MAPA SAJTA Mapa sajta
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Federalni hidrometeorološki zavod
 Federalni hidrometeorološki zavod - Klimatologija
KLIMA BOSNE I HERCEGOVINE

S obzirom na specifičan geografski položaj i reljef, klima Bosne i Hercegovine je dosta složena,  pa se mogu razlikovati tri zasebna klimatska pojasa, sa više ili manje izraženim granicama, i to:

  1. Na jugozapadu - mediteranska, odnosno maritimna klima
  2. U centralnom dijelu - kontinentalno-planinska, odnosno alpska klima i
  3. Na sjeveru - umjereno kontinentalna, odnosno srednje evropska klima.

U jugozapadnim dijelovima Bosne i Hercegovine, zbog blizine Jadranskog mora koje u zimskom periodu zrači toplotu nagomilanu u ljetnjem periodu, srednje januarske temperature su visoke /od 3 do 5oC/, dok su ljeta suha i vruća /apsolutne maksimalne temperature od 40 do 45oC/. Srednja godišnja suma oborina kreće se između 1000-2000 l/m2, a srednje godišnje temperature od 12 do 15oC. Snijeg je u ovom podneblju rijetka, mada ne i nemoguća pojava.

U centralnom dijelu BiH vlada kontinentalno-planinska klima, alpskog tipa. Osnovna karakteristika ove klime je oštra zima /apsolutne minimalne temperature od -24 do -34oC/, dok su ljeta topla /apsolutne maksimalne temperature od 30 do 36oC/. Prosječna godišnja količina padavina je od 1000 do 1200 l/m2. Sniježne padavine su obilne, pogotovo na višim kotama.

Na sjeveru zemlje vlada umjereno kontinentalna klima sa dosta oštrim zimama i toplim ljetima ali, u odnosu na alpski pojas, manji su rasponi između zimskih i ljetnih temperatura. Najtoplija područja su na sjeveroistoku, dok srednje temperature opadaju prema jugozapadu, idući dolinama rijeka prema centralnom pojasu. Godišnje količine oborina se kreću od 700 do 1100 l/m2. Sniježne padavine su takođe prisutne, ali manje nego u centralnom dijelu.

Navodimo, kao primjer, po dva mjesta iz svakog od navedenih klimatskih pojaseva:

Period:
1961-1990.g.

Srednje godišnje temperature
Godišnja količina padavina

Broj oblačnih dana

Broj vedrih dana

Bihać
10.6
1308
139
48
Tuzla
10.0
895
125
63
Zenica
10.1
778
125
45
Sarajevo
9.5
932
126
61
Mostar
14.6
1515
98
90
Livno
8.9
1114
107
77

Zavisno od nadmorske visine, osim ovih klimatskih pojaseva, postoje i prelazne zone pa tako govorimo o području umjereno kontinentalne klime pretplaninskog tipa, području mediteranske klime pretplaninskog tipa itd.

KLIMA SARAJEVA

Sarajevo po geografskom položaju pripada središnjem planinskom pojasu, ali dolinom Bosne dopire uticaj umjereno kontinentalne klime sa sjevera. Srednja godišnja temperatura zraka iznosi 9.5oC, a godišnja suma padavina iznosi 932 l/m2, sa ravnomjernim rasporedom padavina tokom čitave godine. Apsolutna minimalna temperatura u januaru iznosi –21.8oC, a apsolutna maksimalna u avgustu mjesecu iznosi 37.4oC. Sniježnih padavina nema u periodu od maja do septembra mjeseca.

© 2001 - 2012. Federalni hidrometeorološki zavod
Izrada i održavanje: Federalni hidrometeorološki zavod