broj 313, listopad 2010.

Dr. sc. Ante NAZOR, ravnatelj Centra

Zadnja promjena: 29.11.2013.
Welcome to Adobe GoLive 6
RAZGOVOR - GENERAL ZBORA HAKAN SYRÉN
KRIZNO KOMUNICIRANJE

MEĐUNARODNA KONFERENCIJA
RAZGOVOR - PUKOVNIK BJOERN FROSTELID
HODOČAŠĆE U MARIJU BISTRICU
SPORT U OSRH
NATO Vijesti
Vijesti
Vijesti iz svijeta
Novosti iz vojne tehnike
AMFIBIJSKI BRODOVI (II. DIO)
TAKTIKA GAŠENJA POŽARA OTVORENIH PROSTORA AVIONIMA
Podlistak - PROTUKOLONIJALNI RATOVI
DOMOVINSKI RAT
HRVATSKI MEMORIJALNO-DOKUMENTACIJSKI CENTAR DOMOVINSKOG RATA U SURADNJI S HRVATSKIM VOJNIKOM OBJAVLJUJE AUTENTIČNE DOKUMENTE I MEMOARSKO GRADIVO VEZANO UZ DOMOVINSKI RAT
Dokumenti o napadnim operacijama JNA I POBUNJENIH SRBA U DALMACIJI 1991. (III. DIO)
Plan stratega JNA, odnosno Zapovjedništva 9. (Kninskog) korpusa, za provođenje "napadne operacije prema moru" predvidio je zauzimanje Drniša snagama 221. motorizirane brigade. O borbama oko Drniša u zoni odgovornosti 221. mtbr tijekom prvoga dana govori izvješće njezina Zapovjedništva od 17. rujna 1991. upućeno Komandi 9. korpusa, koje je "za Komandanta" potpisao potpukovnik Borislav Žukić. U njemu se navodi da su u tijeku "izvođenja borbenih dejstava", te da se u zoni odgovornosti Taktičke grupe "aktivnosti izvode prema planu": "BG-1 (borbena grupa) je sinoć oko 20 sati oslobodila selo Maljkovo (uz 2 poginula i 2 ranjena vojnika); BG-2 je tijekom jučerašnjih djelovanja presjekla komunikaciju Drniš - Split i izbila u selo Kričke; BR-3 je poslije žestoke vatre po selu Lukarju i selu Oklaju, sinoć posela položaje u s. Bobodol." Uz to, u izvješću se navodi da je "najžešći otpor napredovanju JNA pružan iz pravca sela Potravlje i sa Svilaje", da su "tijekom noći i jutra jedinice popunjene municijom", te da se "komandant brigade" nalazi na "pravcu dejstva BG-2" i da je "sinoć povučeno ljudstvo sa objekta Manojlovac". (Izvornik, strojopis, latinica; HR-HMDCDR, 7., kut. 3).

Hrvatski branitelji pružili su žestok otpor agresorskim snagama koje su 16. rujna 1991. napale Šibenik. Stoga je već sljedećega dana, 17. rujna, u kasnim noćnim satima (oko 23 sata), Komanda Vojnopomorske oblasti uputila zapovijed Komandi 9. (Kninskog) korpusa (u čijem sastavu se spomenuti korpus nalazio), da 18. rujna iz napadne operacije prema Vodicama prijeđe u obranu dostignutih crta, nastavi blokadu Drniša te uništi odsječene hrvatske snage na Miljevačkom platou. Zapovijed je potpisao "komandant" Vojnopomorske oblasti viceadmiral Mile Kandić.

U toku noći 17/18. 09. 1991. god. na dostignutoj liniji preći u odbranu, srediti borbeni raspored, stabilizovati RIK (rukovođenje i zapovijedanje), preduzeti mjere borbenog osiguranja, izvršiti popunu jedinica municijom i dr. potrebama. U toku 18. 09. 1991. god. produžiti dejstva na pravcu: Knin - Vrbnik - Oklaj - Razvodje, gdje organizovati odbranu sa zadatkom: u sadejstvu sa snagama na pravcu Knin - Kosovo - Žitnić, držati u blokadi Drniš i odsiječene snage u širem reonu s. Širitovci, po dijelovima ih uništavati.

Na ostalim pravcima preći u odbranu uz potrebna pregrupisavanja i organizaciju unutrašnjeg sadejstva u cilju sprečavanja dovodjenja svježih snaga ZNG i njihovo uvodjenje u borbu i prodor u dubinu zone odbrane korpusa. Dio snaga angažovati za neutralisanje i razbijanje odsiječenih i okruženih dijelova snaga ZNG. Zahtijeve za angažovanje snaga avio podrške upućivati za neutralisanje uvodjenja sviježih snaga ZNG. Razbijanje i uništavanje okruženih snaga i po drugim ciljevima koji se ispoljavaju i utiču na izvršenje osnovnog zadatka. Snagama na pravcu Knin - Drniš - Žitnić, organizovati odbranu sa dijelom snaga na Moseću i osiguravati bok sa strane Drniša i padina Promine, kao i sa pravca s. Muć - s. Kljake i padinama Svilaje. Posebnu pažnju obratiti na protivpešadijsko i protivoklopno obezbedjenje. (Izvornik, strojopis, latinica; HR-HMDCDR, 2., kut. 6045)

Namjeru neprijatelja da ostvari svoje ciljeve u Šibeniku znatno je osujetilo pravodobno preuzimanje neprijateljskih bitnica 118. obalno-topničke grupe sa zapovjedništvom u Rogoznici (tadašnji 8. vojnopomorski sektor Šibenik), koja je u potpunosti neutralizirana, a dijelovi te topničke grupacije prešli su u sastav Hrvatske vojske / Hrvatske ratne mornarice i uspješno djelovali po neprijateljskim snagama. Istodobno, branitelji Šibenika zarobili su 33 ratna broda, od kojih je, zahvaljujući zapovjednom kadru koji se stavio na raspolaganje Hrvatskoj ratnoj mornarici, 70 posto bilo u mogućnosti odmah borbeno djelovati. Drži se da je time stvorena "kralježnica i okosnica" Hrvatske ratne mornarice u Domovinskom ratu. (podaci preuzeti iz intervjua kontraadmirala u mirovini Ante Budimira za Glas Istre, 13. rujna 2010., u povodu 19. obljetnice HRM-a).

No, temelji stvaranja Hrvatske ratne mornarice u Domovinskom ratu mogu se tražiti i u ranijem pothvatu posade DJČ-612, koja je 14./15. rujna 1991. iz brodogradilišta Greben u Vela Luci, u dogovoru s dva njegova strojara, "otela" taj brod i pod okriljem noći njime uplovila u rijeku Cetinu kod Omiša. Jednako kao i u akciji Zelena tabla - Male Bare, također od 14./15. rujna 1991., u kojoj je, uz znatne količine zaplijenjenih materijalno-tehničkih sredstava za potrebe HRM-a, došlo do prvoga pomorskoga boja između neprijateljskih ratnih brodova u bijegu iz luke Ploče i brodova iz sastava Luke Ploče (trajekt Pelješanka, remorkeri Brodospasa). Kao glavni nositelj i organizator te akcije spominje se naoružana i opremljena satnija Lučka garda iz Ploča (nazvana po Luci Ploče u kojoj su radili njezini pripadnici). Dakako, kad se govori o počecima obrane hrvatskog Jadrana u Domovinskom ratu, ne smije se zanemariti ni uloga Odreda naoružanih brodova Kali i Odreda naoružanih brodova Dubrovnik, ali ni potpora mornaričke komponente (ribarske flote iz Novigrada i Jadrolinijina trajekta Klimno) djelovanjima 4. brigade ZNG-a na području Kruševa (kolovoz - rujan 1991.). U svakom slučaju, spomenuti događaji iz kolovoza i rujna 1991., koji obuhvaćaju i zarobljavanje neprijateljskih brodova u Šibeniku tijekom napada JNA na grad u rujnu 1991., bili su odlučujući za utemeljenje i organiziranje HRM-a, odnosno Zapovjedništva i postrojbi HRM-a u Domovinskom ratu.

* U sljedećem broju: Dokumenti o napadnim operacijama JNA i pobunjenih Srba u Dalmaciji 1991. (IV. dio)Copyright (c) Služba za odnose s javnošću i informiranje, Odjel Hrvatskih vojnih glasila, MORH.
Sva prava pridržana - All rights reserved
Pravne napomene