf) | Webbredaktion mejla oss | Ansvarig utgivare Mikael Sagström  

Nordic Construction Media AB, ett företag i Docu Group. Täby. Tel: +46(0)8 630 24 00

Bevaka Nyheter: Prenumerera på tidningen | Nyhetsbrev | RSS
Kontakta oss: Redaktionen | Annonsera | Så används cookies på Byggvärlden