Outsourcing funkcji ABI

Zgodnie z Art. 36. Pkt. 3. Ustawy o ochronie danych osobowych "Administrator danych wyznacza administratora bezpieczeństwa informacji, nadzorującego przestrzeganie zasad ochrony, o których mowa w ust. 1, chyba że sam wykonuje te czynności."

Oznacza to, że również w Państwa Firmie powinna zostać wyznaczona osoba pełniąca funkcję ABI, aby nadzorować "środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności powinien zabezpieczyć dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem."

Oferujemy profesjonalne usługi zewnętrznego ABI we wszystkich obszarach jego aktywności wymienionych poniżej:

 • aktualizacja lub tworzenie wymaganej przepisami (Art.36. Pkt. 2. Ustawy) dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych oraz środki ich ochrony,
 • prowadzenie wszystkich ewidencji wymaganych przepisami,
 • stały nadzór nad poprawnym wypełnianiem wszystkich obowiązków wynikających z przepisów,
 • stała współpraca z Działem IT, Działem Kadr, Działem Prawnym, innymi działami,
 • szkolenie pracowników,
 • ustalanie optymalnych relacji prawnych z podwykonawcami lub klientami w związku z przetwarzaniem danych osobowych,
 • przygotowanie lub opiniowanie umów związanych z przetwarzaniem danych osobowych,
 • nadzór nad wykonaniem postanowień umownych przez podwykonawców,
 • kontakty Policją, innymi służbami i organami państwowymi,
 • profesjonalne prowadzenie komunikacji z osobami, których dane dotyczą,
 • kontakty z GIODO (wnioski rejestracyjne, ich aktualizacje, zapytania, postępowania administracyjne, kontrole, działania pokontrolne),
 • przygotowywanie okresowych raportów dla kierownictwa.

Dodatkowo służymy opiniami i ekspertyzami prawnymi przygotowanymi przez radców prawnych, a także reprezentacją w ramach postępowania administracyjnego, cywilnego, czy nawet – co bardzo mało prawdopodobne – karnego.

Korzyści ze współpracy z Favitor w tym zakresie to m.in.:

 • funkcję ABI pełni nasz (albo Państwa) zaufany pracownik,
 • oszczędzamy Państwa czas, minimalizujemy ryzyka,
 • obsługujemy kontakty z osobami, których dane dotyczą, oraz GIODO,
 • Państwa znajomość firmy i osób w niej zatrudnionych oraz nasze specjalistyczne usługi pozwalają stworzyć optymalne rozwiązania,
 • na życzenie pracujemy na miejscu w siedzibie Państwa Firmy, jesteśmy też dostępni telefonicznie oraz e-mailowo.

Usługa jest realizowana za miesięcznym, zryczałtowanym wynagrodzeniem. Zapraszamy do współpracy.

Więcej informacji:
telefon: (22) 853 37 76
e-mail: biuro [małpka] favitor.pl

Favitor to łacińskie słowo oznaczające przyjaciela, sojusznika, pomocną dłoń. Taką właśnie rolę pełnimy dla naszych klientów w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz świadczenia usług drogą elektroniczną i ograniczania ryzyk z tym związanych.