Zarządzanie plikami cookie i danymi stron

W Google Chrome masz kontrolę nad działaniem plików cookie. Domyślnie wszystkie pliki cookie są dozwolone, jednak to ustawienie można dostosować. Jeśli pliki cookie z wyświetlonej strony zostały zapisane lub zablokowane, na końcu paska adresu jest odpowiednia ikona.

Czym są pliki cookie? Pliki cookie są tworzone przez strony internetowe, na które wchodzisz, i zawierają informacje o przeglądaniu, np. ustawienia strony czy dane z profilu. Są dwa typy plików cookie: własne są zapisywane przez stronę z domeny podanej na pasku adresu. pliki cookie innych firm pochodzące z domen zewnętrznych, które są źródłem elementów (np. reklam lub grafik) umieszczonych na danej stronie.

Dostosowywanie uprawnień plików cookie i danych stron

 1. Kliknij menu Chrome Chrome menu na pasku narzędzi przeglądarki.
 2. Wybierz Ustawienia.
 3. Kliknij Pokaż ustawienia zaawansowane.
 4. W sekcji „Prywatność” kliknij przycisk Ustawienia treści.
 5. W sekcji „Pliki cookie” możesz zmienić następujące ustawienia plików cookie:

  Usuwanie plików cookie

  Kliknij Wszystkie pliki cookie i dane stron, by otworzyć okno dialogowe Pliki cookie i dane stron.
  • Aby usunąć wszystkie pliki cookie, kliknij przycisk Usuń wszystko u dołu okna dialogowego.
  • Aby usunąć określony plik cookie, najedź wskaźnikiem myszy na stronę, która go utworzyła, a potem kliknij X w prawym rogu.

  W oknie dialogowym Wyczyść dane przeglądarki możesz również usunąć wszystkie pliki cookie utworzone w konkretnym okresie.

  Jeśli chcesz, by Google Chrome automatycznie usuwał pliki cookie przy zamykaniu wszystkich okien przeglądarki, zaznacz pole wyboru „Zachowuj dane lokalne tylko do zamknięcia przeglądarki” w oknie dialogowym Ustawienia treści. Możesz też dodać wyjątki, dzięki którym pliki cookie z określonych stron będą usuwane przy każdym zamknięciu przeglądarki.

  Domyślne blokowanie plików cookie

  • Blokowanie wszystkich plików cookie: wybierz „Blokuj próby umieszczenia na komputerze danych z witryn”. Pamiętaj, że to ustawienie uniemożliwia działanie większości stron, które wymagają zalogowania się. Za każdym razem, gdy przeglądarka zablokuje plik cookie, na pasku adresu zobaczysz ikonę zablokowany plik cookie.
  • Blokowanie tylko plików cookie innych firm: zaznacz pole wyboru „Zablokuj pliki cookie i; dane z witryn innych firm”. Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje odrzucanie plików cookie innych firm pochodzących z witryny, nawet jeśli została on dodana do listy Wyjątki i może tworzyć pliki cookie na komputerze.

  Domyślne zezwalanie na pliki cookie

  Aby zezwalać na pliki cookie zarówno własne, jak i innych firm, zaznacz opcję „Zezwalaj na przechowywanie danych lokalnie”. Jeśli akceptowane mają być tylko własne pliki cookie, zaznacz pole wyboru „Zablokuj pliki cookie i dane z witryn innych firm”.

  Domyślne przechowywanie plików cookie i danych stron do zamknięcia przeglądarki

  Chrome pozwala witrynom przechowywać dane lokalne, w tym pliki cookie własne i innych firm. Dane te są usuwane przy zamknięciu przeglądarki.

  Niektórych plików cookie i danych stron powiązanych z udostępnianymi aplikacjami nie można usunąć za pomocą opcji w Ustawieniach treści. Dowiedz się, jak usunąć dane udostępnianych aplikacji przez wyczyszczenie pamięci podręcznej i innych danych przeglądarki.

  Określanie wyjątków dla plików cookie z konkretnych witryn lub domen

  Aby określić sposób obsługi plików cookie z kilku określonych witryn lub domen, kliknij Zarządzaj wyjątkami. Jeśli chcesz dodać regułę w wyświetlonym oknie dialogowym Wyjątki dla plików cookie i danych witryn, wykonaj te kroki:

  1. Kliknij pole „Dodaj nowy wzorzec wyjątków” i wpisz nazwę domeny, dla której chcesz utworzyć wyjątek.
   • Aby dodać wyjątki dla całej witryny, wstaw [*.] przed nazwą domeny (np. [*.]google.com. Pasuje do drive.google.com i calendar.google.com).
   • Możesz też podać adres IP, IPv6 lub URL spoza protokołu HTTP.
  2. W menu określ, czy witryna może tworzyć pliki cookie. Jeśli wybierzesz Wyczyść przy zamykaniu, pliki cookie będą usuwane, gdy zamkniesz przeglądarkę.

  W tym oknie dialogowym możesz również edytować i usuwać wyjątki.

Używasz Chromebooka w pracy lub w szkole? Administrator sieci mógł już skonfigurować pliki cookie. W takim przypadku nie możesz zmienić tych ustawień samodzielnie. Informacje o korzystaniu z zarządzanego Chromebooka.

Wyświetlanie informacji o plikach cookie z przeglądanej aktualnie strony

Na pasku adresu możesz zobaczyć ikony informujące o zablokowanych lub zapisanych plikach cookie:

 • Ikona zablokowane pliki cookie pojawia się zawsze wtedy, gdy plik cookie ze strony, którą przeglądasz, zostanie zablokowany. Jeśli domyślnie zezwalasz na przechowywanie wszystkich danych lokalnie, blokada wynika z wyjątków utworzonych dla konkretnych domen.
 • Ikona dozwolone pliki cookie pojawia się, kiedy pliki cookie zostały zapisane przez przeglądaną aktualnie stronę, mimo że domyślnie wybrano blokowanie wszystkich plików cookie – zezwalanie na pliki cookie wynika wtedy z wyjątków określonych dla konkretnych domen.

Aby zobaczyć zapisane lub zablokowane pliki cookie, po prostu kliknij ikonę, a następnie Pokaż pliki cookie i inne dane stron. Możesz następnie określić te wyjątki:

 • Ponowne zablokowanie dozwolonych plików cookie: na karcie „Dopuszczone” wybierz stronę z listy u góry i kliknij Blokuj. Domeny zostaną dodane do listy wyjątków.
 • Dopuszczenie plików cookie domeny: na karcie „Zablokowane” wybierz stronę z listy u góry i kliknij Zezwalaj. Domeny zostaną dodane do listy wyjątków.

  Jeśli opcją uruchamiania przeglądarki jest „Kontynuuj, gdzie skończyłem(am)”, pliki cookie sesji są zapisywane przy zamknięciu przeglądarki, więc nie musisz od nowa logować się na stronach (np. do Gmaila).

 • Dopuszczenie plików cookie domeny do zamknięcia Chrome: na karcie „Zablokowane” wybierz stronę z listy u góry i kliknij Wyczyść przy zamykaniu. Pliki cookie będą usuwane, gdy zamkniesz przeglądarkę.

Aby zmiany zostały wprowadzone, konieczne może być ponowne załadowanie strony. Nawet jeśli zezwalasz na pliki cookie ze strony, związane z nią pliki cookie innych firm nie są akceptowane, jeśli zaznaczone jest pole wyboru „Zablokuj pliki cookie i dane z witryn innych firm”.