Kaitseministeeriumi logo
et
en

Vabadussõja võidusamba kujundi kasutamise hea tava

Vabadussamba kujutise kasutamise kohta töötas kaitseministeerium koos samba autorite ja riigikantseleiga välja Vabadussõja võidusamba kujundi kasutamise hea tava.

Vabadussõja võidusamba kujundi kasutamise hea tava

Vabadussõja võidusammas on pühendatud kõigile Eesti vabaduse eest võidelnutele, kes sõna või relvaga seisid riigi iseseisvuse saavutamise eest Vabadussõjas aastatel 1918-1920. Monumendi avamisega viidi lõpule 1922. aastal algatatud idee püstitada Eesti iseseisvuse eest võidelnute auks mälestusmärk.

Vabadussõja võidusamba tipus olev rist on Vabadussõja kõrgeim autasu – Vabadusrist. Eesti Vabariigi esimene ja auväärseim autasu on kolmeliigiline ning seda anti välja isikliku vapruse, sõjaliste ja tsiviilalal osutatud teenete eest Vabadussõjas. Iga aumärgi liik jaguneb omakorda kolme järku. Vabadusriste on kokku annetatud 3224. Ainsana ei ole kellelegi välja antud teise liigi esimese järgu aumärki, mis ongi sümboolselt asetatud monumendi tippu ja on tänuavaldus kõigile Eesti iseseisvust kaitsnud inimestele.
  • Monumendi loojad usuvad Vabadussõja võidusamba kujundi kasutaja heasse tahtesse rakendada seda Eesti iseseisvuse ja vabaduse rõhutamiseks. Hinnangu kujundi väärikale või sobimatule kasutamisele annab avalikkus.
  • Vabadussõja võidusamba kujundi kasutamine on kõikidele ettevõtetele, organisatsioonidele ja eraisikutele tasuta. Kujundi kasutamiseks ei pea taotlema sellekohast luba.
  • Vabadusristi autasu kehtestab ja kasutamise korda reguleerib teenetemärkide seadus. Täiendavalt reguleerib Vabadusristi kujutise kasutamist väljakujunenud hea tava ning tööstusomandi kaitse Pariisi konventsioon.
  • Vabadussõja võidusamba kui riigi esindusmonumendi kujutise kasutamisel tuleb lähtuda väärikuse põhimõttest, riivata ei tohi avalikkuses üldlevinud eetilisi tõekspidamisi ega moraalseid väärtusi.
  • Vabadussõja võidusamba kujundi korrektse kasutamise tagamiseks on soovitav järgida monumendi terviklikkust, proportsioone, Vabadusristi täpset kujundust ja muid kujunduslikke detaile.
  • Vabadussõja võidusamba kujundi kasutamisest laekunud ärikasumist on soovitav määrata teatud osa annetamiseks heategevuslikel eesmärkidel (Monumendiga seotud väärtused, haridus, tervishoid, erivajadustega ja/või kodutud lapsed, teiste monumentide taastamise fondid jms.)