Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego
90-531 Łódź, ul. Wólczańska 202
Wydział Informacji

tel. 0-42 636-12-50 fax/tel. 0-42 636-11-53
E-mail: informacja@pbw.lodz.pl
www.pbw.lodz.pl

 

ŁÓDZKIE GETTO :
wybór materiałów

 

 

KSIĄŻKI

 

1. BARANOWSKI JULIAN

Łódzkie getto 1940-1944 = The Łódź ghetto 1940-1944 : vademecum / Julian Baranowski. Wyd. 3 popr. i uzup. Łódź : Archiwum Państwowe : Bilbo, 2005

2. ABRAMOWICZ SŁAWOMIR

Zagłada ludności getta łódzkiego w ośrodku w Chełmnie nad Nerem / Sławomir Abramowicz. W : Dzieje Żydów w Łodzi 820-1944 : wybrane problemy / pod red. Wiesława Pusia [i in.]. Łódź : Wydaw. Uniw. Łódzkiego, 199, Sygn. 236283, S.338-351

3. BARANOWSKI JULIAN

"Pomiędzy życiem a śmiercią" : Litzmannstadt Getto 1940-1944 / [folder red. Henryk Siemiński ; teksty Julian Baranowski, Andrzej Rukowiecki] ; Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi, Archiwum Państwowe w Łodzi. Łódź : MTN : AP, 2004

4. BARANOWSKI JULIAN

Administracja niemiecka i tzw. samorząd w getcie łódzkim 1940-1944 / Julian Baranowski. W : Dzieje Żydów w Łodzi 820-1944 : wybrane problemy / pod red. Wiesława Pusia [i in.]. Łódź : Wydaw. Uniw. Łódzkiego, 199, Sygn. 236283, S.311-323

5. BARANOWSKI JULIAN

Łódzkie getto 1940-1944 = The Łódź ghetto 1940-1944 : vademecum / Julian Baranowski. Łódź : Archiwum Państwowe : Bilbo 1999

6. BARANOWSKI JULIAN

Żydzi wiedeńscy w getcie łódzkim 1941-1944 / Julian Baranowski ; [tł. na jęz. niem. Dana Rothschild]. Łódź : Oficyna Bibliofilów [i in.], 2004

7. BLUMENTAL

Blumental, Nachman Słowa niewinne : [słownik wyrazów oznaczających bestialstwa hitlerowskie, m. in. dotyczy getta w Łodzi]. Kraków : CŻKH, 1947

8. BUDZIAREK MAREK

Dzielnica śmierci / Marek Budziarek. W: Budziarek Marek : Łódź – Lodsch – Litzmannstadt : wycinki z życia mieszkańców okupowanego miasta. Łódź : „Literatura”, 2003, S.77-102 Sygn. 286386

9. BUDZIAREK MAREK

Pozory normalności : w 60. rocznicę likwidacji getta łódzkiego = Appearances of normality : commemorating the 60th anniversary of the liquidation of the Lodz ghetto / [tekst i oprac. katalogu Marek Budziarek ; red. Lucyna Skompska ; tł. Dorota Dekiert]. Łódź : Muzeum Historii Miasta Łodzi : Fundacja Signum, 2004

10. BULKIEWICZ STANISŁAW

Pieniądz Getta Łódzkiego : 1940-1944 / Stanisław Bulkiewicz. Piła : [b.w.], 1993

11 .CHEREZIŃSKA ELŻBIETA

Byłam sekretarką Rumkowskiego : dzienniki Etki Daum / Etka Daum. Poznań : „Zysk i S-ka”, 2008, Sygn. 307707

12. DZIECI

Dzieci z łódzkiego getta : wystawa, sierpień 2004, w 60. rocznicę likwidacji łódzkiego getta / [scenariusz wystawy i tekst katalogu Joanna Podolska] ; Instytut Tolerancji, Archiwum Państwowe w Łodzi, Centrum Manufaktura. Łódź : BILBO, 2004 (Katalog wystawy: Centrum Manufaktura, Łódź, 17 sierpnia 2004)

13. EISENBACH ARTUR

Getto łódzkie / oprac. A. Eisenbach. Warszawa ; Łódź ; Kraków : Centralna Żydowska Komisja Historyczna, 1946, Sygn. 4070, 34509

14. FENOMEN

Fenomen getta łódzkiego 1940-1944 / pod red. Pawła Samusia, Wiesława Pusia. Łódź : Wydaw. Uniw. Łódzkiego, 2006, Sygn. 304607

15. FUKS MARIAN

Getto w Łodzi / Marian Fuks. W: Fuks Marian : Z dziejów wielkiej katastrofy narodu żydowskiego. Poznań : „Sorus”, 1999, Sygn. 262513, S.67-68

15. FUKS MARIAN

Rumkowski / Marian Fuks. W: Fuks Marian : Z dziejów wielkiej katastrofy narodu żydowskiego. Poznań : „Sorus”, 1999, Sygn. 262513, S.68-72

16. GALIŃSKI ANTONI

Centralne więzienie dla Żydów w getcie łódzkim / Antoni Galiński. W : Dzieje Żydów w Łodzi 820-1944 : wybrane problemy / pod red. Wiesława Pusia [i in.]. Łódź : Wydaw. Uniw. Łódzkiego, 199, Sygn. 236283, S.324-337

17. GETTO

Getto w Łodzi 1940-1944 : materiały z sesji naukowej - 9. VIII. 1984 r. / Okręgowa Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Łodzi Instytutu Pamięci Narodowej. Łódź : OKBZH-IPN, 1988, Sygn. 238619, 305149, 223861

18. HAUSER IRENE

Cud, że ręka jeszcze pisze / Irene Hauser, Janusz Korczak. Warszawa : „Libellus”, 1993, Sygn. 282580

19. Inauguracja

Inauguracja obchodów 65. Rocznicy Likwidacji Litzmannstadt Getto : uroczysty koncert w Filharmonii Łódzkiej / [red. Bartłomiej Majchrzak]. Łódź : Filharmonia Łódzka im. Artura Rubinsteina, 2008

20. Koplowicz Abramek

Abramka Koplowicza utwory własne : niezwykłe świadectwo trzynastoletniego poety z łódzkiego getta / oprac. i posł. Zbigniew Dominiak. Łódź : "Oficyna Bibliofilów" : Poleski Ośrodek Sztuki, 1993

21. KRONIKA

Kronika Getta Łódzkiego. T. 1, Styczeń 1941-maj 1942 / wstęp i przypisy Danuta Dąbrowska [i in.]. Łódź : Wojew. Łódzkie, 1965, Sygn. 60064 M, 213965

22. KRONIKA

Kronika Getta Łódzkiego. T. 2, Czerwiec-grudzień 1942 / wstęp i przypisy Danuta Dąbrowska [i in.]. Łódź : Wojew. Łódzkie, 1966, Sygn. 60064 M, 213966

23. LETZTE

Letzte Tage : Die Łódzer getto-Chronik Juni/Juli 1944 / hrsg von Sascha Feuchert [i in.]. Göttingen : Wallstein Verlag, 2004, Sygn. 294219

24. LEWIŃSKI JERZY

Proces Hansa Biebowa / Jerzy Lewiński. Warszawa : PRS [Andrzej Multanowski], 1999

25. Nauka

Nauka pomogła nam przetrwać... : żydowskie tradycje edukacyjne w Europie : Litzmannstadt getto 1940-1944 / [teksty Małgorzata Kozieł [i in.]; red. katalogu Joanna Podolska]. Łódź : Instytut Tolerancji, 2007

26. Obchody

Obchody 60. rocznicy likwidacji Litzmannstadt Getto w Łodzi = The commemoration of the 60th anniversary of the liquidation of the Litzmannstadt Ghetto in Lodz : koncert galowy, [Teatr Wielki w Łodzi, 29 siernia 2004 / organizacja koncertu Stowarzyszenie Promocji Kultury im. A. Tansmana ; red. katalogu i tł. Joanna Kruczkowska]. Łódź : Stowarzyszenie Promocji Kultury im. Aleksandra Tansmana, 2004

27. Obchody

Obchody 65. Rocznicy Likwidacji Litzmannstadt Getto : Łódź, 26-30 sierpnia 2009 r. / organizatorzy: Urząd Miasta Łodzi, Gmina Wyznaniowa Żydowska w Łodzi. Łódź : Urząd Miasta Łodzi, [2008]

28. PEREL SHLOMO

Europa Europa / Sally Perel ; przeł. z hebr. Regina Gromacka. Warszawa : „Cyklady”, 1992, Sygn. 237978

29. PEREL SHLOMO

Hitlerowiec Szlomo : krótkie fragmenty życiorysowe 1925-1945 / Sally Perel. [b.m.] : “Graffiti”, [1991], Sygn. 240262

30. PODOLSKA JOANNA

Litzmannstadt - Getto : ślady : przewodnik po przeszłości / [tekst oraz wybór fragm. Joanna Podolska]. Łódź : Piątek Trzynastego. Wydaw., cop. 2004, Sygn. 293167, 295683

31. PODOLSKA JOANNA

Traces of the Litzmannstadt-Getto : a guide to the past / [text and selection of quotations Joanna Podolska ; Engl. version Dorota Dekiert]. NRW: Wyd. 1, rzut 1. Łódź : Piątek Trzynastego. Wydaw. Michał Koliński i Michał Wireciocioch, 2004

32. POZNAŃSKI JAKUB

Dziennik z łódzkiego getta / Jakub Poznański. Warszawa : „Bellona” : Żydowski Instytut Historyczny, 2002, Sygn. 282219

33. POZNAŃSKI JAKUB

Pamiętnik z Getta Łódzkiego / Jakub Poznański. Łódź : Wydaw. Łódzkie, 1960, Sygn. 40154, 213029

34. PROCES

Proces Hansa Biebowa : zagłada getta łódzkiego : (akta i stenogramy sądowe) / oprac. Jerzy Lewiński ; Główna Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce - Instytut Pamięci Narodowej. Warszawa : GKBZHw P-IPN, 1987

35. Radegast

Radegast - Pomnik Zagłady Getta Łódzkiego = Monument in Memory of the Łódź Ghetto Holocaust / [projekt folderu Andrzej Budek, Jacek Ebert ; tł. Jacek Dobrowolski]. Łódź : [s. n.], 2004

36. Raport

Raport z oszacowania strat i szkód poniesionych przez miasto Łódź wskutek wybuchu i trwania II wojny światowej oraz wynikłych z organizacji i funkcjonowania Litzmannstadt Getto / Julian Baranowski [i in.]; Urząd Miasta Łodzi. Łódź : Urząd Miasta Łodzi, 2006

37. SCHARF RAFAEL F.

Rola Ch. Rumkowskiego łódzkim gettcie / Rafael F. Scharf. W : Dzieje Żydów w Łodzi 820-1944 : wybrane problemy / pod red. Wiesława Pusia [i in.]. Łódź : Wydaw. Uniw. Łódzkiego, 199, Sygn. 236283, S.301-310

38. SIERAKOWIAK DAWID

Dziennik [Getto łódzkie] / Dawid Sierakowiak. W: Męczeństwo i zagłada Żydów w zapisach literatury polskiej / wybór, oprac. i wprowadzenie Irena Maciejewska. Warszawa : Kraj. Ag. Wydaw., 1988, Sygn.S.173-178

39. SINGER OSKAR

"Przemierzając szybkim krokiem getto..." : reportaże i eseje z getta łódzkiego / Oskar Singer ; tł. Krystyna Radziszewska. Łódź : Oficyna Bibliofilów : Archiwum Państwowe, 2002, Sygn. 284777, 285576

40. Stacja

Stacja Radegast Litzmannstadt Getto 1940-1944 / [oprac. red. Henryk Siemiński] ; Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi. Łódź : Muzeum Tradycji Niepodległościowych, 2005

41. STRZELECKI ANDRZEJ

Deportacja Żydów z getta łódzkiego do KL Auschwitz i ich zagłada (ang.) : The deportation of Jews from the Łódź Ghetto to KL Auschwitz and their extermination : a description of the events and the presentation of historical sources / Andrzej Strzelecki ; [Eng. transl. Witold Kościa-Zbirohowski]. Oświęcim : Auschwitz-Birkenau State Mausem, 2006

42. STRZELECKI ANDRZEJ

Deportacja Żydów z getta łódzkiego do KL Auschwitz i ich zagłada (pol.) : Deportacja Żydów z getta łódzkiego do KL Auschwitz i ich zagłada : opracowanie i wybór źródeł / Andrzej Strzelecki ; [red. Teresa Świebocka]. Oświęcim : Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, 2004 (Zawiera także dokumenty oraz relacje i wspomnienia)

43. SZNEK-BOSAK SARA

Wspomnienia z getta łódzkiego : moje życie w Litzmannstadt / Sara Sznek-Bosak (Sara Jakubowska). Łódź : Oficyna Bibliofilów, 2000, Sygn. 271897

44. ZAGŁADA

Zagłada Żydów z getta łódzkiego : w 50 rocznicę likwidacji getta łódzkiego / [kom. red. Jan Fijałek i in.] ; Okręgowa Komisja Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Łodzi - Instytutu Pamięci Narodowej i Muzeum Historii Miasta Łodzi. Łódź : OKBZpNP-IPN : MHM, 1994

45. ZYSKIND SARA

Skradzione lata / Sara Zyskind ; przeł. [z ang.] Anna Wiśniewska-Walczyk. Warszawa : „Czytelnik”, 1991, Sygn. 251700

46. ZYSKIND SARA

Światło w dolinie łez / Sara Zyskind ; [przekł. Sary Zyskind ; przy współpr. Kazimierza Koźniewskiego]. Łódź : Wydaw. Łódzkie, 1994

47. ŻEBY

Żeby ten krzyk nie przeminął : materiały z obchodów 60. rocznicy zagłady Litzmannstadt Ghetto 1944-2004 / [zred. Gustaw Romanowski, Marek Strąkowski, Mateusz Sidor]. Łódź : Urząd Miasta, 2005, Sygn. 29773, 297733

 

 

ARTYKUŁY

 

1.          "...jedno oko się śmieje, a w drugim widać łzy" : o teatrze w getcie łódzkim / Anna Kuligowska-Korzeniewska // Tygiel Kultury 2004 nr 4/6 s. 138-143

2.          "Geto-Cajtung" - gazeta Mordechaja Chaima Rumkowskiego / Monika Polit // Zagłada Żydów Nr 2 (2006) s. 392-403

3.          38 [Trzydzieści osiem] przemówień Prezesa / Paweł Spodenkiewicz // Tygiel Kult. 2003 nr 1/3 s. 126-137 (Działalność Chaima Mordechaja Rumkowskiego w getcie łódzkim)

4.          Bez Niemców nie byłoby Rumkowskiego / Krzysztof Woźniak // Tygiel Kult. 2002 nr 1/3 s. 117-122 (O książkach Lucille Eichengreen "From ashes to life. My memories of the Holocaust" i "Rumkowski and the orphans of Lodz")

5.          Chronisten der Hölle : zur Lodzer Getto-Chronik und ihren Autoren / Krystyna Radziszewska // Studia Niemcoznawcze T. 31 (2005) s. 203-216

6.          Dzielnica / Dominik Kaźmierski // Nowe Państwo 2004 nr 8 s. 38-39

7.          Fałszerstwo całości z łódzkiego getta / J[anusz] Zbigniew Piekut // Hist. Bad.-Biul. Filat. 2000 nr 3/4 s. 101 (Przesyłki pocztowe)

8.          Fotoreportaż : obchody 62 rocznicy likwidacji Litzmannstadt Ghetto / Barbara Gortat // Kronika Miasta Łodzi 2006 [z.] 3 s. 29-36

9.          Getto Litzmannstadt 1941 - pamiętnik [fragm. ] / Jehuda Lolek Lubiński // Prz. Powsz. 2003 nr 11 s. 268-281

10.      Ginęli w tym samym ośrodku masowej zagłady : chrześcijanie w getcie łódzkim / Julian Baranowski // Kronika Miasta Łodzi 2004 [z.] 2 s. 113-116

11.      Gwizd życia [fragm. ] / Rachela Grynfeld, Eliezer Grynfeld ; tł. z hebr. Szoszana Raczyńska // Tygiel Kult. 2003 nr 1/3 s. 115-125 (Wspomnienia z łódzkiego getta)

12.      Kontrowersyjna postać : Chaim Mordechaj Rumkowski / Janusz Kozłowski. // Kronika Miasta Łodzi 2004 [z.] 2 s. 30-37

13.      Kronikarze getta / Krystyna Radziszewska // Tygiel Kultury 2004 nr 4/6 s. 129-135

14.      Krzyczeć razem z ofiarą : w Łodzi - po sześćdziesięciu latach / Aleksander Klugman // Więź R. 46[47] nr 10 (2004) s. 83-87 (Obchody rocznicy likwidacji getta)

15.      Krzyczeć z ofiarą / Jerzy Kropiwnicki ; rozm. przepr. Piotr Lipiński // Gaz. Wybor. 2004 nr 97 s. 26-27 (60. rocznica likwidacji łódzkiego getta)

16.      Litzmannstadt Getto / Julian Baranowski // Tygiel Kultury 2004 nr 4/6 s. 15-22

17.      Łódzka księga zmarłych / Aleksander Klugman // Tygiel Kultury 2004 nr 4/6 s. 123-128

18.      Łódzkie getto / Arnold Mostowicz (Rabunek żydowskiego mienia ; cz. 1 ) // Dziś 1998 nr 1 s. 123-130

19.      Łódź - upamiętnienie romskiej zagłady / Marek Wodziński // Dialog-Pheniben 2004 nr 1 s. 5-7

20.      Miesiąc z życia Jehudy Lubińskiego / Marek Budziarek // Prz. Powsz. 2003 nr 11 s. 259-267

21.      Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Fenomen getta łódzkiego 1940-1944" : (Łódź 11-12 października 2004 r.) / Izabela Matysiak-Aleksandrowicz, Krzysztof Kolasa // Seminare T. 21 (2005) s. 621-627

22.      Międzynarodowa konferencja naukowa "Fenomen getta łódzkiego 1940-1944", 11-12 X 2004 r. / Paweł Przyłęcki // Archiwista Polski R. 9 nr 4 (2004) s. 72-78

23.      Moja relacja na temat działalności podziemnego ruchu oporu - Lewicy Związkowej w łódzkim getcie / Michał Mosze Chęciński // Kwartalnik Historii Żydów 2007 nr 1 s. 94-101

24.      Nauczycielka z Hamburga : pamięć zapisana w skale / Mieczysław Gumola // Kron. M. Łodzi 2004 [z.] 1 s. 22-25 (Wysiedlenie niemieckiej Żydówki do getta w Łodzi w 1941 r.)

25.      Nieśli pomoc zamkniętym w getcie : represjonowanie łodzian za pomoc niesioną Żydom / Julian Baranowski // Kronika Miasta Łodzi 2006 [z.] 4 s. 169-174

26.      Nowe odpowiedzi na stare pytania : niemiecko-języczni autorzy "Kroniki Getta Łódzkiego" / Imke Janssen-Mignon ; tł. Krystyna Radziszewska // Kronika Miasta Łodzi 2004 [z.] 2 s. 96-98

27.      O niemożliwej wierze w dokument : "Fotoamator" Dariusza Jabłońskiego / Tomasz Łysak // Kwart. Fil, Nr 43 (2003) s. 66-76

28.      Ofiary niemieckiego barbarzyństwa : Żydzi z Zachodniej Europy w gettcie łódzkim (1941-1944) / Julian Baranowski // Kron. M. Łodzi 2003 [z.] 3/4 s. 91-96

29.      Okaleczone miasto / Gustaw Romanowski. // Kronika Miasta Łodzi 2004 [z.] 2 s. 21-29 (Działalność Chaima Moredechaja Rumkowskiego w getcie łodzkim)

30.      Prawo żydowskiej dzielnicy : ballada o łódzkiej dintojrze / Hubert Kubasiewicz. // Kronika Miasta Łodzi 2004 [z.] 2 s. 100-104

31.      Przecież nie piszemy historii - piszemy o pamiętaniu / Grażyna Gajewska // Kult. Współcz. 2003 nr 3 s. 175-178 (Konferencja "Pamięć Shoah - współczesne reprezentacje")

32.      Przejścia w pustkę : komentarz do akcji artystycznych towarzyszących konferencji "Pamięć Shoah - współczesne reprezentacje" / Blanka Brzozowska // Kult.Współcz. 2003 nr 3 s. 179-187

33.      Przyzwoitość nakazuje pamiętać : pomnik łódzkiego getta / Joanna Podolska // Kron. M. Łodzi 2003 [z.] 1 s. 29-38

34.      Relacja z getta łódzkiego / Laizer Lenkinski // Tygiel Kult. 2000 nr 7/9 s. 147-148

35.      Rola świadka - rzecz o obchodach 60. rocznicy likwidacji Litzmannstadt Ghetto w Łodzi / Jerzy Kropiwnicki. // Kronika Miasta Łodzi. - 2004, [z.] 2, s. 5-9

36.      Sen o chlebie : z pamiętnika Jehudy Lubińskiego / Marek Budziarek. // Kronika Miasta Łodzi. - 2004, [z.] 2, s. 79-88

37.      Skrzydła rozpostarł szeroko nad nami / Joanna Szczęsna // Gaz. Wybor. 2004 nr 202 s. 20-23

38.      Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Fenomen Getta Łódzkiego 1940-1944", Łódź, 11-12 października 2004 / Ilona Florczak. // Przegląd Nauk Historycznych. - R. 3, nr 2 (2004), s. 241-246

39.      Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej "Fenomen getta łódzkiego 1940-1944" : Łódź, 11-12 X 2004 / Sylwia Hadrysiak, Adam Lajdenfrost. // Rocznik Łódzki. - T. 51 (2004), s. 273-279

40.      Substytuty normalności : żydowska "biżuteria" z getta łódzkiego / Marek Budziarek // Roczniki Teologiczne T. 53 z. 4 (2006) s. 5-20

41.      Suicide in the Łódź Getto 1941-1944 / Karolina E. Krysińska, David Lester // Pol. Psychol. Bull. 2002 nr 2 s. 21-26

42.      Świadectwa z getta łódzkiego / Jerzy Roland, Izak Rozenberg ; oprac. Michał Czajka // Kwartalnik Historii Żydów 2004 nr 3 s. 403-410

43.      Tekst zwany "Dziennikiem Szmula Rozensztajna" / tł. i oprac. Monika Polit // Zagłada Żydów Nr 2 (2006) s. 333-338

44.      The encyclopedia of the Lodz Ghetto / Robert T.A. Kogler, Andrea Löw // Kwart. Hist. Żyd. 2003 nr 2 s. 195-208

45.      Uroczystości żałobne budzące nadzieję / Aleksander Klugman // Tygiel Kultury 2004 nr 10/12 s. 105-110

46.      W poszukiwaniu prawdy : dzieje Żydów Łodzi w latach 1939-1945 / Janusz Wróbel // Kronika Miasta Łodzi 2006 [z.] 3 s. 9-19

47.      W poszukiwaniu straconej pamięci : Bałuty w fotografii Piotra Piluka / Jarosław Lubiak // Kult. Współcz. 2003 nr 3 s. 188-193 (Projekt "Łódź-Bałuty. Północna dzielnica 60 lat po Zagładzie")

48.      W Warszawie mówią "Litzmannstadt" : refleksje rabina Chaima Benisza / Eliahu Kohen ; tł. z hebr. Dariusz Dekert // Kronika Miasta Łodzi 2004 [z.] 3/4 s. 247-252

49.      Zderzenie dwóch światów w Szanghaju Zachodu / Krzysztof Woźniak // Tygiel Kultury 2004 nr 4/6 s. 106-112 (Żydzi z Europy Zachodniej w łódzkim getcie)

50.      Znaki pieniężne getta łódzkiego / Stanisław Bulkiewicz // Kron. M. Łodzi 1999 z. 1/2 s. 169-180

 

aktualności | katalogi on-line  | nowości | usługi | wydawnictwa | serwis biblioteka szkolna | galeria
godziny otwarcia | struktura | historia | zbiory | baza danych | linki | patron | mapa stony