Audyt ochrony danych osobowych

Niniejsza oferta dotyczy usług realizacji audytu bezpieczeństwa danych osobowych w Państwa Firmie oraz dostosowania bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych do wymogów ustawy o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeń wykonawczych. W ramach audytu odbywa się również szkolenie (kliknij -> zobacz program szkolenia)

W wyniku realizacji audytu i działań dostosowawczych zapewniony zostanie Państwa Firmie stan prawny i organizacyjny odpowiadający wymogom ustawy i rozporządzeń, a także stan gotowości na ewentualną kontrolę ze strony Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO).

W ramach współpracy proponujemy kolejno podjąć następujące działania:

  • Audyt: rozpoznanie stanu organizacyjnego, technicznego i prawnego
  • Rozmowa z przyszłym/obecnym ABI Państwa Firmy
  • Dostosowanie techniczno-organizacyjnych zasad przetwarzania danych do stanu wymaganego przez ustawę wraz z rozporządzeniami, w tym szkolenie (kliknij -> zobacz program szkolenia)
  • Wskazówki i konsultacje dotyczące ustawowo wymaganego stałego monitoringu bezpieczeństwa, ryzyka i reagowania na naruszenia organizacyjne, techniczne i prawne

Przedstawiony powyżej zakres współpracy pozwoli Państwa Firmie stale utrzymywać stan prawny odpowiadający wymogom ustawy i rozporządzeń, a także stan gotowości na ewentualną kontrolę ze strony GIODO.

    Więcej informacji:
    telefon: (22) 853 37 76
    e-mail: biuro [małpka] favitor.pl

Czekamy na Państwa wiadomość: biuro@favitor.pl lub telefon: 22 85 33 776