Osiguranje imovineOsiguranje imovine obuhvata osiguranje od većine rizika koji mogu da ugroze vašu pokretnu i nepokretnu imovinu kao što su požar, udar groma, eksplozija, oluja, grad, poplava ili bujica, izlivanje vode iz vodovodnih cevi, klizanje tla ili odronjavanje zemljišta, provalna krađa ili razbojništvo i drugo.

Svrha osiguranja imovine jeste naknada štete koja nastane na toj imovini.

Osnovna načela imovinskog osiguranja jesu da naknada iz osiguranja ne može biti veća od stvarne štete i da prava iz osiguranja može imati samo lice koje je u trenutku nastanka štete imalo materijalni interes da se ona ne dogodi.

Iznos naknade iz osiguranja ne može biti veći naznačenog iznosa na polisi (osigurana suma) čak i ako je stvarna šteta veća od tog iznosa.

Prilikom zaključenja ugovora o imovinskom osiguranju moguće je dogovoriti sa društvom za osiguranje da snosite deo štete sami (ovo se naziva franšiza) i da imate pristupačniju stopu premije.

Posebna vrsta osiguranja imovine kojom se obezbeđuje zaštita od rizika oštećenja, uništenja ili gubitka motornih vozila naziva se kasko-osiguranje motornih vozila. U zavisnosti od obima pokrića, postoji puno i delimično kasko-osiguranje motornih vozila. Prvim se obuhvataju štete koje su nastale kao posledica saobraćajnih rizika, požara i drugih opasnosti, zlonamernih postupaka ili obesti trećih lica i još neki drugi rizici. Delimično pokriće se zasniva na izboru nekih od rizika iz punog pokrića. Prema uslovima osiguranja naših osiguravača, krađa, odnosno protvpravno oduzimanje vozila, posebno se ugovara ako su prethodno pokriveni osnovni rizici.

Više informacija o auto-kasko osiguranju pogledajte u prospektu Narodne banke Srbije

www.nbs.rs/export/internet/latinica/63/prospekti/50_kasko.pdf

Imovinsko osiguranje obuhvata ne samo štete na stvarima, već pokriva i imovinske interese, odnosno prava, čime se pruža zaštita i od mogućeg gubitka osiguranikove imovine (tu spada osiguranje od odgovornosti, osiguranje kredita, osiguranje od prekida rada, garancijsko osiguranje i drugo).

Sem osiguranja stvari i osiguranja imovinskih interesa u osiguranje imovine u širem smislu spadaju i transportna osiguranja od raznih rizika za vreme prevoza koja štite određene imovinske koristi u vezi sa prometom robe.

Osiguranje imovine može zaključiti svako lice koje ima interes da se ne dogodi osigurani slučaj, pošto bi inače pretrpelo neki materijalni gubitak.

Više informacija o osiguranju imovine pogledajte u prospektu Narodne banke Srbije

www.nbs.rs/export/internet/latinica/63/prospekti/50_imovinsko.pdf

 

"Novac govori; tajna je imati ga dovoljno dugo da bi čuli ono što govori."

V.G.P.