Aktualności
Renata Sztabnik - zastępca dyrektora Wydziału Kultury i Sportu.
Słupsk Samorządowym Liderem Zarządzania
miasto | aktualnosci | 24.06.2009

23 czerwca br. w Senacie RP odbyło się podsumowanie konkursu Samorządowy Lider Zarządzania. Ogółem na konkurs ten nadesłano 108 wniosków w 4 kategoriach i 3 dziedzinach usług społecznych: kultura, oświata i pomoc społeczna. W finale w kategorii dużych miast i miast na prawach powiatu w dziedzinie kultury Słupsk zajął trzecie miejsce za projekt Bałtycka Biblioteka Cyfrowa (BBC). Warto podkreślić, że nasze miasto po raz pierwszy uczestniczyło w tym konkursie i od razu uplasowało się na wysokim trzecim miejscu, co jest dużym sukcesem.

Celem konkursu organizowanego co roku przez Związek Miast Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP, Związek Powiatów Polskich i Norweski Związek Władz Lokalnych i Regionalnych jest wybranie i upowszechnianie dobrych praktyk. Konkurs jest jednym z elementów szerokiego projektu „Budowanie potencjału instytucjonalnego samorządów dla lepszego dostarczania usług publicznych (2007–2011)”, współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Istotą projektu BBC (http://bibliotekacyfrowa.eu/dlibra) jest scalanie poprzez dygitalizacje i opracowanie na Bałtyckiej Platformie Cyfrowej kopii oryginalnych, fizycznie rozproszonych zbiorów, stanowiących dziedzictwo kulturowe Pomorza i zachowanie ich dla przyszłych pokoleń. Przy realizacji projektu położono duży nacisk zarówno na inwestycje materialne, jak i na zaangażowanie i aktywizację środowisk, zarówno badawczych, jak i lokalnych.Zobacz również
© 2014 Urząd Miejski w Słupsku
Wykonanie: INVENTOR Multimedia