Mladi zaposleni

Koji su vaši životni (finansijski) ciljevi?
Za koje stvari želite da štedite?

Novac vam omogućava da postignete određene stvari u životu. Zbog toga, prvi korak u izradi vašeg finansijskog plana jeste da se zapitate koje su to stvari koje želite. Postavljanje jasnih ciljeva će vam dati motivaciju da radite i štedite da biste ih ostvarili.

Važnost postavljanja ciljeva

Ukoliko ne znate gde idete, nećete tamo ni stići! Postavljanje jasnih ciljeva omogućava vam da idete ka njima.

Vaši ciljevi će zavisiti od mnogih činilaca, poput vaših godina i obaveza prema porodici; ciljevi mogu biti kratkoročni ili dugoročni, a mogu biti i mali ili veliki.

Vrste ciljeva

Primeri

Kratkoročni

do 1 godine

odmor, novi televizor, otplata duga na kreditnoj kartici

Srednjoročni

1 - 5 godina

automobil, učešće za stambeni kredit, sredstva za investiranje

Dugoročni

preko 5 godine

stan, penzijska štednje, školovanje dece

Vaši finansijski ciljevi, novac i rokovi koji su potrebni za njihovo postizanje - odrediće koliko ćete morati da štedite ili investirate da biste ih ostvarili. Takođe, uputiće vas na najprikladnije načine štednje ili investiranja - i naravno, verovatno ćete morati da balansirate između nekih od dugoročnih ciljeva, kao što je kupovina stana i kratkoročnih ciljeva, kao što je odlazak na odmor.

Tajna uspešnog upravljanja finansijama, kako u preduzećima tako i ličnim finansijama, jeste postavljanje jasnih, preciznih i realnih ciljeva! 

Definisanje ciljeva vas stavlja u poziciju da kontrolišete svoje finansije i da njima upravljate. Važno je biti realan, konkretan i zapisati ciljeve. Potom, s vremena na vreme proverite kako napredujete ka njihovom ostvarenju.

Pokušajte da nabrojite sve svoje ciljeve. Možete koristiti sledeću tabelu ili Moji ciljevi ....

Sigurno ćete imati neke velike ciljeve i neke manje ciljeve. Bitno je da ciljevi budu konkretni i jasni. Odredite rok za postizanje svakog cilja. Budite realni.

 

Banka je mesto gde vam posude kišobran po lepom vremenu a traže ga nazad kada počne kiša.

Robert Frost (1874-1963)