we groeien verder

online
2014: Nederland glijdt verder af naar een demoNcratie annex een politiestaat. Kindermisbruikers in de hoogste regionen en frauderende bankiers worden ontzien. Maar de burger wordt steeds harder gepakt met  nieuwe miljardenbezuinigingen, weer extra verhoogde verkeersboetes en verdere inperking van onze grondrechten.

De komende tijd zal  voor steeds meer mensen duidelijk worden, dat WIJ de rekening krijgen als hypotheken niet meer betaald kunnen worden, als op pensioenen, AOW en uitkeringen verder gekort wordt, als de zorgpremie blijft stijgen met een alsmaar verder uitgekleed basispakket en met belastingcenten speculerende bankiers aan miljoenenbonussen geholpen blijven worden.

Daarom gaan we verder met het aanbieden van voorbeeldbrieven en het geven van workshops.

Via de Reünie van Vrije Mensen blijven we organisaties, initiatieven en mensen bundelen op ontmoetingsdagen. Met Hypotheekdrama.nl, Artabana.nl en de nieuwste loot aan de boom: de Ruilkring, waar zonder euro's spulletjes en diensten geruild kunnen worden via de Vrij, blijven we mensen aansporen vooral wakker te worden.

Voor  vragen, opmerkingen of suggesties verwijzen we jullie graag naar ons besloten forum.. Toegang tot het forum is enkel te verkrijgen door je te registreren via DEZE LINK.

Het is een besloten forum, zodat de instanties die wij daar beschrijven en waarover wij u tips omtrent geven,  ons niet zomaar in de kaarten kunnen kijken.

TEAM "IKMAAKBEZWAAR.NET"

ruler21