Vrste osiguranja

Postoje različite vrste osiguranja. Neke vrste osiguranja su obavezne (predviđene zakonom, kao osiguranje vlasnika motornih vozila od odgovornosti za štetu pričinjenu upotrebom motornog vozila, tzv. osiguranje od auto-odgovornosti), dok su ostala dobrovoljna. Postoje određene situacije kada pojedine institucije zahtevaju da imate osiguranje kako biste dobili kredit, putovali u inostranstvo, uzeli auto na lizing itd.

Najčešće vrste osiguranja (bez određenog redosleda) jesu:

Osiguranje imovine, koje obezbeđuje zaštitu od većine rizika ostvarivih na imovini (zgrade, oprema, kuće i pokretna imovina) kao što je požar, krađa ili šteta prouzrokovana vremenskim neprilikama.

Osiguranje motornih vozila (osiguranje automobila) koje obezbeđuje zaštitu od šteta na vašem automobilu usled krađe ili saobraćajne nesreće.

Osiguranje od odgovornosti koje pokriva tužbe protiv osiguranog. Osiguranje od auto-odgovornosti je obavezna vrsta osiguranja od odgovornosti koje pokriva telesne povrede ili smrt trećih lica koje ste prouzrokovali, i imovinu lica koju ste oštetili automobilom u nesreći. Međutim, mnogo je različitih vrsta osiguranja od odgovornosti koja su dobrovoljna. Na primer, lekar može kupiti polisu osiguranja kako bi pokrio novčane obaveze po osnovu tužbe, ukoliko načini grešku prilikom lečenja pacijenta.

Osiguranje od posledica nesrećnog slučaja, kojim se osiguravaju lica od neočekivanih događaja za vreme obavljanja redovnog posla, ili tokom slobodnog vremena, obezbeđujući isplatu unapred ugovorenog iznosa novca u slučaju invaliditeta ili smrti osiguranika.

Dobrovoljno zdravstveno osiguranje koje pokriva medicinske troškove, ili obezbeđuje plaćanje cele ili dela ugovorene osigurane sume, ako dođe do težih bolesti ili hirurških intervencija.

Životno osiguranje obezbeđuje naknadu iz osiguranja porodici preminulog ili drugom naznačenom korisniku. Postoje dve osnovne vrste životnog osiguranja: osiguranje od rizika smrti i mešovito osiguranje (osiguranje za slučaj smrti i doživljenja, kojim se obezbeđuje životno osiguranje sa karakteristikama štednje). Pored isplate garantovanog ugovorenog iznosa novca (osigurana suma), mešovito osiguranje pruža, ukoliko je ugovoreno, i mogućnost uvećanja ugovorenog iznosa, za učešće u dobiti osiguravača ukoliko društvo dobro posluje.

Rentno osiguranje, kojim se obezbeđuje isplata unapred ugovorenih novčanih iznosa u kontinuitetu, neposredno po uplati jednokratne premije ili posle ugovorenog perioda.

Neke polise osiguranja (npr., osiguranje od posledica nesrećnog slučaja, životno, dobrovoljno zdravstveno osiguranje) mogu biti grupne ili individualne. Grupno osiguranje se najčešće nudi preko poslodavaca ili pojedinih organizacija (npr. turističke agencije, banke). Sva zaposlena lica ili članovi grupe kvalifikovani za osiguranje mogu učestvovati u grupnoj polisi bez obzira na njihovu starosnu dob ili fizičko stanje. Premija za grupno osiguranje izračunava se na osnovu karakteristika grupe kao celine, kao što je prosečna dob i stepen rizičnosti zanimanja. Obično je jeftinije od individualnog osiguranja.

Za razliku od grupnog osiguranja, individualno osiguranje kupujete direktno kod društva za osiguranje ili posredstvom zastupnika, odnosno posrednika u osiguranju. Prilikom prijavljivanja u osiguranje, vrši se procena rizika u smislu koliki rizik predstavljate po društvo za osiguranje. Stepen rizika određuje da li ste kvalifikovani za osiguranje i koliko će iznositi premija osiguranja.

Možete izabrati različite vrste osiguranja kako biste obezbedili stvari koje posedujete, vaše zdravlje, prihode i vaš život. Postoji mnogo vrsta proizvoda za svaku vrstu osiguranja. Njima se nude različiti nivoi zaštite i cena značajno varira. Isplati se istražiti različite ponude osiguranja ne samo zbog cene osiguranja, već i zbog nivoa i obima osiguravajućeg pokrića koje vam je potrebno.

Ulaganje u znanje donosi najbolju kamatu

Bendžamin Franklin