Rezerwat przyrody Skałki Przegorzalskie

Obszar położony jest w zachodniej części Krakowa, obejmuje fragment skalistych zboczy wapiennych. Rezerwat florystyczny utworzony w 1959 r. dla ochrony rzadkich muraw naskalnych i kserotermicznych oraz ciepłolubnych zarośli, o bogatym składzie gatunkowym. Obszar rezerwatu pierwotnie po wycięciu lasu, był przez długi okres użytkowany pastersko, dzięki czemu wykształciły się murawy i zarośla. Po zaniechaniu gospodarowania, w wyniku naturalnej sukcesji znaczna część rezerwatu zarosła i jest obecnie pokryta ciepłolubnymi zaroślami oraz lasem – ciepłolubną formą grądu subkontynentalnego.

Murawy tu występujące mają charakter półnaturalny i wymagają prowadzenia czynnych działań ochronnych. Warunkiem ich zachowania jest zapewnienie do nich dostępu światła, poprzez zapobieganie zarastaniu murawy: usuwanie części zakrzewień i zadrzewień.

W granicach rezerwatu występuje wiele gatunków roślin objętych ochroną, m.in.: ożota zwyczajna – mająca tu jedno z nielicznych stanowisk w granicach Krakowa, wawrzynek wilczełyko, rojnik pospolity, pierwiosnka wyniosła, konwalia majowa, kruszczyk szerokolistny, kruszyna pospolita, bluszcz pospolity, kalina koralowa, przytulia wonna.

 

Dane o obszarze:

  • Powierzchnia rezerwatu przyrody: 1,38 ha
  • Położenie: miasto Kraków, woj. małopolskie
  • Region geograficzny: Brama Krakowska
  • Struktura własności: Uniwersytet Jagielloński

 

 

Fotografie: Stefan Gawroński, Mariusz Skwara
Mapa: Błażej Zamojski
Redakcja: Magdalena Szymańska