Image
Top
Menu
05/03/2014

Behandling af lavt stofskifte med T3

Af overlæge ph.d, dr.med. Steen Bonnema og professor, overlæge dr.med. Laszlo Hegedüs, endokrinologisk afdeling M, Odense Universitetshospital, på vegne af bestyrelsen for Dansk Thyreoidea Selskab.

Der foregår i denne tid en livlig debat i diverse medier om behandling af lavt stofskifte med T3, hovedsagligt på foranledning af Helle Sydendals bog ’Få livet tilbage’ [1]. Forskellige oplysninger i danske og internationale lærebøger, på www.medicin.dk, i publikation fra Institut for Rationel Farmakoterapi [2], samt anden information formidlet mundtligt (patientforeningsmøder) og skriftligt (Thyreoidea Bladet fra Foreningen for Stofskiftepatienter) har øget forvirringen. Den seneste tids overvældende antal henvendelser fra både læger (fra såvel primær som sekundærsektoren) og patienter har tydeliggjort, at der foreligger et udtalt misforhold mellem patienternes forventninger og vore muligheder for at honorere disse. Mange af de oplysninger man kan finde på internettet og andre steder er faktuelt forkerte og/eller bliver fremført i en forkert sammenhæng. Stofskiftepatienter kan ved at følge debatten derfor få det indtryk, at deres vanlige behandling med Eltroxin eller Euthyrox (som begge er T4-præparater) er ’gammeldags’ eller ligefrem forkert. Som læger får vi mange henvendelser om denne problemstilling, og vi møder et stort antal patienter, som har forventning om at blive tilbudt T3-behandling, bl.a. fordi det i nævnte bog beskrives at give en bedre livskvalitet.

Vi vil med denne redegørelse fremhæve nogle væsentlige aspekter af stofskiftebehandling, og ikke mindst hvad man ved om T3-behandling gennem de seneste års forskning indenfor området. Læs hele redegørelsen HER


 

31. oktober 2013: Fællesmøde med DHHKS : Thyroideacancer – fra diagnostik til behandling.     PROGRAM

DTS samarbejder med DES i udarbejdning af Nationale behandlingsvejledninger (NBV) – der laves ca. én ny thyroidea vejleding årligt, startende 2011: DES-NBV.