Kalendář akcí

říjen 2014
Po Út St Čt So Ne
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Týdenní program

Schůze Senátu

Seznam schůzí

26. schůze Senátu

Publikováno

26. schůze Senátu bude pokračovat ve čtvrtek 23. října od 9 hodin.

Ve čtvrtek odpolední jednání zahájil svými body ministr vnitra, který předkládal novelu zákona o správních poplatcích, kterou senátoři schválili a Sdělení o návratové politice EU, ke kterému přijali doporučení Výboru pro záležitosti Evropské unie. Poté senátoři přijali pozměňovací návrhy k zákonu o vojácích z povolání a vyslovili souhlas s působením sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v letech 2015 a 2016. Dále schválili novelu zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a novelu zákona o hnojivech. Následně přišli na řadu zákony předkládané poslanci. V tomto bloku senátoři schválili zákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o státní službě, novelu zákona o veterinární péči, novelu zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny a novelu zákona o nakládání s bezpečnostním materiálem. Rovněž přijali pozměňovací návrhy k novele zákona o soudních poplatcích. V samotném závěru schůze a vlastně i 9. funkčního období pak ještě vzali na vědomí Výroční zprávu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže za rok 2013, Informace komisí o činnosti za rok 2014 a Informace stálých delegací o jejich činnosti za celé 9. funkční období.

Čtvrteční dopoledne bylo plně vyhrazeno bodům z dílny ministerstva financí. Senátoři tak nejprve schválili novelu zákona o daních z příjmů. Poté přijali pozměňovací návrhy k novele zákona o spořitelních a úvěrních družstvech. Další dva návrhy zákonů (zákon o dani z přidané hodnoty a zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti finančního trhu) senátoři schválili. Následovalo projednání novely zákona o auditorech a novely zákona o investičních společnostech, ke kterým byly přijaty pozměňovací návrhy. Posledním bodem dopoledního jednání pak byl Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013, pokud jde o vytvoření funkce inspektora procesních záruk, ke kterému senátoři přijali doporučení Výboru pro záležitosti Evropské unie.

Odpolední jednání bylo zahájeno schválením novely zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů. Po této novele následoval blok bodů ministerstva průmyslu a obchodu, přičemž novela zákona o elektronických komunikacích, první bod z tohoto bloku, velmi zaujala senátory, kteří k této novele vedli velmi rozsáhlou rozpravu. Nakonec byl tento návrh zákona, stejně jako zákon o prekurzorech výbušnin, schválen. Poté senátoři přijali doporučení Výboru pro záležitosti Evropské unie ke dvěma evropským materiálům – nejprve k bodu Energetická účinnost a její příspěvek k energetické bezpečnosti a rámec politiky do roku 2030 v oblasti klimatu a energetiky a k Balíčku k pružnějším vízovým pravidlům. Následně dali senátoři souhlas k ratifikaci 4 mezinárodních smluv. Poslední čtyři body odpoledního jednání pak byly z dílny ministerstva práce a sociálních věcí. Všechny čtyři body senátory velmi zaujali a vedli k nim velmi podrobnou obecnou rozpravu. Jednání Senátu se protáhlo nad čas určedný Jednacím řádem Senátu, ale jedině tak se podařilo dokončit projednávání těchto bodů a všechny je schválit. Ve večerním jednání tak byly schváleny novely zákonů o sociálních službách, o státní sociální podpoře, o pomoci v hmotné nouzi a o organizaci a provádění sociálního zabezpečení.

Během středečního dopoledního jednání projednali senátoři celkem 6 bodů. Nejprve dali souhlas k ratifikaci smlouvy se Slovenskou republikou o uznávání dokladů. Poté senátoři schválili tři zákony z pera ministerstva financí (zákon o léčivech, zákon o veřejném zdravotním pojištění a zákon o zdravotnických prostředcích). Zajímavý byla zejména novela zákona o veřejném zdravotním pojištění, která ruší všechny zdravotnické poplatky. Následně Senát přijal doporučení Výboru pro záležitosti Evropské unie k Zelené knize o mobilním zdravotnictví. V rámci posledního dopoledního bodu senátoři přijali usnesení k nadcházejícímu jednání Evropské Rady.

25. schůze Senátu

Publikováno

25. schůze Senátu byla ukončena ve středu 1. října v 16.45.


Na 25. schůzi Senátu projednali senátoři celkem 6 bodů. Nejprve schválili návrh zákona o státní službě, který patří do kategorie prioritních zákonů.

Dále se věnovali evropské agendě. Postupně přijali doporučení Výboru pro záležitosti Evropské unie ke Strategii pro snižování spotřeby paliva těžkých nákladních vozidel a jejich emisí CO2, ke Strategie evropské energetické bezpečnosti a k Novému rámci EU pro odpadové hospodářství.

Poté se věnovali návrhům senátních návrhů zákonů v prvním čtením. Oba dva projednávané senátní návrhy v prvním čtení Senát přikázal, a tak mají výbory šedesát dní na to aby projednaly novelu zákona zákon o církvích a náboženských společnostech a novelu zákona o soudních exekutorech a exekuční činnosti.

V posledním bodě jednání pak Senát pověřil výkonem pravomocí předsedy Senátu v době od 26. října 2014 do doby zvolení nového předsedy Senátu v 10. funkčním období místopředsedu Senátu pana Zdeňka Škromacha.

24. schůze Senátu

Publikováno

24. schůze Senátu skončila ve středu 27. srpna v 17.55 hodin

Jednání 24. schůze Senátu zahájilo projednání dvou důležitých mezinárodních smluv, které předkládal Senátu ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek. Jednalo se o Smlouvu o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii a o Protokol o obavách irského lidu týkajících se Lisabonské smlouvy. Senátoři dali k oběma smlouvám souhlas k jejich ratifikaci, přičemž ke schválení těchto rozhodnutí bylo třeba tří pětinové většiny přítomných senátorů. Poté bylo Senátem přijato doporučení Výboru pro záležitosti Evropské unie ke směrnici o společnostech s ručením omezeným s jediným společníkem, jejímž gestorem pro jednání Senátu bylo ministerstvo spravedlnosti.

Dále senátoři schválili novelu zákona o pedagogických pracovnících, která zejména zmírňuje kvalifikační požadavky na pedagogy, které nastavil původní zákon z roku 2004. Následně senátoři projednali původem senátní návrh novely zákona o odpadech, která doznala v Poslanecké sněmovně rozsáhlých změn. Po rozsáhlé rozpravě přijali senátoři k této novele několik pozměňujících návrh a tak záleží na Poslanecké sněmovně, v jaké podobě vstoupí následně v platnost.

Poté se senátoři věnovali bloku bodů ministra financí Andreje Babiše, který byl z jednání Senátu omluven a zastupoval jej ministr životního prostředí Richard Brabec. Nejprve byla schválena novela zákona o DPH a dále se senátoři věnovali dvěma novelám spotřební daně. Pozměňovacím návrhem Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu spojili tyto dvě novely (zkráceně označované jako spotřební daň o tabáku a zelené nafta) v jednu a tu druhou pak zamítli. Senátoři rovněž dali souhlas k ratifikaci Dohody o Mezinárodní finanční korporaci vyplývající z usnesení Správní rady IFC č. 256 a Smlouva mezi Českou republikou a Pákistánskou islámskou republikou o zamezení dvojímu zdanění.

V posledním bodě jednání pak senátoři schválili návrh senátního návrhu zákona senátorů Radka Martínka, Martina Tesaříka, Stanislava Juránka, Miloše Malého a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, který bude postoupen k dalšímu pokračování legislativního procesu do Poslanecké sněmovny.

Akce pro veřejnost

Seznam akcí

Senát Parlamentu ČR pořádá při příležitosti státního svátku 28. října tradiční Den otevřených dveří. Prostory sídla horní parlamentní komory budou otevřeny pro veřejnost od 9.00 do 16.00. Součástí Dne otevřených dveří Senátu Parlamentu ČR budou komentované prohlídky ve Valdštejnském paláci, které zajistí celkem sedm průvodců. Doba trvání prohlídky bude cca 45 minut, skupiny (40 osob) budou vycházet každých cca 15 minut. Poslední návštěvníci na prohlídku budou přijati v 16.00. V Kolovratském paláci bude prohlídka probíhat bez průvodců. Ve Valdštejnském paláci se návštěvníci podívají například do Hlavního sálu, Jednacího sálu, kde zasedá plénum Senátu, Rytířské síně, Audienční síně, Valdštejnovy pracovny či Prezidentského salonku. V rámci druhé prohlídkové trasy bude mít veřejnost příležitost prohlédnout si v Kolovratském paláci Růžový a Zelený salonek, ale také nádvoří samotného paláce. Prohlídkové trasy jsou zajištěny i pro handicapované spoluobčany. Otevřeno bude v rámci Dne otevřených dveří v době od 9.00 do 17.00 také Informační centrum, Výstavní síň Senátu, Trčkovská galerie. Přístupná bude od 9.00 do 18.00 rovněž Valdštejnská zahrada. Vstup je volný.

Publikováno

  • 09:00 - 16:00
  • Valdštejnský palác (VP-A), Kolovratský palác (KP)

Nejsledovanější tisky

Nejsledovanější tisky na webu Senátu

262/08
Ústava ČR - přímá volba prezidenta
336/09
Návrh zákona o státní službě
343/09
Zákon o daních z příjmu
353/09
Zákon vojácích z povolání
185/09
ZO o dani z nabytí nemovitých věcí