Theo kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học Nga, thiên tài là do thiên bẩm, không thể do đào tạo hay luyện tập mà có được. #thiên-tài #luyện-tập