Mokslinių tyrimų laivas skirtas vykdyti visus pagrindinius okeanografinius tyrimus. Laivas aprūpintas moderniausia ekspedicine įranga (hidroakustinių ir geofizinių tyrimų bei navigacinė įranga; kranto zonos geodezinių ir geofizinių tyrimų įranga; hidrologinių, ekologinių ir geologinių tyrimų įranga) mokslinėms-tiriamosioms ekspedicijoms jūroje vykdyti.

Paslaugos:

 • vandens baseinų gylių matavimas ir dugno morfologijos nustatymas;
 • dugno paviršiaus inventorizacija, nuskendusių objektų identifikavimas ir apskaita;
 • seismo akustiniai jūros dugno tyrimai, identifikuojant po nuosėdomis palaidotus objektus bei nustatant giluminę dugno struktūrą iki 20-30 metrų po vandens telkinio dugno paviršiumi;
 • vandens baseinų dugno mėginių paėmimas;
 • vandens storymės monitoringas;
 • gruntų stipruminių savybių tyrimai;
 • gręžinių karotažas;
 • struktūriniai žemės gelmių tyrimai;
 • naudingų iškasenų jūroje ir kranto zonoje paieškos;
 • struktūriniai žemės gelmių tyrimai;
 • geodeziniai matavimai, reljefo matavimai.

Viešoji įstaiga Klaipėdos universitetas, Herkaus Manto g. 84, 92294 Klaipėda
Tel. (8 46)  39 89 08, faks. (8 46)  39 89 99, el. p. klaipedos.universitetas@ku.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 211951150