עיריית עפולה

שירותי חירום עירוניים

מד"א עפולה : 04-6421335

משטרת עפולה : 04-6524444

משמר אזרחי עפולה : 04-6524411

כיבוי אש עפולה : 04-6592222

פיקוד העורף צפון:04-6512212 מרכז מידע של פיקוד העורף -1207

מרכז מטה החירום העירוני קב"ט אבי אדרי : 050-3199304 , 04-6520304

קב"ט מוסדות החינוך מאור אנג'ל : 050-3199319 04-6520380

מרכז הפעלה עירוני- 04-6592518 , 04-6593528, 04-6425647, 04-6490907             בחירום בלבד