Kohti uutta teollisuuspolitiikan pohjakosketusta?

posted in: Artikkelit | 0

Olli Rehnin blogi 28.9.2014

Euroopan parlamentti kehottaa päätöslauselmassaan jäsenvaltioita peruuttamaan Venäjän kanssa suunnitellut energia-alan sopimukset. Sen mukaisesti ei luonnollisesti tulisi käynnistää myöskään uusia ydinvoimahankkeita Venäjän kanssa niin kauan kuin maa jatkaa voimapolitiikkaansa Ukrainassa.

Fennovoiman ydinvoimalahanketta on nyt katsottava ennen muuta Rosatomin valossa. Yhtiö on tiukasti Venäjän johdon poliittisessa ohjauksessa oleva taloudellinen toimija. Parlamentti ei pakotteista päätä, mutta sen kanta kertoo kyllä laajasti Euroopassa vallitsevasta kansalaismielipiteestä, joka ei hyväksy yhtenäisen linjan murentamista.

Helsingin Sanomien toimittajat Olli Pohjanpalo ja Petri Sajari ovat tehneet kovan luokan tutkivaa journalismia kertomalla Suomen valtion ja venäläisen Rosatom-yhtiön välisestä erityissopimuksesta. Useat suomalaiset oikeusoppineet ovat kritisoineet sopimuksen aiheuttamaa riippuvuussuhdetta ydinvoiman toimittajan valinnassa. Ministeri Vapaavuorelta on syytä saada perusteellinen selvitys asiasta. Kyse on koko hallituksen teollisuuspolitiikan linjasta, josta pääministeri Stubb tietysti viime kädessä vastaa.

Suomella on oma historiansa suuria teollisuuspoliittisia virheitä, jotka ovat käyneet poliittisesti ja taloudellisesti kalliiksi. Valco on tähänastinen pohjanoteeraus, ja Olkiluoto 3 on valitettavasti samalla tiellä. Merkit viittaavat nyt siihen, että tästä Rosatom-sopasta on kehkeytymässä uusi ja vakava energia- ja teollisuuspoliittinen pohjakosketus. Uuteen venäläiseen ydinvoimaan tehtävä, taloudellisesti epävarma ja poliittisesti rujo investointi tulee myös syrjäyttämään vuosikausiksi tarpeelliset investoinnit uusiutuvaan, vihreään energiaan. Tätä menoa Suomesta uhkaa tulla epäonnistuneiden ydinvoimahankkeiden ulkomuseo, joka samalla putoaa kelkasta vihreän talouden kehittämisen saralla.

Vastaväitteenä esitetään, että vielä pitkään aikaan suomalainen raskas teollisuus ei pärjää ilman edullista perusenergiaa. Totta, mutta sen tuottamiseksi ei silti pitäisi tai edes tarvitsisi lähteä niin epävarmalle tielle kuin mitä Rosatom-hanke merkitsee.

On vaikea käsittää, miksi alun perin ei tehty päätöstä Fortumin Loviisan voimaloiden uudistamisesta. Se olisi voinut olla kustannustehokkain ja myös luotettavin tapa huolehtia ydinenergian saatavuudesta käynnissä olevalla pitkällä siirtymäkaudella, kun etenemme hiilen ja öljyn polttoon perustuvasta yhteiskunnasta uusiutuviin energialähteisiin nojaavaan energiatalouteen. Samalla tämä olisi jättänyt tilaa investoida mittavasti uusiutuvaan, vihreään energiaan, joka on tulevaisuuden musiikkia.

Ehkä tämä ei olisi vieläkään liian myöhäistä, jos järki nyt voittaisi.

Olli Rehn

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone