Pomoc Opery

Ciasteczka

Ciasteczka są niewielkimi plikami przechowującymi informacje związane z witrynami WWW. Przykładowo, ciasteczko może zostać utworzone w celu przechowywania zawartości koszyka zakupów online, lub w celu potwierdzenia, że jesteś zalogowany podczas przeglądania podstron witryny WWW. Po ustawieniu ciasteczka dochodzi do następujących zdarzeń:

  1. Podczas pierwszego kontaktu witryna WWW próbuje ustawić ciasteczko dla określonej domeny. Jeśli je zaakceptujesz, zostanie ono zapisane na dysku Twojego komputera.
  2. Podczas każdego kolejnego kontaktu z zasobami tej domeny przeglądarka wysyła ciasteczko.

Ale uwaga, ciasteczko nie musi pochodzić z witryny WWW, której adres widnieje w polu adresu przeglądarki. Odwiedzana witryna może zawierać reklamy w postaci obrazów pochodzących z innych serwerów, a witryna będąca źródłem tych obrazów może próbować ustawić ciasteczko. Takie ciasteczka, nazywane ciasteczkami firm trzecich, używane są często dla celów marketingowych.

Ciasteczka mogą być wykorzystane do określenia profilu potrzeb i przyzwyczajeń użytkownika, dlatego też część użytkowników uważa je za potencjalne źródło problemów dotyczących zachowania prywatności.

Jeśli ciasteczko nie ma określonej daty ważności, wówczas jego ważność wygasa wraz z końcem sesji, czyli podczas zamykania przeglądarki. Takie ciasteczka nazywane są ciasteczkami sesyjnymi.

Ustawienia ciasteczek

Ustawienia > Preferencje > Zaawansowane > Ciasteczka

Ustawienia ciasteczek umożliwiają kontrolowanie sposobu obsługi ciasteczek. Domyślnie akceptowane są wszystkie ciasteczka.

Akceptuj ciasteczka
Wszystkie ciasteczka są przyjmowane (opcja ustawiona domyślnie).
Akceptuj ciasteczka tylko z witryny, którą odwiedzam
Wszystkie ciasteczka pochodzące z domen innych, niż odwiedzana domena, są odrzucane.
Nigdy nie akceptuj ciasteczek
Wszystkie ciasteczka są odrzucane.

Usuwaj nowe ciasteczka podczas zamykania Opery

Niektóre witryny WWW wymagają włączonej obsługi ciasteczek. Jeżeli chcesz, aby te witryny działały, a jednocześnie nie chcesz, aby pomiędzy wizytami były przechowywane ciasteczka, wybierz opcję usuwania ciasteczek podczas zamykania Opery.

Pytaj przed zaakceptowaniem ciasteczka

Jeżeli chcesz samodzielnie decydować o przyjmowaniu każdego ciasteczka, zaznacz opcję „Pytaj przed zaakceptowaniem ciasteczka”. Podczas każdej próby ustawienia ciasteczka zostanie wyświetlone okno dialogowe zawierające informacje o pochodzeniu i właściwościach ciasteczka.

Menedżer ciasteczek

Menedżer ciasteczek umożliwia przeglądanie i edycję ciasteczek zapisanych przez Operę. Naciśnij przycisk „Menedżer ciasteczek”, aby wyświetlić foldery, których nazwy odpowiadają domenom. Użyj pola szybkiego wyszukiwania, aby znaleźć domenę, a następnie otwórz odpowiedni folder, aby uzyskać dokładne informacje o ciasteczkach powiązanych z wybraną domeną.

Okno ciasteczek

Po zaznaczeniu opcji „Pytaj przed zaakceptowaniem ciasteczka” dostępnej w Ustawienia > Preferencje > Zaawansowane > Ciasteczka, okno ciasteczek otwierane jest za każdym razem, gdy witryna WWW próbuje ustawić ciasteczko. Okno ciasteczek zawiera informacje o pochodzeniu i właściwościach ciasteczka oraz umożliwia jego przyjęcie lub odrzucenie.

Wymuś usuwanie podczas zamykania Opery

Aby zmienić datę ważności ciasteczka, aby wygasło wraz z końcem sesji, zaznacz opcję „Wymuś usuwanie podczas zamykania Opery”.

Zapamiętaj mój wybór dla wszystkich ciasteczek dla tej domeny

Jeśli chcesz zaakceptować lub odrzucić wszystkie ciasteczka dla określonej domeny, zaznacz opcję „Zapamiętaj mój wybór dla wszystkich ciasteczek dla tej domeny”. Przy kolejnej próbie ustawienia ciasteczka dla tej domeny okienko ciasteczek nie zostanie wyświetlone.

Właściwości ciasteczka

Aby zobaczyć atrybuty ciasteczka, kliknij nagłówek „Właściwości ciasteczka”.

Nie zadawaj więcej pytań dotyczących ciasteczek

Jeśli nie chcesz, aby okno ciasteczek było wyświetlane przy kolejnych próbach ustawiania ciasteczek, zaznacz opcję „Nie zadawaj więcej pytań dotyczących ciasteczek”. Zaznaczenie tej opcji jest równoważne z odznaczeniem opcji „Pytaj przed zaakceptowaniem ciasteczka” dostępnej w ustawieniach ciasteczek.

Ustawienia ciasteczek dla określonej witryny

Aby zmodyfikować ustawienia ciasteczek dla odwiedzanej witryny, kliknij stronę prawym przyciskiem myszy, wybierz polecenie „Preferencje dla witryny” i przejdź do karty „Ciasteczka”, na której dostępne są takie same opcje, jak te opisane w sekcji ogólnych ustawień ciasteczek.

Podobne tematy