Nytt uppdrag för länsöverdirektör Björn Risinger - förbereder ny myndighet för havs- och vattenmiljö 

Publicerad
2010-07-01
Kategori
Om Länsstyrelsen
Ämnesområde
Landshövding och länsledning, Organisation

[PRESSMEDDELANDE]
Den nya myndigheten för havs- och vattenmiljö ska starta sin verksamhet den 1 juli 2011 och ligga i Göteborg. Regeringen har utsett Björn Risinger att leda arbetet att organisera myndighetens verksamhet.

Ja 

Björn Risinger är idag Länsöverdirektör vid Länsstyrelsen i Skåne län. Avsikten är att utredaren kommer att anställas som chef för den nya myndigheten. Den nya myndigheten bedöms få cirka 400 anställda och övertar flertalet av Fiskeriverkets verksamheter samt vattenrelaterad verksamhet vid Naturvårdsverket.

- Nu tas ytterligare ett viktigt steg i den uppgradering av havsmiljöarbetet som regeringen genomför. En ny myndighet kommer att ha det samlade ansvaret för havs- och vattenmiljön, inklusive genomförandet av fiskeripolitiken. Sveriges arbete för renare hav och vatten stärks, säger Miljöminister Andreas Carlgren.

I direktiven till utredaren klargörs att den nya myndigheten ska:
• verka för bevarande och hållbart nyttjande av havs- och vattenmiljöer
• ha ett samlat ansvar för införande, genomförande och utveckling av svensk havsplanering
• leda och samordna genomförandet av EU:s ramdirektiv för vatten, EU:s marina direktiv, Helcoms aktionsplan för Östersjön, samt EU:s Östersjöstrategi och havspolitik
• ha en nationellt samordnande roll i vattenförvaltningen
• ha det övergripande ansvaret för miljömålen Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag och Hav i balans samt levande kust och skärgård
• ansvara för genomförandet av EU:s gemensamma fiskeripolitik samt genomförandet av den nationella fiskeripolitiken
• ansvara för förvaltningen av levande s.k. akvatiska resurser, inklusive föreskrifter och vägledning för fritidsfisket,
• bedriva viss forsknings- och utvecklingsverksamhet

Björn Risinger har lång erfarenhet av att leda arbete med miljö- och samhällsfrågor. Han är sedan 2008 länsöverdirektör vid Länsstyrelsen i Skåne län och har tidigare under åtta år varit direktör och chef för Naturvårdsverkets naturresursavdelning. Under perioden 1995-1999 var han Miljövårdsdirektör och senare Miljö- och planeringsdirektör vid Länsstyrelsen i Stockholms län. Han är ledamot av Miljömålsrådet och Rådgivande kommittén för Forum Östersjön och har också bl.a. varit ordförande för ArtDatabanken vid Sveriges Lantbruksuniversitet (2001-2009), styrelseledamot i Världsnaturfonden WWF och ledamot av Höga Kusten-rådet och styrgruppen för förberedelse av Kosterhavets nationalpark.

- Jag är mycket glad över att Björn Risinger tackat ja till uppdraget. Hans långa och breda erfarenhet av miljö- och naturvårdsarbete samt av svensk offentlig förvaltning ger honom goda förutsättningar att på bästa sätt förbereda den nya myndighetens arbete, säger Andreas Carlgren.

Björn Risinger tillträder sitt uppdrag den 1 september 2010. Senast den 30 december 2010 ska förslag lämnas till regeringen om verksamheternas närmare organisering och lokalisering. Den 1 mars 2011 ska utredaren lämna förslag till instruktion för myndigheten och till regleringsbrev för perioden 1 juli-31 december 2011. Den 1 juni 2011 ska förslag till verksamhetsplan för tiden från 1 juli 2011 lämnas.

- Det är en stor och spännande utmaning att få vara med om att bygga upp en helt ny myndighet, och sedan leda verksamheten som myndighetschef, säger Björn Risinger.

Björn Risinger lämnar tjänsten som länsöverdirektör vid Länsstyrelsen i Skåne län i slutet av augusti.

Björn Risinger nås på telefon 0708-404 163.

Senast uppdaterad: 2010-07-01