درباره‌ی لاگ

گروه کاربران لینوکس کرمان


گروه کاربران لینوکس کرمان و یا به اختصار کرمان لاگ در سال ۹۱ به همت گروهی از کاربران لینوکس‌ با هدف گسترش فرهنگ‌ سازی در استفاده از نرم‌افزار‌های آزاد و متن باز، آموزش ابزار گنو/لینوکس و پشتیبانی و کمک به توسعه نرم‌افزارهای آزاد و متن باز در کرمان افتتاح شد

گروه کاربران لینوکس کرمان بدون وابستگی به نهاد و ارگان خاصی کاملا به صورت مستقل فعالیت خود را انجام میدهد . این گروه کاملا . ساختار مدیریتی گروه دموکراتیک و هسته آن متشکل از گروهی از منتخبین اعضا به نام گروه راهبران که برای دوره‌ای مشخص شده در اساسنامه گروه عضو راهبران خواهند بود می‌باشد. مدیریت رویکرد و فعالیت‌های گروه در اختیار این راهبران منتخب خواهد بود.

تاریخچه ای لاگ کرمان

گروه کاربران لینوکس کرمان با هدف گسترش فرهنگ استفاده از نرم افزارهای آزاد و متن باز فعالیت خود را آغاز کرد. این گروه طی هماهنگی های که انجام شد در تاریخ ۹۱/۹/۲۹ در کافه تریافرد کرمان واقع در خیابان جمهوری اولین گردهمایی خود را با حضور:آرش اردلان فر .حسین حسینعلی .محمد نقاش حسینی .امیر مهرابیان برگزار شد.این جلسه به اشنایی اعضا و شناسایی هدف های مشترک اعضا برای توسعه فرهنگ متن باز پرداخته شد.در این جلسه نام گروه کاربران لینوکس کرمان با موافقت همه حاضران انتخاب شد

لوگوی گروه:

klug-per