5. Evolució alumnes
5.1. Per tipus d'ensenyament. 2009-2013
        Curs  
2008-2009  
Curs  
2009-2010  
Curs  
2010-2011  
Curs  
2011-2012  
Curs  
2012-2013  
                 
TOTAL   423.790   427.274   431.151   434.239   428.500  
                 
Educació infantil   57.027   56.926   58.842   59.221   58.214  
Educació primària    76.923   77.628   78.740   79.630   80.102  
Educació especial   2.097   2.179   2.045   2.044   2.103  
Ensenyament secundari   100.564   101.793   102.642   105.029   106.118  
Ensenyament universitari   187.179   188.748   188.882   188.315   181.963  
 
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Departament d'Ensenyament. Generalitat de Catalunya.
Universitats de Barcelona.