Trang sổ lương có ghi tên Văn Ba
 

 

 

 

 
   

 

Đoàn giải phóng quân ở Việt Bắc về duyệt binh ở quảng trường Nhà hát Lớn - Hà Nội ngày 28.8.1945

TTLTQG III, Phông Nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Bá Khoản, SLT 79 - B20

On August 28, 1945, Viet Bac Liberation army reviewed the troops at Opera House Square – Hanoi.

NAC III, Nguyen Ba Khoan’s Collection of photographs,SLT 79 - B20

   
 

 

 

 

 
  Trang chủ | Trang << Trước   [1][2][3][4][5][6][7]   Tiếp >>

 

 

 

 
© 2010 - Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước
Điện thoại: (84) 04. 37660370   E-mail: tinhoc@archives.gov.vn