CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THẠCH BÀN

Tin tức Sự kiện

Tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2013

  Ngày 20/01/2014, Công ty cổ phần Tập đoàn Thạch Bàn đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2013 và triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2014.

Xem tiếp

Thư gửi CBCNV nhân dịp năm mới Giáp Ngọ 2014 của Chủ tịch Tập đoàn Thạch Bàn

Thư gửi CBCNV nhân dịp năm mới Giáp Ngọ 2014của Chủ tịch Tập đoàn Thạch Bàn

Xem tiếp

Công ty CP Thạch Bàn Miền Trung hoàn thành KH SXKD

Công ty CP Thạch Bàn Miền Trung hoàn thành KH SXKD

Xem tiếp