Kompleksowa ochrona danych osobowych!

Audyt » Szkolenie » Dostosowanie » Opieka

Czekamy na Państwa wiadomość: biuro@favitor.pl lub telefon: 22 85 33 776

  • Nasza specjalizacjaOd 10 lat specjalizujemy się w realizacji projektów związanych z ochroną danych osobowych oraz świadczeniem usług drogą elektroniczną.
  • Rozwiązujemy problemyZawsze działamy w interesie Klienta. Szukamy rozwiązań, które spełniają wymogi przepisów prawa, a jednocześnie są optymalne z punktu widzenia biznesu zleceniodawcy.
  • Oszczędzamy czasPomagamy naszym Klientom skupić się na głównym biznesie, kiedy my rozwiązujemy ich problemy i zapewnimy spokój ducha.

Audyt ochrony danych osobowych »

Audyt polega na przeprowadzeniu rozpoznania stanu faktycznego związanego z danymi osobowymi. Jego efektem jest raport zawierający opis stanu faktycznego, w tym w zakresie zastosowanych środków ochrony organizacyjnej, technicznej, fizycznej i prawnej. Raport zawiera także listę ryzyk prawnych oraz zalecenia dostosowawcze.

Szkolenie z ochrony danych osobowych »

Szkolenie pozwala uporządkować wiedzę z zakresu ochrony danych osobowych. Może zostać przeprowadzone w grupach dla poszczególnych działów firmy lub w wersji podstawowej lub zaawansowanej. Szkolenie towarzyszące audytowi pozwala zapoznać się uczestnikom z sytuacją w ich firmie.

Dostosowanie »

Dostosowanie musi być poprzedzone audytem. W ramach dostosowania doprowadzamy wspólnie z Klientem stan przetwarzania danych osobowych do wymogów przepisów w sposób optymalny z punktu widzenia interesów i efektywności biznesowej Klienta. Efektem jest zgodność z polskim prawem i gotowość na kontrolę GIODO.

Stała opieka »

Oferujemy profesjonalne usługi wsparcia ABI zatrudnionego przez Klienta lub pełnienia tej funkcji w modelu outsourcingu we wszystkich obszarach wymaganych przepisami. Dodatkowo służymy opiniami i ekspertyzami prawnymi przygotowanymi przez radców prawnych, a także reprezentacją w ramach postępowania administracyjnego.

Czekamy na Państwa wiadomość: biuro@favitor.pl lub telefon: 22 85 33 776