Skip to content
nov 16 14

Vaarst Friskole konkurs

af Jacob Sørensen

Skifteretten i Aalborg har den 14. november 2014 afsagt konkursdekret vedrørende Vårst Friskole.

Som kurator er antaget undertegnede.

Der henvises i øvrigt til annonce, der af skifteretten indrykkes i Statstidende.

Såfremt De fortsat har et tilgodehavende hos Vårst Friskole, bedes De snarest fremsende en anmeldelse til mit kontor, bilagt fornøden dokumentation i form af faktura, dom, frivilligt forlig, gældsbrev eller lignende.

Anmeldelsen, der bedes opsplittet i hovedstol og renter, bedes opgjort pr. dekretsdagen den 14. november 2014.

Såfremt rentepåstanden ikke fremgår af faktura, dom eller lignende, bedes der nærmere redegjort for de beregnede renter.

Det er i Skattekontrolloven fastsat, at kurator skal indberette identiteten på kreditorer, der modtager dividende fra konkursboet. Udlodning af dividende må således ikke ske, førend kreditor har oplyst CVR nr. – eller cpr.nr. såfremt kravet er personligt – til kurator.

Til brug for en eventuel senere dividendeudbetaling bedes De derfor skriftligt oplyse CVR nr. – eventuelt cpr.nr., jf. ovenfor.

Inden 3 uger fra dekretsdagen vil blive udsendt en statusoversigt i henhold til konkurslovens § 125, stk. 1.

I henhold til konkurslovens § 108, stk. 2, skal skiftesamling til valg af kurator indkaldes, hvis en fordringshaver begærer det.

I så fald skal begæring herom fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter konkursens bekendtgørelse i Statstidende.

Forespørgsler i boet bedes ske med henvisning til j.nr. 05-117-038873.

E-mail kan fremsendes til advokatsekretær Susanne Nørregaard på mail snp@fredericiaadvokaterne.dk eller til undertegnede.

 

Med venlig hilsen

Kurator, advokat Jens Brusgaard
FREDERICIA ADVOKATERNE
de frie skolers advokat ®

Høgevej 4
7000 Fredericia
Tlf. 7592 2800
jb@fredericiaadvokaterne.dk

www.fredericiaadvokaterne.dk
www.frieskolerlaw.dk

okt 28 14

Vaarst Friskole lukker

af Jacob Sørensen

Vaarst Friskole lukker pr. 31.10.2014.

Beslutningen om lukning blev truffet på den ekstraordinære generalforsamling d. 27.10.2014.

feb 28 14

Fastelavnsfest for hele byen

af Jacob Sørensen

søndag d.2.3.14, kl. 13:30 – 16:00 

Vi skal slå katten af tønden og der vil være forskellige konkurrencer.

Kaffe, sodavand og fastelavnsboller kan købes til favorable priser.

Præmie til kattekongerne og bedste udklædning.

Entré for ikke udklædte kr.10,00

Vi ses på Vaarst Friskole

Hilsen Friskolens Nye Venner

 

 

feb 13 14

Så kører bussen!

af Jacob Sørensen
2014-02-12 11.33.22.jpg

Her i uge 7 lader vi den fantastiske læseemneuge gøre sit indtog på Vaarst Friskole. Hele personalet sætter fokus på læsning og at styrke læselysten gennem fordybelse, inspirerende bøger og forskellige oplevelser med litteraturen.

Vi har i denne uge, som noget nyt, fokus på instruktionslæsning og børnene har i løbet af ugen blandt andet været køkkenet og arbejdet med opskrifter, som har resulteret i lækre muffins til hele skolen.

Som i de tidligere læseemneuger har eleverne i timen over middag traditionel makkerlæsning, hvor de læser med og for hinanden.

Se venligst billeder fra ugens opgaver, hvor eleverne har været super koncentrerede.

jan 22 14

Hvorfor vælge en friskole ?

af Jacob Sørensen

IMG_2210

HJERNE – På Vaarst Friskole er fagligheden i højsædet og et engageret personale arbejder løbende med at gøre undervisningen så relevant og vedkommende som muligt for børnene. Det gør vi f.eks ved at arbejde med temauger, hvor flere fag integreres omkring et emne. Vi har også et fag, der hedder udeskole, hvor børnene ofte bliver undervist udenfor skolen.

HJERTE – Vi vægter børnenes daglige trivsel meget højt, fordi vi tror på at en god trivsel er et grundvilkår for god læring. Læs mere…

jan 17 14

Undervisningen aflyst pga snestorm

af Jacob Sørensen

17.1. Det har desværre været nødvendigt at aflyse undervisningen resten af dagen pga sne og usikre trafikale forhold.

Man kan følge den lokale trafik på byens facebookside.

Pasningen er naturligvis klar til at tage sig af alle de børn, som ikke kan tage hjem.

 

jan 7 14

Den nye leder er fundet

af Jacob Sørensen

JanneMandag aften havde bestyrelsen kaldt til stormøde med forældrekredsen og havde til den lejlighed også inviteret kommende forældre til at komme.

Programmet var det glædelige, at vi har været super heldige og fundet vores nye skoleleder i juleferien. Janne Michaelsen kommer fra et lignende job på Rostrup Privatskole. Det betyder at Janne kender opgaverne for en leder af en lille friskole og ikke har brug for oplæring eller tid til at finde sig selv i rollen som skoleleder.

Bestyrelsen benyttede også lejligheden til at præsentere planerne for næste års skemalægning. Aftenen endte i en god diskussion om forældrekredsens forventninger til skolens fremtid.