Manja slova Veća slova RSS
MFA.GOV.ME mail
EU liflet
NATO liflet
EU4ME spot
Brošure o 33 pregovaračka poglavlja
Brošura Radne grupe za 26. poglavlje Obrazovanje i kultura
Na granici sa EU
Diplomarius
Uprava za dijasporu
Ljetnja skola

MVPEI

PDV i Carina

TAIEX

MVPEI

Otvorene ideje

Generalni direktor Generalnog direktorata za evropske integracije

Snežana Radović

MVPEI

Snežana Radović rođena je u Podgorici, 27. avgusta 1971. Studirala je na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu i Filozofskom fakultetu u Nikšiću. Dvogodišnje magistarske studije završila je na Fakultetu političkih nauka u Podgorici, uz višemjesečni studijski boravak na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu. Od decemba 2012. godine obavlja dužnost generalnog direktora za evropske poslove u Ministarstvu vanjskih poslova i evropskih integracija Crne Gore. Prije toga, tri godine, bila je savjetnik u Ambasadi Crne Gore u Mađarskoj. Za vrijeme mandata u Budimpešti pratila je politička dešavanja u zemlji, pokrivala konzularne i knjigovodstvene dužnosti i aktivno ispratila predsjedavanje Mađarske EU, koje je uslijedilo odmah nakon sticanja statusa kandidata Crne Gore za članstvo u Evropskoj uniji. Prema potrebi, bila je otpravnik poslova u Ambasadi.

Prije odlaska na mandat, Snežana Radović je više godina obavljala dužnost savjetnika u Direkciji za NATO u Ministarstvu inostranih poslova Crne Gore, bila sekretar Komisije za interresorne aktivnosti u Partnerstvu za mir, kao i član Koordinacionog tima za implementaciju Komunikacione strategije o evroatlantskim integracijama Crne Gore.

Prethodno, tokom sedmogodišnjeg radnog angažovanja u Radio i televiziji Crne Gore, bavila se međunarodnim odnosima u ovoj TV kući i bila urednik Redakcije za obradu stranih programa i međunarodne razmjene. 

Uz pasivno znanje nekoliko jezika, među kojima se ističe makedonski, govori engleski i uspješno se koristi mađarskim jezikom.

E-mail: snezana.radovic@mfa.gov.me
Telefon: +382 (0)20 225 568
Fax: +382 (0)20 224 842