DRUGI LIST OTWARTY WYSLANY

By Zerubariel

April 28, 2014 - 6:30 pm

***********  www.JEHOWA.org  ***********

11.11.1999 B 46 070

 

06.24.2016

 

*******    FILM    *******      1.   2.   3.    4.    5.    6.    7.

 

8.    9.    10.    11.    12.    13.    14.    15.    16.    17.

 

18.    19.    20.    21.    22.    23.    24.    25.    26.    27.

 

28.    29.    30.    31.    32.    33.    34.    35.    36.    37.

 

38.    39.    40.    41.    42.    43.    44.    45.    46.    47.

 

48.    49.

****  FORUM  ****

 

1= BIBLIAPRZEKLAD  NOWEGO  SWIATA

 

2= BIBLIA  -  BIBLIA  WARSZAWSKA

 

3= BIBLIA  -  BIBLIA  TYSIACLECIA

 

4= BIBLIA  —  ENGLISH

 

5= BIBLIA  —  SPANISH

.  .  .  .  .  .  .  .  .

 

DRUGI LIST OTWARTY WYSLANY Z DATA 01.14.

2013  DO WSZYSTKICH STARSZYCH W ZBORACH

Swiadkow Jehowy W POLSCE,LACZNIE ZE WSZY-

STKIMI  STARSZYMI  W  NADARZYNIE-!!!!

 

TRESC LISTU: ( 1-wsza czesc )

- – 1 A – -

 

IZAJASZA 54:5

5.“”Bo twój Wielki Twórca jest twoim właś-

cicielem, mężem,  na Imię ma Jehowa Za-

stępów;  i Święty Izraela jest twoim  Wyku-

picielem. Zwany  będzie Bogiem całej ziemi.”

 

Malachiasza 1:11

11. „Albowiem od wschodu słońca aż do je-

go zachodu Moje  Imię będzie wielkie mię-

dzy narodami... bo Moje Imię   będzie wiel-

kie międzynarodami rzekł  Jehowa

Zastępów.

- – 1 B – -

 

JA *******ZERUB-ARIEL******* DNIA 11.

26.2012 WYSLALEM KOPIE TEGO  LISTU DO

WSZYSTKICH STARSZYCH W POLSKICH ZBO-

RACH, LACZNIE ZE STARSZYMI W NADARZY-

NIE-!!!!

 

CZEKALEM 7-em TYGODNI NA USTOSUN-

KOWANIE SIE Swiadkow Jehowy DO TE-

GO, CO SIE WYDARZYLO 11.11.1999 W

GLOWNYM BIURZE Swiadkow Jehowy 

NA BROOKLYN-ie W NEW YORK-u-!!!!

 

TERAZ 01.14.2013 WYSYLAM NASTEPNY

LIST W TEJ SPRAWIE DO  WSZYSTKICH

STARSZYCH W POLSKICH ZBORACH,

LACZNIE ZE WSZYSTKIMI STARSZYMI

W NADARZYNIE-!!!!

 

BEDE CZEKAL NASTEPNE 7-em TYGODNI

NA USTOSUNKOWANIE SIE  Swiadkow

Jehowy DO TEGO, CO SIE WYDARZYLO

11.11.1999 W GLOWNYM BIURZE Swia-

dkow Jehowy NA BROOKLYN-ie W NEW

YORK-u-!!!!

 

PO UPLYWIE 7-miu TYGODNI,JESLI Swia-

dkowie Jehowy NADAL BEDA MILCZEC W

TEJ SPRAWIE,WYSLE KOPIE TEGO LISTU

DO PRZEDSTAWICIELI WYZNAN, RELIGII

I KOSCIOLOW W POLSCE-!!!!

 

PONIZEJ, JESZCZE RAZ PRZESYLAM

KOPIE LISTU WYSLANEGO W  DNIU

11.26.2012, 01.14.2013 -!!!!

 

TRESC LISTU:  

– 2 –

 

PODAJE DO WIADOMOSCI WAM WSZYS-

TKIM,ZE 11.11.1999GODZINIE 12:15

AM (sam srodek nocy)(2-giej strazy

nocnejPRZYBYLEM DO GLOWNEGO BIU-

RA Swiadkow Jehowy NA BROOKLYN-ie

W NEW YORK-u-!!!!

 

Mateusza 25:6

6.W ==samym środku nocy ==rozległ się

okrzyk: ‚Oto oblubieniec! Wyjdźcie mu na

spotkanie’

 

Łukasza 12:36,38

36. wy sami zaś bądźcie podobni do ludzi,

którzy oczekują swego Pana powracające-

go z wesela, żeby gdy przybędzie i zapuka,

odrazu Mu  otworzyć.

 

38. A gdyby przybył==o drugiej straży==,

czy nawet o trzeciej, i tak ich zastał, są

szczęśliwi!

 

DO GLOWNEGO BIURA Swiadkow Jehowy PRZY-
BYLEM BIALYM,  SLUZBOWYM SAMOCHODEM O
NUMER-ach REJESTRACYJNYCH == B46 070 ==,
JAKO PRACOWNIK FBI Z CHICAGO,W TOWARZY-
STWIE JESZCZE JEDNEJ  OSOBY, KTORA BYLA
RAZEM  ZE MNA-!!!!

 

MOJE PRZYBYCIE DO GLOWNEGO BIURA Swiad-
kow Jehowy  BYLO PODYKTOWANE BARDZO PO-
WAZNYM ZAGROZENIEM TERRORYSTYCZNYM,
DOTYCZACYM ROWNIEZ Swiadkow Jehowy-!!!!

 

BEDAC JUZ W NEW YORK-u ZLOZYLEM TELEFO-

NICZNY RAPORT DO FBI Z NASTEPUJACA TRES-

CIA :

- – 3 -

 

UWAGA,UWAGA DO WSZYSTKICH
JEDNOSTEK SPECJALNYCH-!!!

 

ROZPOCZYNAM SCISLE TAJNA AKCJE:
,,CZAS ZERO”-!!!

 

PRZYGOTOWANY JEST ZAMACH NA PREZY-
DENTA STANOW  ZJEDNOCZONYCH  Bill-a
Clinton-a-!!!!

 

POWTARZAM…!!!!

 

PRZYGOTOWANY JEST ZAMACH NA PREZY-
DENTA STANOW ZJEDNOCZONYCH  Bill-a
Clinton-a-!!!!

 

NIE JEST JESZCZE ZA POZNO, ALE MUSIMY
SIE BARDZO POSPIESZYC-!!!!

 

POWIADOMIC:GLOWNE BIURO FBI,CIA,

Scotland Yard,Interpol,PRZEDSTAWICIELI

ONZ-u I NATO-!!!!

 

POSLUGIWAC SIE TYLKO LINIAMI
GORACYMI, CZERWONYMI-!!!!

 

POSLUGIWAC SIE TYLKO LUDZMI
ZAUFANYMI I SPRAWDZONYMI -!!!!

 

KTO BEDZIE PRZECIWNY TEMU,ZAPAMIE-

TAC,ODIZOLOWAC OD SPOLECZENSTWA

I ZASTAPIC  INNYM-!!!!

- – 4 -

 

DAJE WAM TYLKO 12-cie GODZIN NA WY-
KONANIE MEGO ROZKAZU I CHCE MIEC
WAS WSZYSTKICH TU,PRZY SOBIE WRAZ
Z PREZYDENTEM  Bill-em Clinton-em-!!!!

 

JESTEM W GLOWNYM BIURZE Swiadkow 
Jehowy NA BROOKLYN-ie W NEW YORK-u-!!!!

 

JA  DOWODZE  AKCJA-!!!!

 

JESLI W CIAGU 12-tu GODZIN NIE WYKO-

NACIE MEGO ROZKAZU, POKAZE CALEMU

SWIATU, CO SIE DZIEJE W Stanach Zje-

dnoczonych-!!!!

 

WYKORZYSTAM DO TEGO,WSZYSTKIE STA-
CJE TELEWIZYJNE Z PRZEKAZEM SATELITA-
RNYM,A PO SMIERCI PREZYDENTA POSTA-
WIE KAZDEGO Z WAS,PRZED MIEDZYNARO-
DOWYM TRYBUNALEM SPRAWIEDLIWOSCI-!!!!

 

Pulkownik ******* ZERUB ******* z
Ministerstwa Spraw Wewnetrznych z
Warszawy, Polska, MISJA SPECJALNA-!!!!

 

WYKONAC-!!!!””

 

KONIEC ( 1-wszej czesci listu )

 

**********************************

POWTÓRNE PRZYJŚCIE JEZ-U.S.A.

CHRYST-U.S.A.-!!!!!

**********************************

 

DRUGI LIST OTWARTY WYSLANY Z DATA

01.14.2013 DO WSZYSTKICH STARSZYCH

ZBORACH Swiadkow Jehowy POLSCE,

LACZNIE ZE WSZYSTKIMI STARSZYMI W

NADARZYNIE-!!!!

 

TRESC LISTU:  ( 2-ga czesc listu )

******************************

- – 5 – - 11.26.2012. 01.14.2013.

- – 5 -

JAK WIECIE,ZE PO UPLYWIE 670-ciu DNI
OD TEJ DATY 11.11.1999,  ZOSTAL ZREAL-
IZOWANY CZESCIOWY PLAN ATAKU NA
BEZBRONNA  LUDNOSC W U.S.A.-!!!!

 

W SAMEJ TYLKO REJESTRACJI, MEGO SA-
MOCHDU,KTORYM PRZYBYLEM DO NEW 
YORK-u, ZAKODOWANE BYLO WIELE
DAT I INFORMACJI-!!!!

 

ODSLONIE TAJEMNICE TYLKO 4-ech-!!!
REJESTRACJA***** B46070 *****ZAWIERALA:

 

1. B46 070 ….. 607 r. p.n.e. I zburzenie Jeruzalem
2. B46 070 …… 70 lat niewoli w Babilonie
3. B46 070 …… 70 r.n.e. II zburzenie Jeruzalem
4. B46 070 …. 670 DNI OD 11.11.1999 DO 09.11.2001
atak na bezbronna  ludnosc U.S.A.

 

JA ******* ZERUBARIEL ******* NIE RE-

PREZENTUJE ZADNEJ RELIGII,ANI ZADNE-

GO WYZNANIA  NA CALYM  SWIECIE-!!!!

 

REPREZENTUJE TYLKO I WYLACZNIE

MEGO, NIEBIANSKIEGO OJCA  

******** JEHOWE BOGA ********-!!!!

- – 6 -

 

JESLI KTOS MA PYTANIA,MOZE PYTAC O

WSZYSTKO,CO GO INTERESUJE, ODPO-

WIEM-!!!!

 

PYTANIA MOZNA PRZESYLAC DO U.S.A.

LISTOWNIE NA ADRES ZWROTNY, LUB 

NA SKRZYNKE E-mailowa-!!!! 

 

www.JEHOWA.org

www.ZERUBARIEL.com

www.ZERUBARIEL.org

www.ZERUBARIEL.pl

www.facebook.com/ZERUBARIEL

[email protected]

www.twitter.com/ZERUBARIEL

www.ZERUBARIEL.blogspot.com

 .  

Zachariasza 4:6–10

6. Toteż on odezwał się i rzekł do mnie:

„Oto słowo JEHOWY do ZERUB-ARIELA,  

mówiące: ‚ „Nie wojskiem, nie mocą,

lecz moim  duchem”powiedział  

JEHOWA  ZASTEPOW.

.

7. Kimże ty jesteś, wielka góro? Przed 

ZERUB-ARIELEM  staniesz się  równiną.  

A on przyniesie kamień szczytowy. Będą

w związku z nim  wznoszone okrzyki:  

„Jaki piękny!  Jaki piękny!”

.

8. I jeszcze doszło do mnie słowo  

JEHOWY,   mówiące:

.

9. „Ręce Zerub-babela położyły fun-

dament tego domu a  ręce  

ZERUB-ARIELA go ukończą. Ty zaś

poznasz, że to  JEHOWA  ZASTEPOW

posłał mnie do was.

.

10. Bo kto wzgardził dniem małych rze-

czy? I rozradują się, i  ujrzą pion w  ręce  

ZERUB-ARIELA. Tych siedemto OCZY  

JEHOWY.  Przebiegają one całą ziemię”.

.

- – 7 -

.

APOKALIPSA 2:17

17. “” ‘Kto ma ucho, niech słucha, co duch

mówi do zborów: Zwyciężającemu  dam

trochę ukrytej manny i dam mu biały 

kamyk, a na kamyku napisane nowe

IMIE  ZERUB-ARIELktórego nie zna

nikt oprócz  tego, kto je otrzymuje’.”

.

APOKALIPSA 3:12

12. „ ‚Zwyciężającego  uczynię filarem

w świątyni BOGA mojego  i na pewno już

z  niej nie wyjdzie, i napiszę na nim

IMIE BOGA mojego i IMIEmiasta BOGA

mojego, nowej Jerozolimy, która zstępuje

z nieba od BOGA mojego, i  nowe IMIE

moje *******ZERUB-ARIEL*******

.

APOKALIPSA 3:20

20. Oto stoję u drzwi i pukam. Jeżeli ktoś

usłyszy mój głos i otworzy drzwi, to wejdę

do jego domu i spożyję z nim wieczerzę,

a on  ze mną.

.

APOKALIPSA 19:11-13

11  I ujrzałem niebo otwarte, a oto biały koń.

A siedzący na nim, zwany Wiernym i Prawdziwym,

w prawości  sądzi i prowadzi wojnę.

.

12  Jego oczy to ognisty płomień, a na jego głowie

wiele diademów. Ma napisane IMIE,

******* ZERUB-ARIEL ******* którego nie zna nikt

prócz niego,

.

13  …. a IMIE, którym Go zwą, brzmi

******* ZERUB-ARIEL *******  Słowo Boga.

***********************************

KONIEC LISTU-!!!!

 

 

 

IZAJASZA 53:1-5

1.  …….zostało  objawione  ramię  JEHOWY!

.

.  I  wyrośnie  ZERUB-ARIEL  przed  JEGO  

obliczem   jak  gałązka  i  jak  korzeń  z  

bezwodnej  krainy.  ZERUB-ARIEL  Nie

odznacza się okazałą postacią ani

wspaniałością;  a  gdy  Go  zobaczymy,

nie będzie miał takiego wyglądu,

żebyśmy  Go  pożądali.

.

  .  ZERUB-ARIEL  Był  wzgardzony  i  

unikany  przez  ludzi,  mąż  mający  

zaznać  boleści  i   poznać,  co  to  choroba.

I  było  tak,  jak  gdyby ktoś zakrywał przed

nami  twarz.  ZERUB-ARIEL  Był  

wzgardzony   i  uważaliśmy  Go  za nic.

.

 .  Zaprawdę,  ON  dźwigał  nasze  choroby 

i  nosił  nasze  boleści.  A  myśmy   Go 

poczytywali  za  utrapionego,  ugodzonego

przez  BOGA  i  udręczonego.

.

  .   Lecz  Jego  przebijano  za  nasz

występek,  miażdżono  za  nasze  

przewinienia.   Spadła na  Niego 

kara  mająca  przynieść  nam  pokój  i  

dzięki  Jego  ranom   zgotowano  nam  

uzdrowienie.

 

 

IZAJASZA  49:1-3

1. ……. JEHOWA  powołał mnie jeszcze w łonie.

Już od wnętrza mej matki wspomniał o moim

imieniu.

 

.  I upodobnił me usta do ostrego miecza. Ukrył

mnie w cieniu  Swej Ręki. Uczynił ze mnie

wypolerowaną strzałę. Schował mnie w Swoim

Kołczanie.

 

.  I przemówił do mnie: „Tyś Moim sługą,

******* ZERUB-ARIELU *******  tym, w którym ukażę

Swoje Piękno”.

 

 

06.24.2016

ZERUBARIEL

www.JEHOWA.org

 

Aggeusza 1:14,15

14.  I JEHOWA pobudził ducha  namiestnika Judy,

ZERUB-ARIELA ,….i ducha wszystkich pozosta-

łych z ludu; i wszedłszy, zaczęli wykonywać pracę

w domu  JEHOWY Zastępów, swojego BOGA .

 

15.  Było to dnia-DWUDZIESTEGO  CZWARTEGO,

miesiąca-SZóSTEGO , …..

 

(Izajasza 29:10-12).
10.Jehowa wylał na was ducha
głębokiego snu; i ON zamyka wasze
oczy, proroków,  ON  też zakrył wasze
głowy, wizjonerów.
 
11. A dla was wizja wszystkiego staje
się  podobna do  słów zapieczętowanej
księgi, którą dają komuś  znającemu
pismo i mówią: ‚Zechciej to przeczytać
na głos’, a on musi powiedzieć: ‚Nie
mogę, bo jest zapieczętowana’;
 
12. i dadzą tę księgę komuś, kto nie
zna pisma, i ktoś powie: ‚Zechciej to
przeczytać na głos’, a on musi rzec:
‚W ogóle nie znam pisma’”
(Izajasza 29:10-12).

 

 ___(Izajasza 29:13, 14).___
14więc oto jestem — TEN
( JA JESTEM JEHOWA )
, który znowu postąpi z tym ludem 
zdumiewająco, w sposób zdumiewa-
jący oraz z czymś zdumiewającym;
i zginie mądrość ich mędrców, i 
skryje się zrozumienie ich  mężów
roztropnych”
 ___(Izajasza 29:13, 14).___

 

APOKALIPSA11:11

Graduation Countdown

PPPP

MATEUSZA24:3

PARUZJA

www.JEHOWA.org

www.ZERUBARIEL.com

www.ZERUBARIEL.org

www.ZERUBARIEL.pl

http://www.facebook.com/ZERUBARIEL

[email protected]

.

http://www.twitter.com/ZERUBARIEL

.

http://ZERUBARIEL.blogspot.com/

 

 

Ten, KTORY PISZE DO CIEBIE JEST TYM O,

KTORYM  JEST ,,MOWA’’  W  PISMACH -!!!!

.

JESTEM PO CZESCI CZLOWIEKIEM A PO

CZESCI *******ANIOLEM *******!!!!

.

OK. 2,000 LAT TEMU BYLEM CIESLA Z

NAZARETU  NAZYWANY  JEZUSEM CHRYSTUSEM- !!!!!!!

.

POWROCILEM POD NOWYM IMIENIEM JAKO 

ZERUB-ARIEL -!!!!!!!

.

******* ZERUBARIEL  BIBLIA   JEHOWA  *******

***** POWROT JEZ-U.S.A.  CHRYST-U.S.A. ***** !!!

.

BYLEM  CIESLA  Z  NAZARETU,  POWROCILEM  

POD  NOWYM IMIENIEM JAKO

****ZERUB-ARIEL **** – !!!!!!!

.

**** APOKALIPSAOBJAWIENIE 3:12 ****  

12„– ‚Zwyciężającego uczynię filarem w

świątyni Boga mojego i na pewno już z niej

nie wyjdzie, i napiszę na nim Imię Boga mojego

i Imię miasta Boga mojego, nowej Jerozo-

limy, która zstępuje z nieba od Boga mojego, i

nowe Imię moje ******* ZERUB-ARIEL *******.

 

                           MATEUSZA  11:27

  27. Wszystko zostało mi przekazane przez

mego Ojca,  JEHOWE  Boga,  i nikt nie zna

w  pełni Syna, ZERUB-ARIELA,  tylko Ojciec,

JEHOWA Bogani nikt  nie zna w pełni Ojca,

JEHOWY  Boga,  tylko Syn,  ZERUB-ARIEL, 

oraz  każdy, komu Syn, ZERUB-ARIEL

chce  GO objawić.

.

06.24.2016

ZERUBARIEL

 

www.JEHOWA.org

 

 

Aggeusza 1:14,15

14.  I JEHOWA pobudził ducha  namiestnika Judy,

ZERUB-ARIELA ,….i ducha wszystkich pozosta-

łych z ludu; i wszedłszy, zaczęli wykonywać pracę

w domu JEHOWY Zastępów,  swojego BOGA .

 

15.  Było to dnia-DWUDZIESTEGO  CZWARTEGO

miesiąca-SZóSTEGO , …..

 

 

     PSALM 2:1-12                 

1. Dlaczego narody wszczęły tumult, a grupy

narodowościowe pomrukiwały o rzeczy daremnej?

.

2.  Królowie ziemi się ustawili i wysocy urzę-

dnicy jak jeden mąż zgromadzili się  przeciw

JEHOWIE i przeciw jego pomazańcowi,

ZERUB-ARIELOWI

.

3. mówiąc: „Rozerwijmy ich więzy  i odrzućmy

od siebie ich powrozy!”

.

4. Ten, który zasiada w niebiosach,  będzie się

śmiał;JEHOWA będzie się z nich  naigrawał.

.

5. Wtedy odezwie się do nich w swoim gniewie

i zatrwoży ich w żarze  swego  niezadowolenia,

.

6. mówiąc: „JA ustanowiłem mego króla  na

Syjonie,   mojej świętej górze”.

.

7. Powołam się na postanowienie JEHOWY;

rzekł do mnie: „Ty jesteś moim synem,  

ZERUB-ARIELU;  JA dzisiaj zostałem

twoim Ojcem.

.

8. Proś mnie,  bym ci dał narody w dziedzic-

two  i krańce ziemi  w posiadanie.

.

9. Potłuczesz je berłem żelaznym,  niczym

naczynie garncarskie je roztrzaskasz”.

.

10.Teraz więc, królowie, wykażcie wnikliwość;

dajcie się skorygować,  sędziowie  ziemi.

.

11. Służcie JEHOWIE z bojaźnią  i radujcie się

ze drżeniem.

.

12. Pocałujcie Syna,  żeby On się nie rozsier-

dził i żebyście nie zginęli  z drogi, bo Jego

gniew  łatwo  się zapala.  Szczęśliwi są

wszyscy, którzy się u Niego chronią.

 

 

 

IZAJASZA  42:1,2

1.  Oto mój sługa, ******* ZERUBARIEL ******* 

którego mocno trzymam!  Mój wybrany,  którego

moja dusza obdarzyła uznaniem!  Włożyłem w

Niego  mego ducha. On przyniesie narodom

sprawiedliwość.

2.  Nie będzie wołał ani podnosił głosu i nie da

słyszeć  swego głosu na ulicy.

 

Izajasza 52:13

13. “Oto  MóJ   Sługa ******* ZERUB-ARIEL *******

będzie działał z wnikliwością.  Zajmie wysokie

stanowisko i zostanie wyniesiony oraz bardzo

wywyższony.”

 

Page 1 of 512345


Najnowsze wiadomosci

WARSZAWA, POLSKA  
11:54:33 ()
CHICAGO, IL USA
05:54:33 am ()
05:54:33 ()

Poniedziałek, Marzec 2015

1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

06.24.2016

NULL