عنوان:بررسی نحوه تاثیر مدیریت معلم در جریان یاددهی و یادگیری

نوع فایل:ورد قابل ویرایش

تعداد صفحات:44

 

 

فهرست مطالب

 

 
   

 

چکیده....................................................................................................................... 1

مقدمه....................................................................................................................... 2

توصیف وضعیت موجود............................................................................................ 2

بیان مسئله............................................................................................................... 4

یادگیری یعنی چه؟ ................................................................................................. 12

انگيزش.................................................................................................................. 23

راهبردهاي ايجاد انگيزه............................................................................................ 24

انگیزش در سازمان های آموزشی............................................................................. 26

اثرات مثبت کاربرد فناوری آموزشی ( وسایل کمک آموزشی )  در جریان تدریس توسط معلمان               26

موانع کاربرد معلمان از وسایل کمک آموزشی......................................................... 36

راهکارها وپیشنهادها................................................................................................ 37

نتيجه و خلاصه مطالعات ......................................................................................... 38

منابع ....................................................................................................................... 39

 

 

 

 

2000 تومان

 :: موضوعات مرتبط: تجربیات دبیران، اقدام پژوهی (20)
:: برچسب‌ها: بررسی نحوه تاثیر مدیریت معلم در جریان یاددهی و یاد, تاثیر مدیریت معلم در یادگیری, یادگیری دانش آموزان, یادگیری و تاثیر آن, وظایف معلمان بر دانش آموز
نویسنده : مدیر فروشگاه
تاریخ: ۹۳/۱۲/۲۷
عنوان:تجربیات دبیر تربیت بدنی

نوع فایل:ورد قابل ویرایش

تعداد صفحات:82

حجم:422 کیلوبایت

 

فهرست:

مقدمه اهمیت معلم تربیت بدنی ..............................................................................٩

کلمات کلیدی :...........................................................................................................١٠

حیطه وظایف دبیر ورزش .........................................................................................١١

تجربیات :..................................................................................................................١٢

تجربه شماره ١ : تشویق برای کفش .........................................................................١٢

تجربه شماره ٢ : قرعه کشی .............................................................................................١٢

تجربه شماره ٣ : آموزش دیگران - تربیت خود ........................................................................١٣

تجربه شماره ٤ و تبیین آن :............................................................................................١٣

تجربه شماره ٥ : امتحان کتبی ..........................................................................................١٤

تجربه شماره ٦ : همکاری با مدرسه .....................................................................................١٤

 تبیین تجربیات ............................................................................................................١٥

نکاتی در موردبهترشدن اداره ی کلاس درس تربیت بدنی حاصل تجربیات ..............١٥

مراحل اداره یک کلاس تربیت بدنی حاصل تجربیات  :...............................................................١٧

١-     آمادگی ............................................................................................................١٨

٢- مرحله پیاده کردن هدف یا مرحله ی اصلی .......................................................١٩

 ٣- مرحله بازگشت به حالت اولیه ..........................................................................١٩

 

٧- مدیریت کلاس ........................................................................................................٢٠

قبل از آموزش .............................................................................................................٢٠

 ٩- کاربردگروهها .........................................................................................................٢٨

١٠- دستوالعمل و اصول کلی روش تدریس تربیت بدنی ........................................٣٠

١١- سرپرستی و اداره کردن فعالیتهای ورزشی ...................................................٣٤

 پیشنهادات :........................................................................................................٣٨

آنچه دبیران تربیت بدنی باید بدانند :......................................................................٣٨

معلم خوب کیست ؟......................................................................................٣٨

دانش و معلومات ............................................................................................٣٩

شخصٌیت ...................................................................................................................٣٩

ثبات عاطفی ......................................................................................................٤٠

تفاوتهای فردی ............................................................................................................٤٠

شأن و علاقه شغلی .......................................................................................................٤٠

شرایط لازم فردی .........................................................................................................٤١

تندرستی ...................................................................................................................٤١

وضع ظاهر .................................................................................................................٤٢

صدا .........................................................................................................................٤٢

منش .......................................................................................................................٤٢

 

خلاقیت ....................................................................................................................٤٣

مردم دوستی ..............................................................................................................٤٣

اشتیاق .....................................................................................................................٤٣

شوخ طبعی ................................................................................................................٤٤

ارتباط شغلی ...............................................................................................................٤٤

روشهای انسانی ............................................................................................................٤٤

قابلیتهای کنش متقابل ...................................................................................................٤٥

ارتباطهای کلامی ..........................................................................................................٤٦

گوش دادن .................................................................................................................٤٦

ذی علاقه بودن ............................................................................................................٤٦

وظایف معلمان تربیت بدنی :.............................................................................................٤٧

معلم در مدرسه ............................................................................................................٤٧

وظایف عام .................................................................................................................٤٧

وظایف خاص ..............................................................................................................٤٨

اهمیت و نقش ورزش در تسریع روند یادگیری ....................................................٤٩

ورزش در مدارس و بازتاب روانی آن در کودکان ...................................................٥٢

 وی در پژوهش های خود به سه نکته مهم اشاره کرد : ..............................................٥٢

نقش ورزش مدارس در ابعادروانی کودکان ............................................................................٥٣

 

  

نقش مربیان ورزش در آموزش مهارت های زندگی ..............................................٥٤

 ●پاداش ها و فواید ........................................................................................................٥٥

 ●تمرین هوازی ...........................................................................................................٥٥

 ● مقدارخیلی زیاد از یک چیز خوب ....................................................................................٥٧

معلم ورزش باید چه اطلاعاتی داشته باشد ؟...........................................................................٥٨

 ١- اطلاع ازسهم سیستمهای انرژی در رشته ..........................................................................٥٨

 ٢- استفاده از اصل اضافه باردرتمرینات .................................................................................٥٩

 ٣- شناخت عوامل مهم آمادگی جسمانی ..............................................................................٥٩

 ٤- شناخت روشهای تمرینی .............................................................................................٦٠

 ٥- مهمترازهمه اینکه بداندچه نوع روش تمرینی رابرای چه نوع ورزشی مورداستفاده قراردهد ؟.............٦٠

تأثیرورزش بر متغیرهای روان شناختی .................................................................................٦٧

 -انرژی برای یادگیری .................................................................................................... ٦٩

 -فعالیت های جسمانی و افزایش عملکردتحصیلی ....................................................................٧٠

 -جایگاه تربیت بدنی در جهان معاصر ..................................................................................٧٠

 -اهداف درس تربیت بدنی ...............................................................................................٧١

 -چرا باید در مدرسه ورزش کرد؟.......................................................................................٧١

 -اهمیت تربیت بدنی در تعلیم و تربیت کودکان ......................................................................٧٢

این موارد عبارتند از :......................................................................................................٧٢

 

 -ارتباط آموزش حرکات بدنی با برنامه های تربیت بدنی مدارس .....................................................٧٣

 -زنگ ورزش ،زنگ سلامت ..............................................................................................٧٥

 پیشنهادات و ارائه راهکار در تدریس تربیت بدنی :.....................................................................٧٧

١. استفاده از روش تدریس و مدیریت کلاسی بینابینی :.............................................................٧٧

٢. شناسایی دانش آموزان پر انرژی و فعال :...........................................................................٧٧

٣. گروه بندی مناسب دانش آموزان :...................................................................................٧٨

٤. تشویق گروه فعال و در حین حال منضبط :........................................................................٧٨

 -بحث و نتیجه گیری .....................................................................................................٨٠

فهرست منابع ..............................................................................................................٨٢

 

برای دانلود فایل مورد نظر از دکمه خرید استفاده کنید

توجه:بعد از پرداخت موفق برای دانلود این مقاله با فشردن دکمه بازگشت به سایت پذیرنده میتوانید فایل خود را دانلود کنید

در صورت هر گونه مشکل با 09178410293 تماس بگیرد

و یا از راهنمای خرید تصویری استفاده کنید تا در دانلود مشکلی پیش نیاید

3000تومان

 :: موضوعات مرتبط: تجربیات دبیران، تجربیات دبیران(ابتدایی)، تجربیات دبیران(راهنمایی)، تجربیات دبیران(دبیرستان)
:: برچسب‌ها: تجربیات دبیر تربیت بدنی, تجربیات درس تربیت بدنی, تربیت بدنی, تجربیات دبیران, تجربیات مدون
نویسنده : مدیر فروشگاه
تاریخ: ۹۳/۱۲/۰۷

موضوع:تجربیات مربی پرورشی

تعداد صفحه:65

فرمت:ورد قابل ویرایش

قیمت: 3000 تومان

حجم:231 کیلو بایت

فهرست مطالب

مقدمه :……………………………………………………………………………………..         5

کلمات کلیدی :…………………………………………………………………………..          7

حدود و اختیارات و وظایف مربی پرورشی :……………………………………………….      7

شرح وظایف مربیان پرورشی مدارس……………………………………………………..       8

خصوصیات مربی پرورشی:…………………………………………………………………….. 11

کلاس پرورشی:………..………………………………………………………………………. 11

وظیفه دانش آموز:  ……….……………………………………………………………………11

قوانین کلاس:        ….…………………………………………………………………………11

بیان تجربیات        ….…………………………………………………………………………12

تجربه1 ـ شروع به کار و خاطره از آن………………………………………………  ………12

تجربه  2  و تببین آن :ختم زیارت عاشورادر40روزبا40یارهمراه……..…………………..13

اهداف این طرح:     …………………………………………………………………………….14

تجربه 2  و تبیین آن: معرفی کتاب ومتن های ادبی جهت استفاده در ایام الله ومناسبت ها….14

تجربه 3 : آموزش احکام نماز به صورت غیرمستقیم………………………………………….15

تجربه 4 : تشکیل صندوق خیریه و جلب کمک افراد خیر :  ……………………………….16

تجربه 5 : برگزاری یک مسابقه همیشگی اما نه به سبک همیشگی……………..………….16

تجربه 6 - تعاریف و کلیات و تجربیات…………………………………………………………18

راهکارها و پیشنهادات به سایر معلمان حاصل از تجربیات :………………………………..20

نکات مربوط به تدریس پرورشی:…….………………………………………………………..20

روش های به کار گیری پرورشی در مدارس پیشنهادات حاصل از تجربیات :……………..26

گامهای موثر در امورتربیتی……………………………………………………………………..26

رفتارهاي كليشه اي ممنوع……………………………………………………………………..28

اقدامات و روش ها ی که برای دانش آموزان مفید است :…………………………………..34

روشهای ایجاد انگیزه برای دانش اموزان در مدرسه…………………………………………34

فنون ایجاد انگیزه در دانش آموزان……………………………………………………………34

انگیزه چیست؟………………………………………………………………………………….34

تعریف انگیزش:…………………………………………………………………………………35

تأثیر انگیزش بر یادگیری….………………………………………………………………….35

ده روش برای ایجاد انگیزش در دانش آموزان….…………………………………………..36

تحلیلی بر تجربیات در زمینه انتخاب شوراهای مدارس…………………………………..42

حضور پر شور شورا در مدرسها ونقشی کم رنگ…………………………………………..42

روش های توصیه شده به همکاران برای اجرا در مدارس حاصل از تجربیات….……….44

روشهای ایجاد شادابی ونشاط در مدرسه وایجاد انگیزه در دانش اموزان………………..44

چگونگی دستیابی به تحقق آرمان های شاداب نمودن مدارس………………………….48

چگونگی ایجاد فضای شاداب در مدارس…………………………………………………..48

شاداب سازی درونی و معنوی در مدارس…………………………………………………49

شاداب سازی محیط مدارس………………………………………………………………50

ایجاد نشاط برای دانش آموزان:…………………………………………………………..53

راهکار آینده و ارائه برنامه………………………………………………………………..55

شیوه کارگروهی مربیان………………………………………………………………….55

نتیجه‌گیری و پیشنهادات برای آینده……………………………………………………60

منابع و ماخذ.............................................................................65

 

در صورت هر گونه مشکل در دانلود این محصول با من تماس بگیرید

09178/410293

3000تومان:: موضوعات مرتبط: تجربیات دبیران، تجربیات دبیران(راهنمایی)
:: برچسب‌ها: تجربیات مربی پرورشی, تجربیات مدون با موضوع تجربیات مربی پرورشی, مربی پرورشی, مربی, تجربیات معلمان
نویسنده : مدیر فروشگاه
تاریخ: ۹۳/۱۲/۰۶

موضوع:تجربیات مدون با موضوع دبیر ادبیات راهنمایی

فایل بصورت ورد(قابل تغییر در متن ) 

تعداد صفحه:55

قیمت:3000 تومان

 

مقدمه:

واژگان کلیدی :

حیطه وظایف دبیر ادبیات فارسی :

تجربیات :

تجربه 1 :  تجربه خسته شدن در کلاس

تجربه 2 : تجربه دوست شدن با دانش آموزان

تجربه 3 : تجربه کسالت آور بودن ادبیات برای دانش آموزان و ارائه راهکار

بيان مسئله:

اجرا:

ارزيابي نتايج:

بيان محدوديتها و ارائه پيشنهادها:

ارائه پيشنهادها:

تحربه 4و تبینن آن :

نکاتی درمورد تدریس درس ادبیات فارسی راهنمایی

تجربه5 و تبیین آن : زاویه دید در انشا

چشم هــا را باید شست

زاویه ی دید در انشا

زمستان

80 نكته مهم در تدريس موفق معلمان و مربیان مدارس حاصل تجربیات بنده

راهکار تدریس برای اسیر همکاران :

روش های نوین تدریس زبان وادبیات فارسی

1- یادگیری از طریق همیاری

مراحل اجرای الگو همیاری

2- شیوه ی نمایشنامه ای (ایفای نقش )

3-شیوه ی بحث گروهی

4-الگوی بدیعه پردازی یا نوآفرینی

5 - الگوی تفکر استقرائی

6- روش یورش مغزی در تدریس انشاء

نتیجه

پیشنهادات

منابع وماخذ

 

در صورت هر گونه مشکل در خرید با این شماره 09178410293 در تماس باشید

3000:: موضوعات مرتبط: تجربیات دبیران
:: برچسب‌ها: دانلود تجربیات مدون با موضوع دبیر ادبیات راهنمایی, تجربیات ادبیات, تجربیات راهنمایی, خرید تجربیات
نویسنده : مدیر فروشگاه
تاریخ: ۹۳/۱۲/۰۶

مقالات این وبسایت برای شما ارسال نمی شود بلکه شما با انجام خرید موفق به لینک داده هدایت می شوید و میتوانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید.

 

در صورتی که مقاله ی خود را خریداری کرده اید و مبلغ مورد نظر از حساب شما کسر شده است و نتوانستید آن را دانلود کنید با ما در تماس باشید تا در اولین فرصت فایل مورد نظر برای شما ارسال شود

 

 

پشتیبانی 24 ساعته:

09178410293

یا

07432466448

 

 

کافی نت پارسا

 

 :: موضوعات مرتبط: مقالات آموزشی و پرورشی(بخش اول)، مقالات آموزشی و پرورشی(بخش دوم)، مقالات آموزشی و پرورشی(بخش سوم)، مقالات آموزشی و پرورشی(بخش چهارم)، تجربیات دبیران
نویسنده : مدیر فروشگاه
تاریخ: ۹۳/۱۲/۰۲
 

 

 

علت ترس دانش آموزان از مدرسه

تعداد صفحه:80

فرمت:دوک قابل ویرایش

قیمت:5000 تومان

 

 

برای دانلود و خرید این مقاله بر روی لینک زیر کلیک کنید

 

   5000 تومان:: موضوعات مرتبط: تجربیات دبیران، تحقیق(مشاوره)
:: برچسب‌ها: علت ترس دانش آموزان از مدرسه, تحقیق در مورد علت ترس دانش آموزان از مدرسه, ترس, دانش اموزان و ترس
نویسنده : مدیر فروشگاه
تاریخ: ۹۳/۱۱/۱۷

 

 

 

فهرست مطالب

حرفه و فن ...................................................................................................................٨

مقدمه ........................................................................................................................٨

نکات کلیدی :.............................................................................................................١٠

(آموزش حرفه و فن دوره راهنمایی چشم اندازی به آینده ).....................................١١

برنامه درسی آموزش حرفه وفن به شکلی طراحی شده است که واجد شرایط زیر باشد .١١

(سیر تکاملی تغییر کتب حرفه و فن )......................................................١٤

تشکیل گردهمایی و نظر خواهی از معلمان درس :.....................................١٤

مطالعه در زمینه آموزشهای مشابه به این درس در تعدادی از کشورهای جهان :.............١٥

حاصل این مطالعات نشان داد که :................................................................١٦

اهداف کنونی کتاب حرفه وفن :................................................................١٩

اهداف کلی درس حرفه وفن در دوره راهنمایی :............................................٢٣

الف )حیطه شناختی :.....................................................................................................٢٣

 


 

 ب)- حیطه مهارتی .......................................................................................................٢٣

تجارب :....................................................................................................................٢٥

تجربه ١ :...................................................................................................................٢٥

شیوه ارزشیابی درس حرفه و فن ........................................................٢٥

تجربه ٢ :...................................................................................................................٢٥

برنامه ها و تقویم اجرائی درس حرفه و فن حاصل تجربیات در یک سال : .......................٢٥

تجربه ٣ :تجربه ای از ساخت یک کارگاه خانگی .........................................٣٢

فرایندایجاد کارگاه خانگی ...............................................................٣٢

شروع بهره برداری از  کارگاه خانگی ...................................................٣٥

تجربه ٤ :.......................................................................................٣٥

شعردرس حرفه وفن .........................................................................٣٥

روش تدریس حرفه وفن .....................................................................٣٧

مراحل یک بازدید یا گردش ................................................................٣٧

 


 

تجربیات پیشنهادی برای دبیران حرفه و فن ..............................................٣٨

ابعاد یادگیری ........................................................................................٣٨

آیات قرآنی در رابطه با درس حرفه وفن .......................................................٣٩

بررسی شیوه های مشارکت والدین در تدریس حرفه وفن ......................................44

علت عدم توجه به درس حرفه وفن ......................................................٤٧

 ١- کوچک بودن فضای کارگاهها ..................................................٤٩

 ٢- امکانات محدود کارگاهی ...............................................................٥٠

 ٣- تعداد زیاد دانش آموزان ............................................................٥٠

 ٤- عدم انگیزه دبیران ....................................................................................................٥١

 ٥- زمان کم برای انجام فعالیتهای عملی ......................................................٥٣

 ٦- دنباله دار بودن واحدهای کتابهای جدید التالیف ......................................٥٤

 ٧- کافی نبودن آموزشهای عملی برای دبیران ..................................................٥٦

 ٨- نقش مسئولان و مدیران مدارس ...........................................................٥٧

 


 

 ٩- نمره فعالیت های عملی ...................................................................................٥٨

نتایج  و پیشنهادات حاصل از تجارب .........................................................................٥٩

منابع :.....................................................................................................................٦٣

 

پروژه آماده شده دبیران(فرهنگیان) جهت ارائه ارتقاء شغلی 

 

در قالب فايل DOC در 63 صفحه همراه با

 

فهرست، چکیده، منابع، نتیجه گیری و کامل مي باشد

 

براي خريد محصول روي لينك زير كليك كنيد

 

 

3000 تومان:: موضوعات مرتبط: تجربیات دبیران
:: برچسب‌ها: تجربیات آموزشی درس حرفه و فن, تجربیات حرفه و فن, تجربیات دبیران, تجربیات مدون, مقاله تجربیات
نویسنده : مدیر فروشگاه
تاریخ: ۹۳/۱۰/۲۵

پروژه آماده شده دبیران(فرهنگیان) جهت ارائه ارتقاء شغلی 

 

در قالب فايل DOC در 71 صفحه همراه با

 

فهرست، چکیده، منابع، نتیجه گیری و کامل مي باشد

 

براي خريد محصول روي لينك زير كليك كنيد

 

 

فهـرسـت

 

عنوان..............................................................................................................................صفحه

 

مقدمه

 

تجارب شخصی

 

تجارب اداری

 

 افزایش مطالعاتی همکاران

 

تجربیات و پیشنهادات مدارس

 

عنوان طرح : اتاق فکر چند منظوره

 

تولید محتوای الکترونیک و اهمیت آن در آموزش

 

یادگیری الکترونیکی

 

آموزش الکترونیکی چیست؟

 

راهکارها

 

نتیجه گیری

 

یشنهادات و توصیه ها

 

منابع

 

 

2000تومان

 :: موضوعات مرتبط: تجربیات دبیران
:: برچسب‌ها: تجربیات مدون معلم ایتدایی, تجربیات دبیران, دانلود رایگان تجربیات مدون, مقالات آموزشی
نویسنده : مدیر فروشگاه
تاریخ: ۹۳/۱۰/۲۳
 

 

 

فهرست مطالب

مقدمه :..................................................................................................................٧ 

نکات کلیدی : .....................................................................................................٧ 

شرح وظایف بنده به عنوان دبیر عربی دبیرستان .................................................٨ 

تجربیات تدریس عربی دبیرستان : ...........................................................................١١ 

تجربه ١ : استفاده از روش کنفرانس در تدریس عربی .......................................................١١ 

 تو ضیح و تبیین تجربه استفاده از روش کنفرانس در تدریس عربی :..............................١١ 

تجربه ٢ : استفاده از روش بازگویی در تدریس عربی ...........................................................١٢ 

تبیین و توضیح استفاده از روش بازگویی در تدریس درس عربی :...........................................١٢ 

تجربه ٣ : استفاده از روش پرسش و پاسخ در تدریس درس عربی :.......................................١٢ 

تبیین تجربه استفاده از روش پرسش و پاسخ در تدریس در سعربی : ..............................١٣ 

تجربه ٤ : توجه و بررسی نقاط ضعف دانش اموزان در یادگیری درس عربی ....................١٣ 

تبیین تجربه توجه به نقاط ضعف دانش آموزان : .................................................................١٣ 

تجربه ٥: نزدیکی به دانش آموزان در تدریس عربی : ...................................................١٤ 

تبیین و توضیح تجربیات بنده در طی سال های تدریس عربی :...................................١٥ 

الف :در فرآیند تدریس بنده در درس عربی همیشه اصول زیر را رعایت می کردم :..............١٥ 

در فرآیند تدریس عربی معلمان به ٤ دسته تقسیم می شوند : .................................................١٥ 

ب: روش های پیشنهادی برای فعال کردن تدریس تجربیات ...............................................16

 


 

١: روش قرائت متون عربی دروس : ............................................................................. ١٦ 

 ٢: روش مکالمه : ............................................................................................ ١٦ 

 ٣: بررسی ترجمه ی متون درسی :....................................................................١٧ 

 ٤: روش تدریس قـــواعد : .........................................................................................١٧ 

 پیشنهادات بنده برای تدریس قواعد عربی :..........................................................١٨ 

 ٥: روش حل تمرین : ...................................................................................١٨ 

 ج: سایر الگوهای فعال تدریس  که در کلاس ها بکار می بردم ..............................١٩ 

 ١: الگوی تدریس اعضای تیم در تدریس عربی .....................................................١٩ 

 ٢: نقش معلم قبل از اجرای الگو در تدریس عربی :.........................................١٩ 

٣: ویژگی های متن درس در تدریس عربی : ...........................................................١٩ 

نقش معلم در تدریس زبان عربی :................................................................٢٠ 

واما نکاتی دیگر مطرح است که باید مورد توجه قرار بگیرد :.............................٢٠ 

 ١- انتخاب و بکارگیری روش های تدریس مناسب : ..................................٢٠ 

معایب و نقدهایی که به کتاب های عربی دبیرستان از نظر بنده وارد می باشد..........٢١ 

معایب کلی کتب عربی با ارائه پیشنهادها وروش تدریس هر مورد : .........................٢١ 

موانع یادگیری زبان عربی حاصل تجربیات تدریس ............................................٢٤ 

 بدین منظور این موانع در چند مقوله زیر مورد بحث قرار می گیرند ......................٢٥ 

مشکلات مربوط به تدریس زبان عربی ......................................................................٣٤ 

 پیشنهادات روش های تدریس عربی .....................................................................٣٧ 

 


 

 شیوه های ایجاد علاقه در دانش آموزان نسبت به درس عربی حاصل تجربیات تدریس :........٣٨ 

 پیشنهادات و راهکارها برای کلاس درس عربی ......................................................٤٢ 

 پیشنهادات به معلمان برای تدریس بهتر درس عربی حاصل تجربیات بنده ..................٤٥ 

 نتیجه گیری :............................................................................................................٥١ 

منابع و ماخذ :.......................................................................................................٥٢ 

 

 

تعداد صفحه:52

فرمت:ورد قابل ویرایش

 

برای دانلود و پرداخت بر روی گزینه خرید کلیک کنید

 

  3000 تومان:: موضوعات مرتبط: تجربیات دبیران
:: برچسب‌ها: تجربیات تدریس عربی دوره دبیرستان
نویسنده : مدیر فروشگاه
تاریخ: ۹۳/۱۰/۲۳
 

 

 

فهرست مطالب

مقدمه :......................................................................................................................٨

واژگان کلیدی :............................................................................................................٨

حیطه وظایف دبیر فیزیک :..............................................................................................٩

تجارب  و تبیین آنها :...................................................................................................١٢

تجربه ١ :..................................................................................................................١٢

روشهای مختلف کار گروهی در کلاس .........................................................................12

تجربه ٢ :..................................................................................................................١٣

تجربه آموزش حل مسئله فیزیک در کلاس :........................................................................١٣

تجربه ٣ :..................................................................................................................١٤

تجربه تکنیک های موفقیت در تدریس درس فیزیک ...........................................١٤

 

تکنیک های موفقیت در تدریس ......................................................................................١٤

تجربه ٤ :..................................................................................................................١٩

تجربه ی تصحیح اوراق امتحانات نهایی !...................................................................١٩

بازدید رئیس ! .............................................................................................................٢١

تجربه ٥ :..................................................................................................................٢٣

نقض خلقت انسان ! ......................................................................................................٢٣

تجربه ٦ :..................................................................................................................٢٤

توصیه هایی برای حل مسئله های فیزیک ...............................................................٢٤

 تبیین تجربیات و بیان مشکلات تدریس درس فیزیک دبیرستان ...................................٢٦

« فیزیک چالش ها و فرصت ها»......................................................................................٢٦

پندهایی برای تدریس فیزیک :........................................................................................٢٩

 به روندیادگیری دانش آموزان جهت صحیح بدهید . .....................................................٣٠

خودتان را همه « چیزدان » فرض نکنید .............................................................................٣٠

قاطع ومصمم باشید و از دانش آموزان کارخوب بخواهید . ...........................................٣١

دانش آموزان از فرصت دوباره دادن در آزمونهاخوب استفاده می کنند . .............................٣١

 با دانش آموزان خود با احترام رفتارکنید . ..............................................................٣٢

مشکلات تدریس درس فیزیک :.......................................................................................٣٢

ساعت تدریس در طول هفته از جمله مشکلاتی است که به مواردقبل اضافه می شود .........٣٥

راه های ایجاد انگیزیه در دانش آموزجهت یادگیری فیزیک .................................................٣٥

آموزشی :...................................................................................................................٣٨

روشنگری :................................................................................................................٣٩

الف )   استفاده از ابزارهای سنتی در تدریس فیزیک ................................................٣٩

الف -١ )  استفاده از وسایل قابل دسترس برای طراحی آزمایشها : ...........................٣٩

الف -٢)  انجام فعالیت های خارج از خانه و ساخت وسایل کمک آموزشی :...........................٤٠

الف -٣- استفاده از بحث آزاد در کلاس درس ...........................................................٤١

الف -٤) آزمایش های هزینه بر : ..............................................................................٤١

الف -٥) استفاده از فیلم های مستند و فیلم آزمایش های هزینه بر :..................................٤٢

 ب) استفاده از فناوری ها ی جدید درتدریس درس فیزیک ............................................٤٣

مزایای استفاده از رایانه درتدریس فیزیک ................................................................٤٤

 

 - طبیعت تعاملی .........................................................................................................٤٤

 ب-١) استفاده از کامپیوتر به عنوان دستگاهی مستقل :...................................................٤٥

نرم افزار های آزمایش مجازی :...................................................................................٤٦

استفاده از انیمیشن و تصاویر متحرک در تدریس فیزیک ..............................................٤٨

استفاده از نرم افزارهای کاربردی و محاسباتی ........................................................٤٩

استفاده از کامپیوتر به عنوان دستگاهی متصل به شبکه :...................................................٥٠

کاربردشبکه ها درارتباط دبیران و دانش آموزان :............................................................٥٢

 نتیجه گیری راهکار و پیشنهاد :.......................................................................................٥٣

منابع ماخذ :...............................................................................................................٥٧

 

 

تعداد صفحه:57

 

فرمت:ورد قابل ویرایش

 

برای دانلود و پرداخت بر روی گزینه خرید کلیک کنید

 

     3000تومان:: موضوعات مرتبط: تجربیات دبیران
:: برچسب‌ها: تجربیات فیزیک تدریس درس فیزیک دبیرستان
نویسنده : مدیر فروشگاه
تاریخ: ۹۳/۱۰/۲۳
 

 

 

فهرست مطالب

مقدمه :.......................................................................................................................٧

نکات کلیدی :...............................................................................................................٨

بیان تجربیات اینجانب به عنوان معلم .....................................................................................٨

تجربه ١ : شیوه رفع اشکال در روخوانی دانش آموزان ..................................................................٨

تجربه ٢ و تبیین آن :.......................................................................................................٩

 من می توانم یک سیاره باشم : .............................................................................................٩

تجربه ٣ : دیوارهاسخن می گویند :......................................................................................١٠

تجربه ٤ و تبیین آن : خاطره ای از درس هدیه های آسمان .........................................................١١

تجربه ٥ و تبیین آن : یک تجربه موفق در پیشرفت تحصیلی ........................................................١٢

یک راه مناسب برای پیشرفت تحصیلی .................................................................................١٢

تجربه ٦ : و تبیین آن : روش های نوین تدریس :.....................................................................١٢

تجربه ٧ و تبیین آن : آزمون ها و سوالات .............................................................................١٣

تجربه ٨ : برقراری روابطمعقول و مناسب با دانش آموزان ............................................................١٤

تجربه ٩ : آموختن در کلاس و تبیین آن :..............................................................................١٥

 تبیین تجارب تدریس در دوره ابتدایی : .................................................................................١٧

اهمیت و ضرورت ارائه ی تجارب کاری به دیگران ......................................................................١٧

معلمان فعال و با پشتکار .................................................................................................١٩

 

معلم واقعی و اثر بخش از نظربنده کیست ؟ ...........................................................................١٩

وظایف وجدانی و عمده معلم های دوره ابتدایی کدام ها اند؟ ........................................................٢٠

معلمان موفق هیچگاه تبعیض را دوست ندارند ........................................................................٢٣

قدرت و نفوذمعنوی معلم را چگونه میتوان شناخت ؟.................................................................٢٥

دانش و مهارتهای پیداگوژیکی معلم : ...................................................................................٢٧

مفادارتباط معلم با اولیای شاگردان ....................................................................................٢٨

نقش معلم در یاد دهی و یادگیری ......................................................................................٢٩

تقویت رشدفرهنگی شاگردان از جانب معلمان با تجربه ..........................................٣١

 یک تجربه برخورد با دانش آموزان و پیشنهادها و راهکارها و موانع و مشکلات  ........٣٤

الف - برخوردمعلمان با شاگردان ذکی : ..................................................................٣٤

 ب –معلم با شاگردان کم هوش : .......................................................................................٣٥

معلم و شاگردان با قهر و کم حوصله ....................................................................................٣٨

معلم و شاگردان احساساتی و کم حوصله ..............................................................................٤٠

توصیه هایی به همکاران دوره ابتدایی :.................................................................................٤٢

وظایف معلم پیش از شروع تدریس .....................................................................................٤٢

نقش معلم در تسهیل یادگیری ..........................................................................................٤٣

 آیا معلمان هم مانندشاگردان به آموزش دایمی نیاز دارند؟ ..........................................................٤٦

 

توصیه هایی به دانش آموزان دوره ابتدایی :............................................................................٤٨

نکات اساسی در مطالعه کدام ها اند .....................................................................................٤٨

ب: نکات اصلی : ...........................................................................................................٥٠

 ج: مواردجزئی : ...........................................................................................................٥٠

محتوای کتاب درسی و سازمان دادن : ..................................................................................٥١

١-علامت گذاری : .....................................................................................................٥١

٢  -خلاصه کردن : .....................................................................................................٥٢

موثر ترین شیوه های مطالعه .............................................................................................٥٤

شیوه های مطالعه از نظرچگونگی اجرا : ................................................................................٥٦

انتخاب محل مطالعه جهت کسب دانش اثر بخش است : .............................................................٥٧

تشخیص زمان مطالعه ....................................................................................................٥٩

تقاضا های عمده شاگردان از معلم ......................................................................................٦٠

تقاضا های عمده معلم از شاگردان ......................................................................................٦٢

 پیشنهادها و راهکارهای آینده : ..........................................................................................٦٦

 نتیجه گیری :..............................................................................................................٧٠

منابع وماخذ ...............................................................................................................٧١

 

 

تعداد صفحه:71

 

فرمت:ورد قابل ویرایش

 

برای دانلود و پرداخت بر روی گزینه خرید کلیک کنید

 

   3000 تومان:: موضوعات مرتبط: تجربیات دبیران
:: برچسب‌ها: تجربیات تدریس در دوره راهنمایی, نحقیق در مورد تجربیات تدریس در دوره راهنمایی, مقابه در مورد تجربیات تدریس در دوره راهنمایی
نویسنده : مدیر فروشگاه
تاریخ: ۹۳/۱۰/۲۳
 

 

 

فهرست مطالب

مقدمه :....................................................................................................................٧ 

نکات کلیدی : .........................................................................................................٧ 

تجربیات روش های تدریسارائه راهکار .............................................................٧ 

حیطه وظایف دبیر الهیات :.....................................................................................٨ 

تجارب و تبیین آن  :.......................................................................................١٠ 

تجربه ١ :................................................................................................................١٠ 

تمرکزروی نقاط قوت دانش اموزان .................................................................١٠ 

تجربه ٢ :..................................................................................................١٠ 

ارزش قائل شدن برای دانش آموزان و یاد دادن ان به دانش آموزان : ...........................١٠ 

تجربه ٤ : ......................................................................................................................١٠ 

توصیه برای تدوین کتاب های معارف ..........................................................................١٠ 

 تبیین تجربیات تدریس دروس الهیات در مقطع متوسطه حاصل تجربیات

اهمیت تربیت اخلاقی در مقطع متوسطه و نقش آن در سازندگی اخلاقی دانش آموزان .........١١ 

روش های اثر بخش جهت ارائه آموزه های تربیتی حاصل از تدریس الهیات دوره م............١٢ 

١.     همیشگی بودن  آموزش ..............................................................................................١٢ 

٢.     همیشه آموزش باید از شیوه گفتاری به رفتاری تبدیل شود ....................................١٣ 

٣.     صحیح ترین آموزه های تربیتی ارائه شود .................................................................١٤ 

٤.     تکرارآموزه ها  و تدریجی بودن آمزش سبب نهادینه شدن آن ها می شود . ..............١٤ 

٥.     ایجاد نگرش های مثبت  نسبت به  پیشامدها پیش رو در برهه های مختلف زند......١٥ 

 ٦. روش تشویق  از مؤثرترین روش های اثربخشی آموزه ها است . ............................................١٧ 

 ٧. در آموزش از آموزگارانی استفاده شودکه مصداق عملی تربیت صحیح باشند . ..............١٨ 

٨.   نوع محتویات آموزشی متناسب  با سن و سطح تفکرفردباشد ..................................٢١ 

 ـ مفهوم دین :....................................................................................................٢١ 

ـ مفهوم دعا :.............................................................................................................٢١ 

 ـ مهوم نماز : .....................................................................................................٢١ 

 ٩. آموزه ها متنوع باشد و مطالب مهم تر و اساسی تر بیش تردرآموزش مد نظرباشد :..........٢٢ 

١٠. آموزش باید زیر بنایی باشد و از درون خانواده شروع شود .................................٢٢ 

١١. معلم باید توانمند در ایجاد ارتباط درونی با فراگیر باشد . محبت :............................٢٣ 

ویژگی های دبیران موفق الهیات متوسطه ............................................................................٢٣

 جایگاه کمرنگ تعلیمات دینی در مدارس   

 علل غفلت در راه تربیت دینی ...................................................................................٢٥ 

 مادی گرایی در خانواده ..............................................................................٢٥ 

 تهاجم دشمن به فرهنگ و تربیت دینی .............................................................. ٢٦ 

 ارائه نادرست آموزش های دینی ............................................................................. ٢٦ 

 وجودخرافات در تعلیم دین ..................................................................................... ٢٦ 

 رفتارهای متعارض متولیان تعلیم و تربیت در خانه و مدرسه .............................................٢٧ 

 حضورکمرنگ درس تعلیمات دینی .......................................................................٢٧ 

 گرایش به گروه های بی بند و بار .................................................................٢٨ 

مقدمه ( توصیف وضع موجود ) :...................................................................٢٩ 

طرح مسئله : ....................................................................................................٣١ 

اهداف و ضرورت پژوهش : ........................................................................٣٢ 

روش های گردآوری اطلاعات و انتخاب راه حل : ......................................................٣٣ 

تجزیه وتحلیل اطلاعات اولیه : .......................................................................٣٤ 

ویژگی های راه پیشنهادی و نظارت بر راه حل جدید :............................................٣٧ 

ارزیابى و نتیجه گیرى از راه حل جدید :....................................................................٤٠ 

 

تصمیم نهایى : ...................................................................................................٤٥ 

به طور خلاصه نتایج حاصل شده از روش جدیدعبارتند از :.............................................٤٥ 

پیشنهاد یا راهکار :..........................................................................................٤٨ 

پیشنهادهای کاربردی بر اساس یافته های پژوهش ..................................................٥٠ 

الف ) پیشنهاد به مسئولان و برنامه ریزان تعلیم و تربیت ........................................٥١ 

ب) پیشنهاد به دبیران معارف اسلامی ..................................................................٥١ 

نتیجه : ....................................................................................................................٥٤ 

منابع ..................................................................................................................٥٥ 

 

 

 

تعداد صفحه:55

 

فرمت:ورد قابل ویرایش

 

برای دانلود و پرداخت محصول بر روی گزینه زیر کلیک کنید

 

   3000 تومان:: موضوعات مرتبط: تجربیات دبیران
:: برچسب‌ها: تجربیات تدریس دبیر الهیات
نویسنده : مدیر فروشگاه
تاریخ: ۹۳/۱۰/۲۳
 

 

 

فهرست مطالب

مقدمه :.........................................................................................................٦ 

نکات کلیدی : ...................................................................................................٧ 

شرح وظایف دبیر جغرافیا دوره دبیرستان .............................................................٨ 

تجربیات تدریس : ............................................................................١١ 

تجربه ١ : علاقمند کردن دانش اموزان به درس جغرافیا ....................................١١ 

تجربه ٢ : روش های ارزشیابی  بنده در  تدریس جغرافیا ............................................١١ 

تجربه ٣ : تشویق دانش آموزان و ترغیب آنها با جایزه دادن ......................................١٢ 

تجربه ٤ : استفاده از روش کنفرانس در تدریس جغرافیا .........................................١٣ 

تو ضیح و تبیین تجربه استفاده از روش کنفرانس در تدریس جغرافیا : ...........................١٣ 

تجربه ٥ : نحوه ترغیب دانش آموزان به  خلاقیت در درس جغرافیا .............................١٤ 

تجربه ٦ : استفاده از روش بازگویی در تدریس جغرافیا ........................................٢٠ 

تبیین و توضیح استفاده از روش بازگویی در تدریس درس جغرافیا :.............................٢٠ 

تجربه ٧ : استفاده از روش پرسش و پاسخ در تدریس درس جغرافیا :..............................٢٠ 

تبیین تجربه استفاده از روش پرسش و پاسخ در تدریس در س جغرافیا :...........................٢٠ 

تجربه ٨ـ بازدید از مناطق مختلف طبیعت برای تبیین مفاهیم جغرافیایی .............................٢٠ 

تجربه ٩ : توجه و بررسی نقاط ضعف دانش اموزان:..........................................................٢١ 

تبیین تجربه توجه به نقاط ضعف دانش آموزان : .............................................................٢١  

 

مقررات روش بیان افکار و ایده های آنی ......................................................................٢٨ 

مرحله جمع بندی مطالب ..............................................................................................٢٨ 

ارزشیابی در این روش ................................................................................................٢٨ 

روش تدریس فعال کارگروهی که بنده در کلاس استفاده می کردم : .........................٢٩ 

چگونگی آرایش کلاس در شیوه کار گروهی ...............................................................٣٠ 

موانع ومحدودیتهای آموزش درس جغرافیا دبیرستان :...................................................٣٢ 

راهکارهایی اجرایی برای رفع محدودیت های آموزش جغرافیا در دوره دبیرستان : ............٣٣ 

بررسی ارزشیابی در درس جغرافیا و محدودیت: .............................................٣٥ 

موانع ومحدودیتهای ارزشیابی درس جغرافیا : ....................................................... ٣٦ 

ب - راهکارهایی اجرایی شیوه ها ارزشیابی ........................................................................... ٣٦  راهکارهای پیشنهادی برای ایجاد همکاری در کلاس بین معلم و دانش آموز.......................37

 

 پیشنهادات  جهت تدریس بهتر درس  جغرافیا دبیرستان ....................................... ٤٦ 

 نتیجه گیری : .................................................................................................................٤٨ 

منابع :....................................................................................................................٥٠ 

 

 تعداد صفحه:50

 

فرمت:ورد قابل ویرایش

 

برای دانلود و پرادخت بر روی گزینه خرید کلیک کنید

 

    3000تومان:: موضوعات مرتبط: تجربیات دبیران
:: برچسب‌ها: تجربیات تدریس جغرافیا دوره دبیرستان, مقاله در مورد تجربیات تدریس جغرافیا دوره دبیرستان, تحقیق در مورد تجربیات تدریس جغرافیا دوره دبیرستان
نویسنده : مدیر فروشگاه
تاریخ: ۹۳/۱۰/۲۳
 

 

 

فهرست مطالب

مقدمه :...................................................................................................... ٧

کلمات کلیدی :..........................................................................................٨

وظایف بنده به عنوان هنرآموز کامپیوتر ....................................................................٨

معرفی حیطه کاری و معرفی رشته کامپیوتر در هنرستان ..................................................١٠

تجربیات تدریس .........................................................................................١٣

تجربه ١ : در نظر گرفتن پاداش :.........................................................................١٣

 تبیین علمی تجربه شماره یک ، پاداش دادن :............................................................١٤

تشویق دانش آموزان در کلاس درس : .................................................................... ١٤

تجربه شماره ٢ :

چگونه توانستم در دانش آموزان بی علاقه و سهل انگار حسی برای انجام تکلیف برانگیزیم . . ١٧

تجربه ٣ : تمرکزروی نقاط قوت دانش اموزان .............................................................١٩

 تبیین تجربه ٣ :.........................................................................................١٩

تجربه ٤ : ارایه راه کار برای اجباری نمودن به خاطر تمرین بیشتر ..........................................١٩

دیگر تجارب و روش های تدریس بنده :.................................................................. ٢٠

تجربه ٥ : تهیه کارکرد و تحویل ان به مدیر هنرستان :....................................................٢٠

 تجربه ٦ : ایجاد یک تابلو مخصوص در کارگاه کامپیوتر :...................................................٢٠

 

 

 

تجربه ٧ : قبول کردن تحقیقات دانش اموزان بصورت دست نویس :........................................٢٠

تجربه ٨ : آماده بودن هنر آموز برای جلسه بعد ...........................................................٢١

تجربه ٩ : تشابه الگوریتم ووضو گرفتن .................................................................. ٢١

دیگر تجارب و روش های بکاربرده شده  بنده در تدریس ..................................................٢٢

چالش ها و مشکلات تدریس دروس کامپیوتر :............................................................٢٤

جلو گیری از بی نظمی کلاس و ارائه راه حل ..............................................................٢٤

چند راه برای برقراری آرامش در کلاس ................................................................... ٢٧

ارائه راهکارها و پیشنهادهای تدریس .....................................................................٣٠

 پیشنهادهایی در زمینه رفتار هنرآموز در کلاس ...........................................................٣٠

طرز برخورد بنده با چند نوع از رفتارهای نامطلوب دانش آموزان و پیشنهادات ..............................٣١

برخورد با پر حرفی :......................................................................................٣١

بازیگوش و جا به جایی :..................................................................................٣١

خودنمایی و ایجاد سر و صدا .............................................................................٣٢

خرد کردن کاغذ و ریختن در کلاس : .....................................................................٣٢

 ویژگیهای یک هنرآموز در امر تدریس موثر ...............................................................٣٢

 ١- شاخصیت معلم ......................................................................................٣٢

شاخص های شخصیت معلم :.............................................................................٣٣

 ٢- مدیریت و سازماندهی کلاس :.........................................................................٣٣

 

 ٣- سازماندهی آموزشی و جهت دهی به آن :..............................................................٣٣

 ع- اجرای آموزش :.......................................................................................٣٤

 ٥- نظارت بر پیشرفت و توان بالقوه ی دانش آموزان :......................................................٣٤

تجربیات تدریس دروس عملی در کارگاه و پیشنهادات برای آن ............................................٣٤

تجربیات بنده در امتحانات عملی و ارائه پیشنهادات .......................................................٣٥

تجربیات بنده در  امتحانات تئوری و ارائه پیشنهادات ......................................................٣٦

تجربه بنده در  ربع ساعتی ها و پیشنهادات ...............................................................٣٧

 پیشنهادات برای تدریس آدرسهای اینترنتی ...............................................................٣٨

 پیشنهادات برای تدریس  نام کاربری ورمزها ..............................................................٣٨

 پیشنهادات برای تدریس  ترفندهای کامپیوتری ...........................................................٣٨

روش های پیشنهادی تدریس درس بسته های ویرژال بیسیک .............................................٣٩

استفاده از روش های جدید تدریس مثل پاورپوئینت و روش های جدید تدریس ............................٣٩

 نتیجه گیری .............................................................................................٤٠

منابع و ماخذ ............................................................................................٤٢

 

تعداد صفحه:42

 

فرمت:ورد قابل ویرایش

 

قیمت: 3000 تومان

 

برای پرداخت و دانلود محصول بر روی گزینه خرید کلیک کنید

 

   3000 تومان:: موضوعات مرتبط: تجربیات دبیران
:: برچسب‌ها: تجربیات تدریس هنر آموز کامپیوتر, تجربیات دبیران, دانلود مقالات آموزشی و پرورشی
نویسنده : مدیر فروشگاه
تاریخ: ۹۳/۱۰/۲۳
 

 

 

فهرست مطالب

مقدمه :...................................................................................................................٧ 

ابتدا با طرح یک سوال که یک دانش آموز پرسید از بنده شروع می کنم : ........................٧ 

نکات کلیدی : ......................................................................................................٩ 

تعریف واژگان کلیدی :........................................................................................١٠ 

تجارب تدریس :..............................................................................................١٠ 

تبیین تجربیات :..............................................................................................١٠ 

ارائه راهکارها :............................................................................................١٠ 

مطالعات اجتماعی چیست ؟ ...................................................................................١١ 

شرح وظایف دبیر علوم اجتماعی در دوره دبیرستان .................................................١٢ 

بیان تجربیات تدریس : .....................................................................................١٤ 

تجربه ١ : استفاده از روش کنفرانس در تدریس مطالعات اجتماعی ..........................١٤ 

تو ضیح و تبیین تجربه استفاده از روش کنفرانس در تدریس مطالعات اجتماعی :.........١٤ 

تجربه ٢ : استفاده از روش پرسش و پاسخ در تدریس درس مطالعات اجتماعی : .............١٥ 

تبیین تجربه استفاده از روش پرسش و پاسخ در تدریس در سمطالعات اجتماعی : ..........١٥ 

تجربه ٣ : توجه و بررسی نقاط ضعف دانش اموزان در یادگیری مطالعات اجتماعی :...............١٥ 

تبیین تجربه توجه به نقاط ضعف دانش آموزان : ............................................................ ١٦ 

تجربه  ٤: نزدیکی و صمیمیت با دانش آموزان :............................................................... ١٦ 

تبیین تجربه نزدیکی و صمیمیت با دانش آموزان :....................................................١٧ 

تجربه ٥ :..............................................................................................................١٧ 

ارزش قائل شدن برای دانش آموزان و یاد دادن ان به دانش آموزان : ...........................17

  مطالعات اجتماعی و اهمیت آن...............................................................................18

 

اهمیت آموزش مطالعات اجتماعی :.....................................................١٩ 

به طور کلی ، مطالعات اجتماعی برنامه ای است که در آن محاسن زیر قابل مشاهده..........١٩ 

مقصد آموزش مطالعات اجتماعی : .................................................................١٩ 

رابطه مطالعات اجتماعی با سایر علوم :...............................................................٢٠ 

تاریخ و مطالعات اجتماعی :...........................................................................٢٠ 

جغرافیا و مطالعات اجتماعی ............................................................................٢٠ 

اقتصاد و مطالعات اجتماعی ...............................................................................٢١ 

انسان شناسی و مطالعات اجتماعی ....................................................................٢١ 

علوم سیاسی و مطالعات اجتماعی .......................................................................٢١ 

جامعه شناسی و مطالعات اجتماعی .............................................................٢٢ 

هدف های کلی آموزش مطالعات اجتماعی : ............................................................٢٢ 

الف : قلمروشناختی ..................................................................................٢٢ 

ب) قلمرو نگرشی .................................................................................٢٣ 

 

ج) قلمرو مهارتی ..............................................................................................٢٣ 

راهکارهای تدریس حاصل از تجربیات بنده در تدریس .................................................24

روش توضیحی :................................................................................٢٤ 

شیوه پرسش و پاسخ :..........................................................................٢٤ 

شیوه بحثی :.............................................................................................٢٤ 

شیوه نمایشی : ................................................................................................٢٥ 

مراحل اجرای روش نمایش :...........................................................................٢٥ 

الگوی ایفای نقش :..................................................................................... ٢٦ 

روش کارآیی تیمی : ........................................................................................... ٢٦ 

الگوی تدریس اعضای تیم :..............................................................................٢٨ 

روش بارش مغزی :...............................................................................................٢٩ 

قوانین بارش مغزی : ...............................................................................٢٩ 

الگوی ساختار بندی :....................................................................................٣٠ 

الگوی بدیعه پردازی یا نوآفرینی : ......................................................................٣١

 تجارب در زمینه جذاب کردن کلاس و جلوگیری.............................................................٣٢

 راهکارهای پیشنهادی برای ایجاد همکاری در کلاس بین معلم و دانش آمو.................٤٥

 پیشنهادات به دبیران  مطالعات اجتماعی در طراحی سوال چند گزینه ای حاصل تجربیات بنده :.....٥٣ 

 پیشنهادات تدریس بهتر دروس مطالعات اجتماعی دبیرستان به دبیران ........................٥٤ 

 نتیجه گیری ................................................................................................... ٥٦ 

منابع :.................................................................................................٥٧ 

 

 

 تعداد صفحه:57

 

فرمت:ورد قابل ویرایش

 

قیمت:3000 تومان

 

برای دانلود و پرداخت بر روی گزینه خرید کلیک کنید

 

    3000تومان

 :: موضوعات مرتبط: تجربیات دبیران
:: برچسب‌ها: تجربیات تدریس علوم اجتماعی دوره متوسطه, تحقیق در مورد تجربیات تدریس علوم اجتماعی دوره متوس, بانک مقالات آموزش و پرورشی
نویسنده : مدیر فروشگاه
تاریخ: ۹۳/۱۰/۲۳
 

 

 

فهرست مطالب

مقدمه : .......................................................................................................................٨

نکات کلیدی :...............................................................................................................٩

تعریف ارزشیابی : ............................................................................................................٩

ارزشیابی در آموزش و پرورش تعاریف متعددی دارد . ........................................................٩

انواع ارزشیابی : ............................................................................................................١٠

وظایف و اختیارات دایره سنجش آموزش و پرورش :.....................................................١١

بیان تجربیات ..............................................................................................................١٥

تجربیات در سنجش و ارزشیابی و تبیین آنها :.............................................................١٥

تجربه ١ :...................................................................................................................١٦

اصول حاکم بر ارزشیابی پیشرفت تحصیلی ..................................................................١٦

١ .جدایی ناپذیری ارزشیابی ازفرایند یاددهی - یادگیری : ............................................١٦

٢ -استفاده ازنتایج ارزشیابی دربهبودفرآیند یاددهی -یادگیری واصلاح برنامه ها وروشها . ......١٦

٣ -هماهنگی میان هدف ها محتواروش های یاددهی -یادگیری و فرآیند ارزشیابی : ............١٦

٤ -توجه به آمادگی دانش آموزان : .........................................................................١٧

٥ -توجه به رشدهمه جانبه دانش آموزان :...............................................................١٧

٦ -توجه همه جانبه به دانش ها، نگرش ها و مها رت ها :..............................................١٧

 

٧ -توجه به ارزشیابی دانش آموز از یادگیری های خود (خودارزشیابی ):..........................١٧

٨ -ارزشیابی از فعالیتهای گروهی : ........................................................................١٧

٩ -توجه به فر آیند های فکری منتهی به تولید پاسخ : ...............................................................١٨

١٠ ) -تاکید بر نو آوری و خلاقیت ): ...................................................................................١٨

١١ -تنوع روش ها و ابزار های اندازه گیری و سنجش پیشرفت تحصیلی : ........................١٨

١٢ -استفاده از انواع ارزشیابی : ..........................................................................................١٨

١٣ -استقلال مدرسه ومعلم در فرآیند ارزشیابی : ......................................................................١٨

١٤ -اصل رعایت قواعداخلاقی و انسانی در ارزشیابی : ................................................................١٩

١٥ -اصل توجه به تفاوت های فردی : ..................................................................................١٩

١٦ -ضرورت هماهنگی در تحقق اصول ارزشیابی :.....................................................................١٩

تجربه ٢ : نحوه طراحی سوال حاصل تجربیات بنده ...................................................................١٩

هفتاداصل فنی در طراحی سوالات امتحانی ...........................................................................١٩

تجربه ٣ :...................................................................................................................٢٧

توصیه هایی به دانش آموزان برای آمادگی در امتحانات :.............................................................٢٧

تجربه ٤ : تاثیر فناوری بر نظام آموزشی و ارزشیابی ...................................................................٢٩

١ .تغییــــر در بصیــــرت افــــراددرون مدرســـه :  .............................................................٢٩

٢ .تغییــــر در فلسفـــــه یادگیـــــری و پداگـــــــــوژی :  ...................................................٢٩

٣ .تغییـــر در تدوین طــــرحها و خط مشـــــی ها :  ..............................................................٣٠

٤ .تغییــــــر در تسهیلات و منــــابع اطلاعات :  ...................................................................٣٠

٥ .تغییـــر در توانائیهای حـــرفه ای کارکنان مدرسه ، بویژه معلمان :  .........................................٣٠

٦ .تغییــــر در میــــزان مشارکت جامعــــه : .......................................................٣٠

 

٧ .تغییـــــر در شیوه ارزیابـــی :  .....................................................................................٣٠

تجربه ٥ : کاربردهای استفاده از فناوری های نوین تدریس ..........................................................٣١

 تبیین تجارب بنده درزمینه ارزشیابی در مدارس و چالش ها و مشکلات  و انواع آن :.............٣٢

تحلیلی برارزشیابی تکوینی یا مستمر " اصول وقواعدآن :...................................................٣٢

تعریف ..............................................................................................................٣٢

ارزشیابی تکوینی یا مستمردرنظام آموزشی :  ...........................................................٣٢

هدف ارزشیابی تکوینی یا مستمر : ......................................................................................٣٢

راهکارهای عملی برای  اجرای ارزشیابی مستمر از فعالیتهای دانش آموزان : ..........................٣٤

شیوه های علمی اجرایی ارزشیابی تکوینی یامستمر : .................................................................٣٥

٢ -استفا ده ازآزمونهای پیشرفت تحصیلی : ............................................................................٣٥

٣ -استفاده ازپرسش های شفاهی :  .....................................................................................٣٦

٤ -استفاده از سؤالات تشریحی به صورت تحلیلی - تبیینی و خلا صه نویسی : .........................٣٦

٥ -انجام آزمایش :  ..............................................................................................٣٦

٦ -پروژه فردی یا گروهی : ..................................................................................٣٦

٧ -اندازه گیری مبتنی بر عملکرد : ...........................................................................٣٧

٨ -نما یش : ....................................................................................................٣٧

٩ -مشاهده و استفاده از آن در ارزشیابی :  .................................................................٣٧

١٠ -اظهارنظر های کتبی و شفاهی معلم درباره بهبودعملکرددانش آموزوپرهیزازنمره : ...............٣٩

١١ -دادن کارهای عملی به دا نش آموزان (portfolio ) : .........................................................٣٩

١٢ -مشارکت دادن دنش آموزان در ارزشیابی از خود یا دیگران : ...........................................٣٩

١٣ -روش یادداشت روزانه :  ...............................................................................٣٩

 

١٤ -استفاده از آزمونهای عملکردی مدا د- کاغذی :  .................................................................٤٠

١٥ -نمونه کار :  ...........................................................................................................٤٠

نظام نمره دادن در ارزشیابی مستمر :  ..................................................................................٤٠

نگاهی به ارزشیابی توصیفی و......................................................................................٤١

تأکید بر نقاط قوت به جای رتبه بندی ! ................................................................................٤١

از ویژگی های سنجش و ارزشیابی مستمر می توان به موارد زیر اشاره کرد : ........................٤٤

آشنایی با ستادامتحانات در مدارس قابل استفاده برای مدیران و دبیران مدارس ..................٤٥

ستادامتحانات استان .....................................................................................................٤٥

اعضای ستادامتحانات استان ............................................................................................٤٥

توضیح : ....................................................................................................................٤٦

وظایف ستادامتحانات استان ............................................................................................٤٧

عوامل امتحانی ............................................................................................................٤٧

ارزشیابی تحصیلی .........................................................................................................٤٩

عوامل اجرایی ..............................................................................................................٤٩

معاون آموزش و پرورش نظری و مهارتی ....................................................................٥٢

شرح وظایف :  .............................................................................................................٥٢

معاون پشتیبانی استان ...................................................................................................٥٤

شرح وظایف :  .............................................................................................................٥٤

کارشناس مسؤول سنجش و ارزشیابی تحصیلی دوره ی متوسطه استان ............................٥٥

شرح وظایف :  .............................................................................................................٥٦

کارشناس مسؤول بازرسی و پاسخگویی به شکایات ......................................................... ٦٢

 

کارشناس مسؤول حراست ...............................................................................................٦٢

راهکارهای پیشنهادی و برنامه آینده  به دبیران گرامی حاصل تجارب  و نتیجه گیری : ...........٦٣

منابع : ...............................................................................................................٧٠

 

تعداد صفحه:70

 

فرمت:ورد قابل ویرایش

 

برای دانلود و پرداخت محصول بر روی گزینه خرید کلیک کنید

 

   3000تومان:: موضوعات مرتبط: تجربیات دبیران
:: برچسب‌ها: تجربیات کارشناس سنجش آموزش و پرورش, تحقیق در مورد تجربیات کارشناس سنجش آموزش و پرورش
نویسنده : مدیر فروشگاه
تاریخ: ۹۳/۱۰/۲۳
 

 

 

فهرست مطالب

مقدمه :.......................................................................................................................٨

نکات کلیدی :...............................................................................................................٨

حیطه وظایف کارشناسان آموزش .........................................................................................٩

تجربیات  و پیشنهاد ها ...................................................................................................١٠

نقش آموزش ابتدایی در دانش آموزان ..................................................................................١٠

کودک و معلم .............................................................................................................١٠

کودک و خانواده ...........................................................................................................١٠

کودک و گروه همسالان ..................................................................................................١١

دو نمونه از علل مشکلات آموزشی دانش آموزان :  ....................................................................١١

١ -اضطراب و ترس از مردود شدن : ....................................................................................١١

٢ -عدم تشویق و محبوبیت :  ............................................................................................١٢

چند توصیه برای کاهش مشکلات آموزشی دانش آموزان : ...........................................................١٢

 ** نکاتی که در ذیل آمده است کمک کننده است : .................................................................١٣

ویژگی ها و قابلیت های مورد انتظار از معلمان مدارس ابتدایی ........................................................١٤

اهمیت  دوره دبستان .....................................................................................................١٤

اهداف دوره دبستان .......................................................................................................١٥

قابلیت های مورد انتظار از معلمان دبستان ..............................................................................١٦

الف ـ در حوزه شناختی .................................................................................................. ١٦

گذراندن موفقیت آمیز دوره های آموزشی زیر :  .........................................................................١٦

آشنایی با اصول و روش های تربیت اسلامی .  ..........................................................................١٧

ویژگی های روش تدریس در دوره ی ابتدایی ..........................................................................١٨

از عوامل مؤّثر در یادگیری می توان به موارد زیر اشاره کرد : .........................................................١٩

گذری کوتاه بر اهداف آموزش ریاضی در ابتدایی ......................................................................٢٠

 یک روش مفید، باید پنج مورد زیر را در نظر بگیرد : ..................................................................٢١

ده راهکار برای تعلیم و تربیت برتر ......................................................................................٢٢

 با دانش آموزان مرتبط شویم .............................................................................................٢٢

او را به سوی خوب بودن سوق دهیم ...................................................................................٢٣

راهنمایی ها باید ساده ، کوتاه و کارا باشد ..........................................................................٢٤

دوستی و رفاقت را شکوفا کنید ..........................................................................................٢٤

آموزش ها را به حد نیاز ارایه کنیم .......................................................................................٢٥

آنچه را بیش از توان اوست ، نخواهیم ...................................................................................٢٦

 به تغییرات حساس باشیم ................................................................................................٢٦

مشکلات رفتاری دانش آموز را جدی بگیریم ............................................................................٢٧

 

از الگوهای رفتاری و شیوه های تصحیح رفتارها آگاه باشیم ...........................................................٢٨

پیشنهاداتی در رابطه با پیشگیری استفاده از محتویات غیر اخلاقی موبایل در مدارس ..........٢٨

پیشنهادات راهبردی  برای مدیران ......................................................................................٣٢

دانش آموزان دیرآموزمشکل مدارس ابتدایی ...........................................................................٣٨

●ویژگی های دانش آموزان دیرآموز : ...................................................................................٤٠

 ▪ویژگی های شناختی دانش آموزان دیرآموز ...........................................................................٤٠

●نگرش معلمان به یکپارچه سازی :....................................................................................٤٢

●نظرات برخی پایان نامه ها در این رابطه :............................................................................٤٣

اهمیت و نقش آموزش های ضمن خدمت ..............................................................................٤٦

آموزش ضمن خدمت در هر سازمان ، مزایای زیر را در پی دارد :...................................................٤٧

 ١- ارتقای اطلاعات و دانش و مهارت های کارکنان ...................................................................٤٧

 ٢- افزایش همبستگی کارکنان با اهداف سازمان :....................................................................٤٧

 ٣-کاهش حوادث و ضایعات کاری و ایجاد اطلاعات بیشتر در سازمان ..........................٤٨

 ٤- کمک به تغییرات سازمانی در مواقع ضروری .......................................................................٤٩

٥- ایجاد علاقه و دلگرمی نسبت به سازمان از طریق آموزشهای مستمر ..........................٤٩

 ٦-افزایش کارایی کلی سازمان :.........................................................................................٥٠

مشکلات خاص کلاس های چند پایه :.................................................................................٥٠

 

مشکلات آموزشی : ........................................................................................................٥٠

کمبود وقت : ...............................................................................................................٥١

کم تجربگی درنحوه تدریس واداره کلاس چند پایه ...................................................................٥١

ترکیب سنی وجنسی دانش آموزان دختروپسردریک کلاس : ........................................................٥٢

کمبود تجهیزات آموزشی و بهداشتی :  .................................................................................٥٣

نداشتن کتابخانه مناسب :  ...............................................................................................٥٤

شیوه های اداره کلاسهای چند پایه :  ...................................................................................٥٤

الف ) طریقه محوری ......................................................................................................٥٤

ب ) طریقه گروهی ........................................................................................................٥٥

محاسن این روش :  .......................................................................................................٥٥

 ج) شیوه مشترک محوری و گروهی .....................................................................................٥٦

نکاتی چند برای بهینه کردن آموزش چند پایه ای : .................................................................. ٥٦

معلم موفق و محبوب کیست ؟..........................................................................................٥٧

 پیشنهادت و راهکارها :...................................................................................................٥٨

چند نکته پیشنهادی جهت تقویت مطالعه در دانش آموزان ...........................................................٥٨

 نتیجه گیری :..............................................................................................................٦٠

فهرست منابع :............................................................................................................٦٢

 

 

 تعداد صفحه:62

 

فرمت:ورد قابل ویرایش

 

برای دانلود و پرداخت بر روی گزینه خرید کلیک کنید

 

    3000تومان:: موضوعات مرتبط: تجربیات دبیران
:: برچسب‌ها: تجربیات کارشناس آموزش ابتدایی, تحقیق در مورد تجربیات کارشناس آموزش ابتدایی, تجربیات مدیران, مقالات خبره, عالی
نویسنده : مدیر فروشگاه
تاریخ: ۹۳/۱۰/۲۳
 

 

 

فهرست

مقدمه : .......................................................................................................................٦

واژگان کلیدی :..............................................................................................................٧

حیطه وظایف دبیر ادبیات فارسی :..........................................................................٨

تجربیات :..................................................................................................................١٠

تجربه ١ :  تجربه خسته شدن در کلاس ........................................................١٠

تجربه ٢ : تجربه دوست شدن با دانش آموزان ...................................................١٠

تجربه ٣ : تجربه کسالت آور بودن ادبیات برای دانش آموزان و ارائه راهکار ..................١١

بیان مسئله : ...............................................................................................................١٢

اجرا : ........................................................................................................................١٥

ارزیابی نتایج : ......................................................................................١٧

بیان محدودیتها و ارائه پیشنهادها :.........................................................١٨

ارائه پیشنهادها : ......................................................................................١٩

تحربه ٤و تبینن آن :.....................................................................................................٢٠

نکاتی درموردتدریس درس ادبیات فارسی راهنمایی ..........................................٢٠

تجربه ٥ و تبیین آن : زاویه دید در انشا ..........................................................٣١

چشم هــا را باید شست ..................................................................................................٣١

زاویه ی دید در انشا ......................................................................................................٣١

 


 

زمستان .....................................................................................................................٣١

٨٠ نکته مهم در تدریس موفق معلمان و مربیان مدارس حاصل تجربیات بنده .............٣٥

راهکارتدریس برای اسیر همکاران :...........................................................٤٤

روش های نوین تدریس زبان وادبیات فارسی ................................................٤٤

 ١- یادگیری از طریق همیاری ..................................................................٤٤

مراحل اجرای الگوهمیاری ........................................................................٤٥

٢- شیوه ی نمایشنامه ای (ایفای نقش )....................................................٤٧

٣- شیوه ی بحث گروهی ...................................................................٤٨

 ٤- الگوی بدیعه پردازی یا نوآفرینی ..................................................٤٩

 ٥ - الگوی تفکراستقرائی .................................................................٥٠

 ٦- روش یورش مغزی در تدریس انشاء .......................................................٥١

 نتیجه .................................................................................................٥٤

 پیشنهادات ...........................................................................................٥٦

منابع وماخذ ....................................................................................٥٧

 

 

 تعداد صفحه:57

 

فرمت:ورد قابل ویرایش

 

برای پرداخت و دانلود محصول بر روی گزینه خرید کلیک کنید

 

   3000تومان

 :: موضوعات مرتبط: تجربیات دبیران
:: برچسب‌ها: تجربیات درس ادبیات فارسی راهنمایی, مقاله در مورد تجربیات درس ادبیات فارسی راهنمایی, تحقیق در مورد تجربیات درس ادبیات فارسی راهنمایی
نویسنده : مدیر فروشگاه
تاریخ: ۹۳/۱۰/۲۳
 

 

 

فهرست 

مقدمه ........................................................................................................................٨

نکات کلیدی :...............................................................................................................٩

وظایف معلمان هنر:.........................................................................................................٩

تجربه ١ : تجربه ارزشیابی به روش جدید درس هنر و تبیین آن :..........................................١٠

 تبیین تجربه :..............................................................................................................١٠

معایب روش برگزاری آزمون عملی در یک جلسه کلاس :....................................................١١

مزایای روش جدید..........................................................................................................١١

تجربه ٢ : استفاده از طبیعت :...........................................................................................١٢

تجربه ٣ : تشویق به خوش خطی :..................................................................................١٢

تجربه ٤ : نمایشگاه :......................................................................................................١٢

تببین تجربیات :..............................................................................................................١٢

روش تدریس هنر به دانش آموزان : ...............................................................................١٢

ارزش یابی آثاردانش آموزان : ......................................................................................١٤

نگهداری ابزار و مواد:..................................................................................................١٤

 

مشکلات و چالش ها تدریس هنر  :..............................................................................١٥

درسی که دیر شروع می شود .................................................................................١٥

تدریس و یادگیری هم  برای دانش آموز و هم برای دبیر هنر.........................................١٥

نبودکارگاه هنر ......................................................................................................١٦

مشکلات کتاب های هنر دوره راهنمایی : ..................................................................٢١

هنر دنیای عشق است ..........................................................................................٢٦

تعریف هنر از دیدگاه های مختلف ............................................................................٢٧

نقش و اهمیت هنر در زندگی : ..............................................................................٢٩

اهداف هنر در مدارس راهنمایی : .........................................................................٢٩

راهکارهای درس هنر در مقطع ابتدایی : .................................................................٣١

درس هنر مجالی برای تفکر و پرورش خلاقیت در دانش آموزان ..................................٣٦

نگاهی به روش تدریس مبتنی بر خلاقیت در درس هنر راهنمایی ...............................٤٠

کلاس درس و خلاقیت ...........................................................................................٤٣

گام های دست یابی به خلاقیت ..............................................................................٤٥

مراحل نخست روش تدریس مبتنی بر خلاقیت .........................................................٤٨

 


 

 

مرحله نخست : ارائه ی مسئله ..............................................................................٤٨

مرحله دوم : راه حل یابی ....................................................................................٤٨

مرحله سوم : گزینش و کاربست ...........................................................................٤٩

مرحله چهارم : ارزشیابی ....................................................................................٤٩

ارائه راهکار برای تدریس هنر دوره راهنمایی :.......................................................٥٠

 ١- تفکرخلاق را با ارزش بدانید..............................................................................٥٠

 ٢- بچه ها را نسبت به محرک های محیطی حساس تر کنیم ......................................٥٠

 ٣- دست کاری اشیا و عقاید را تشویق کنید. .....................................................٥١

 ٤- چگونگی آزمایش منظم عقاید را یاد بدهید. ..................................................٥١

 ٥- تحمل عقایدتازه را افزایش دهید. ....................................................................٥٢

 ٦- از تحمیل یک الگوی خاص اجتناب کنید. ...............................................................٥٢

 ٧- درکلاس جوی خلاق ایجادکنید. ............................................................................٥٢

 ٨- به کودک یاد بدهیدتفکرخلاق خود را ارزشمندبداند. .............................................٥٣

 ٩- مهارت هایی به منظوراجتناب از بدآموزی همسالان آموزش دهیم . ...........................٥٣

١٠- اطلاعات لازم راجع به فرایندخلاقیت را ارائه دهیم . ..............................................٥٣

 

١١- احساس ضعف در برابرشاهکارها را دور کنید. ................................................٥٤

١٢- یادگیری خودانگیز را تشویق و ارزشیابی کنید. ...................................................٥٤

١٣- خاری در پا ایجادکنید. ............................................................................................٥٤

١٤- برای تفکرخلاق ضرورت هایی ایجادکنید. ......................................................................٥٥

١٥- موقعیت هایی برای فعالیت و فرصت هایی برای آرامش ایجادکنید. .............................٥٥

١٦- برای رسیدن به عقاید،منابع قابل دسترس فراهم کنید. .............................................٥٦

١٧- عادت رسیدن به کاربردکامل عقاید را تشویق کنید.............................................٥٦

١٨- انتقادسازنده را گسترش دهید و فقط انتقادکردن را آموزش ندهید. ......................٥٦

١٩- کسب شناخت در رشته های گوناگون را تقویت کنید................................................٥٧

٢٠- معلمانی با روح حادثه جویی باشید................................................................٥٧

توصیه و راهکار ها و ارائه پیشنهاد به دبیران هنر.....................................................٥٧

 نتیجه گیری :..............................................................................................................٦٠

منابع ........................................................................................................................٦١

 

  تعداد صفحه:61

 

فرمت:ورد قابل ویرایش

 

قیمت:3000 تومان

 

برای دانلود و پرداخت بر روی گزینه خرید کلیک کنید

 

   3000تومان:: موضوعات مرتبط: تجربیات دبیران
:: برچسب‌ها: تجربیات تدریس هنر راهنمایی, مقاله در مورد تجربیات تدریس هنر راهنمایی, تجربیات دبیرات, آموزش و پرورش, هنر دوره راهنمایی
نویسنده : مدیر فروشگاه
تاریخ: ۹۳/۱۰/۲۳

فهرست

مقدمه :........................................................................................................................................٨ 

 کلید واژه :............................................................................................................................٩ 

شرح وظایف هنرآموزبرق ...............................................................................................١٠ 

تعاریف ........................................................................................................................١٣ 

کارگاه :................................................................................................................................١٣ 

تعریف حادثه : ...............................................................................................................١٣ 

       -نظم و ترتیب در کار : .............................................................................................١٤ 

تجارب : ......................................................................................................................١٤ 

روش های استفاده شده توسط بنده در شناسایی دانش آموزان خلاق ................................١٤ 

تازه ترین متد های روش تدریس دورس رشته برق در هنرستان ها ..................................١٥ 

تجربه ٢ :.....................................................................................................................١٧ 

▪مرحله مشارکت : ....................................................................................................١٧ 

▪مرحله درسی کوتاه و فشرده : ......................................................................................١٨ 

▪مرحله فعالیت گروهی و انجام وظایف انفرادی : ............................................................١٩ 

●روش تفکراستقرایی گردآوری ، سازماندهی ، کنترل مطالب .........................................١٩ 

●روش های یادگیری مشارکتی : .................................................................................٢١ 

 

روش های حاصل از تجربیات آشنایی اصول ایمنی کار با تجهیزات الکتریکی در جهت کاهش حوادث ناشی

از برق گرفتگی ......................٢٢ 

اهداف : ...........................................................................................................٢٢ 

*یافته های محیطی :.........................................................................................٢٣ 

تجربه یک در محیط کار :......................................................................................٢٣ 

روش های مورداستفاده در کارگاه : ...............................................................٢٣ 

تجربه بی انگیزگی دانش آموزان : ..............................................................................٢٤ 

اهمیتت حوادث ناشی از کار :...................................................................................٢٥ 

ایمنی برق عمومی :....................................................................................................... ٢٦ 

فیوز : ......................................................................................................................... ٢٦ 

چندشعاراصلی ایمنی ........................................................................................... ٢٦ 

** یافته های علمی **.......................................................................................٢٨ 

سوالات ابتدایی در موردالکتریسیته ...............................................................................٢٨ 

▪اجزای ماده : .....................................................................................................٢٩ 

چه عاملی سبب ماندن الکترون در مدارمشخص خود می شود ؟.............................٢٩ 

الف ) هادی ها : .................................................................................................٣١ 

 ب) عایقها : .....................................................................................................٣١ 

 ج) نیمه هادی ها : ...............................................................................................................................٣١ 

جریان الکتریکی چیست ؟ ...............................................................................٣٢ 

●مقدار یک آمپرجریان چقدراست ؟...................................................................٣٢ 

●چگونه می توان ولتاژ تولید کرد ؟ .............................................................٣٣ 

مقاومت چیست ؟................................................................................................٣٣ 

▪چندنوع مدارالکتریکی داریم ؟...................................................................٣٤ 

جریان خطا چیست و چندنوع است ؟ ................................................................. ٣٦ 

منظور از برق گرفتگی چیست ؟..................................................................... ٣٦ 

منظور از زمان اوج مصرف چیست ؟..................................................................٣٨ 

اساس کار کنتور چیست ؟ ..................................................................................٣٨ 

نحوه نصب کنتورتکفاز در مدارچگونه است ؟..................................................٣٩ 

کنتور های پیشرفته چگونه کار می کنند؟........................................................٤٠ 

 آیا می توان سر کنتور را کلاه گذاشت ؟....................................................................٤٠ 

چگونه با لمس کنتور به برق دار بودن آن پی ببریم ؟............................................٤١ 

در کناربعضی ازکنتورهاصدای وزوزناشی از چیست ؟ ............................................٤١ 

منظور از افت ولتاژ در شبکه ها چیست ؟ ..........................................................٤٢ 

 آیا می توان افت ولتاژ را صفر کرد ؟ ......................................................................٤٣ 

نکات ایمنی در کارگاههاآموزشی و صنعتی :........................................................٤٣ 

*مواردی که درکارگاه بایدرعایت شودعبارتند : .......................................................٤٣ 

نمونه هایی از مقررات ایمنی و پیشگیری از سوانح کاردرکارگاه ها : .............................٤٤  

   -محل کار را با محل بازی اشتباه نگیرید .............................................................٤٤ 

  -در حین کار فقط به صحنه کار خودنگاه کنید ................................................. ٤٦ 

عاقبت بی احتیاطی .........................................................................................٤٧ 

 

برق خادمی است که قا تل هم می تواندباشد ..............................................................٤٧ 

تدابیرایمنی برق برای کاهش  خطرات برق گرفتگی ...............................................٤٧ 

 پیشنهاد برای هنرآموزموفق بودن :............................................................................٤٩ 

یشنهاد برای جذابیت کلاس درس و جلوگیری از خستگی معلم و دانش آموزان ...........٤٩ 

 نتیجه گیری :..........................................................................................................٥٩ 

منابع :............................................................................................................... ٦٠ 

 

 تعداد صفحه:65

 

فرمت:ورد قابل ویرایش

 

برای دانلود و پرداخت محصول بر روی گزینه خرید کلیک کنید

   

   3000تومان

 :: موضوعات مرتبط: تجربیات دبیران
:: برچسب‌ها: تجربیات تدریس و ورش های تدریس در دروس برق تئوری و , تجربیات دبیران, دبیران, مقالات فرهنگیان, بانک مقالات اموزشی و پرورشی
نویسنده : مدیر فروشگاه
تاریخ: ۹۳/۱۰/۲۳