Vesti Video Foto galerija Statistika Moj Sportal

Oglašavanje


Preuzmite CENOVNIK OGLAŠAVANJA (RSD)
Preuzmite MEDIA KIT

Download RATE CARD (EUR)
Download MEDIA KIT


Kontakt

  • Filip Vukčević
  • Telefon: +381 11 344 19 25


Sportal.rs portal sastoji se od vlastitih sadržaja, sadržaja partnera i saradnika, besplatnih sadržaja, sadržaja kreiranih od strane posetilaca, sadržaja oglašivača i linkova na spoljne stranice. Sadržaj vebsajta i tehnologije koje su korišćene su zaštićeni zakonom. Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala bez dozvole vlasnika autorskih prava (Sportal.rs, partneri, korisnici...) je zabranjeno.

Sportal Mobile