"שלום ילדה שלי קטנה, כמה אני מצטער. ביום אבא עייף, כי בלילה אבא ער. עשיתי כל מה שאמרו לי, מאז הייתי בגילך, חשבתי מוכרחים להלחם, חשבתי שזה בשבילך"| "ילדים נולדים, ילדים מתים, והארץ לעולם נלחמת"|"מלחמה, כמה זה נפלא, אמא תעזרי לי אני נעשה מופרע"
Created by dawnser.com