www.sp.nl/europa

Homepage SPNederland en Europa

Zoeken in /europa

/europa :: onze mensen

Meer info over Harry van Bommel

Harry van Bommel

Meer info over Dennis de Jong

Dennis de Jong

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Alexander van Steenderen
Niels Jongerius
Femke Reudler Talsma
Machteld Velema
Ben van Gils

/europa :: agenda

  • Zondag 25 mei Den Haag - 19:00 - 00:00 uur Dennis de Jong is te gast op de grote verkiezingsavond, georganiseerd door Nieuwspoort, i.s.m. het Informatiebureau van het Europees Parlement en de ambassade van België. Locatie: Nieuwspoort, Lange Poten 10, Den Haag.
  • Vrijdag 6 juni Veghel - 9:00 uur, Emile Roemer bezoekt Kuipers VOF transport.
  • Zondag 15 juni Athene, Griekenland - 15 t/m 17 juni, Harry van Bommel neemt deel aan de Cosac, de conferentie van commissies Europese Zaken uit de EU.
SP.nl/europa

Standpunt :: Europese Unie - Superstaat Nee, Samenwerken Ja

De Europese Unie brengt ons al ruim 50 jaar vrede en welvaart. Samenwerking in Europa is ook broodnodig om mondiale problemen aan te pakken zoals klimaatveranderingen en grensoverschrijdende criminaliteit. Samen sta je sterker. Helaas loopt de huidige Europese Unie aan de leiband van grote bedrijven en grote landen. De vakbeweging, het mkb en de milieu- en consumentenorganisaties delven vaak het onderspit. Daardoor zijn in Brussel allerlei neoliberale maatregelen genomen die hebben geleid tot het ondermijnen van de verzorgingsstaat, een neerwaartse druk op lonen en arbeidsvoorwaarden, en de privatisering van publieke diensten. Ook is de Europese Unie met steeds meer landen uitgebreid die daar achteraf niet klaar voor waren.

De SP zet zich er voor in om de EU eerlijker, socialer en menswaardiger te maken. Het overhevelen van bevoegdheden en de uitbreiding met nieuwe landen moet op voldoende draagvlak onder de bevolking kunnen rekenen. Bij belangrijke besluiten moet zij zich hierover via referenda of verkiezingen kunnen uitspreken. Binnen de Europese Unie moeten besluiten zo dicht mogelijk bij de burger worden genomen. Lidstaten moeten dan ook de ruimte krijgen om zaken die niet per se grensoverschrijdend zijn, zoals onderwijs en zorg, zelf te bepalen. Wij willen samenwerken waar het nuttig en nodig is, maar de baas blijven over alles wat we beter zelf kunnen regelen.

Om Europa socialer te maken moet er meer gedaan worden om de belastingconcurrentie tussen lidstaten tegen te gaan. De vrijheid van de financiŽle sector moet drastisch worden ingeperkt. Economische coŲrdinatie is nodig om welvaartverschillen tussen lidstaten, die o.a. leiden tot schadelijke arbeidsmigratie, te verminderen. Door daar afspraken over te maken we de EU socialer, veiliger en duurzamer. Wat de SP betreft is de menselijke maat weer leidend in Europa.

Overzicht alle standpunten europa

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media

/europa :: column

/europa :: video's

www.flickr.com
SP Politiek's SP Europa photoset SP Politiek's SP Europa photoset
Studio SP
top