Aktuellt

 • Självmordspreventiv insats i Ungern visar positiva resultat

  Forskare i Ungern har utvecklat en suicidpreventiv interventionsmetod som visat sig effektiv när den har använts i en ungersk stad. Programmet innehöll bl. a. kunskapshöjande moduler för allmänläkare, sjukvårdspersonal, kommunala tjänstemän och allmänhet om depressionssjukdomar och suicid. Det omfattade också mediabevakning … … Läs mer 

 • Seminarium 20 mars om NEETs

    Mer än 10 % av alla unga varken arbetar eller studerar. De hör till den växande skaran av “NEETs” (Not in Education, Employment or Training). Nya numret av Psykisk Hälsa (2014:1) granskar NEETs och olika insatser för att stödja … … Läs mer 

 • Al-Jazeera gör reportage om självmord i Sverige

  Den arabiska TV-kanalen Al-Jazeera har gjort ett inslag om hur Sverige bekämpar självmord. Bland annat var de och besökte Mind/Självmordsupplysningen och kampanjen Hjärnkoll. Al-Jazeera är en av världens största nyhetskanaler med över 570 miljoner tittare. Titta på reportaget

 • Ny handbok om motiverande samtal för att förebygga självmord

  I en ny handbok av psykologen Liria Ortiz och Mind, beskrivs hur Motiverande Samtal kan användas för att förebygga självmord via nätet. Utgångspunkten är att självmordsprocessen är rörlig. Intentionen/motivationen till att ta livet av sig är skiftande och påverkbar. Handboken, … … Läs mer 

 • Företagare med NPF-diagnos sökes

  Är du företagare och har någon gång fått en neuropsykatrisk diagnos? Johan Wiklund är professor i entreprenörskap vid Handelhögskolan I Stockholm och Syracuse, USA. Han forskar om kopplingen mellan entreprenörskap och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Hans forskning bygger på antagandet att beteenden som … … Läs mer 

Newsfeed

Forum

Bloggar